Project detail

Chrámy na dlani - chrámy v srdci

Duration: 01.05.2016 — 31.12.2016

On the project

Presentace prací studentů 1. ročníku na tema sakrální stavba v průběhu slohových období

Keywords
studentská práce, papírový model, sakrální stavba

Mark

RP_VS/2016/7

Default language

Czech

People responsible

Drápal Jaroslav, doc. Ing. arch., CSc.
- principal person responsible (2016-06-01 - 2016-12-31)
Hrabec Josef, doc. Ing. arch., CSc.
- fellow researcher (2016-05-01 - 2016-12-31)

Units

Department of Monument Care
- (2016-05-01 - not assigned)

Funding resources

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR - Rozvojové programy MŠMT
- whole funder (2016-06-01 - 2016-12-31)

Results

Filip Aleš, Polívka Petr. Kostel Neposkvrněného Početí Panny Marie na Křenové ulici v Brně. In Kostel Neposkvrněného Početí Panny Marie na Křenové ulici v Brně / Aleš Filip a kolektiv. Brno: Kartuziánské nakladatelství, 2014. s. 38-43. ISBN: 978-80-87864-10-4.
Detail

Aleš Filip, Petr Polívka, Jiří Šťasta. Kostel Neposkvrněného Početí Panny Marie na Křenové ulici v Brně. In Kostel Neposkvrněného Početí Panny Marie na Křenové ulici v Brně. Brno: Kartuziánské nakladatelství, 2014. s. 38-44. ISBN: 978-80-87864-10-4.
Detail

DRÁPAL, J.; HRABEC, J.; BOHÁČ, I.: Chrámy na dlani, chrámy v srdci. Centrum baroka Mariánská Týnice, Muzeum Západočeského kraje. (výstava tématická)
Detail