Project detail

VUT Molekulární biologie a biotechnologie - STI - Nanopotenciostat pro analýzu biologických a chemických látek v kapalinách

Duration: 01.01.2014 — 31.10.2015

On the project

Individuální aktivita se zabývá návrhem a realizací integrovaného, inteligentního, elektrochemického zařízení, které bude schopno měřit přítomnost a množství biologicky a toxicky významných látek v kapalinách – nanopotenciostatu.

Description in English
The individual activity deals with the design and implementation of an integrated, intelligent, electrochemical device that is capable to measure the presence and quantity of toxic and biologically important compounds in liquids - nanopotentiostat.

Keywords
potenciostat, zákaznický integrovaný obvod

Key words in English
potentiostat, ASIC

Default language

Czech

People responsible

Háze Jiří, doc. Ing., Ph.D.
- principal person responsible (2014-01-01 - not assigned)

Units

Smart Nanodevices
- (2014-01-01 - 2015-10-31)

Funding resources

Evropská unie - OP VAVPI - Oblast podpory 3.1 - Komercializace výsledků výzkumných organizací a ochrana jejich duševního vlastnictví
- whole funder (2014-01-01 - 2015-10-31)