Project detail

Kontaminace životního prostředí kontaminanty na bázi anorganických a organických sloučenin

Duration: 01.03.2016 — 28.02.2017

On the project

Pomocí optimalizovaných metod bude posuzována úroveň kontaminace složek životního prostředí anorganickými a organickými kontaminanty a jejich ekotoxicita. Z nových kontaminantů budou posuzovány zejména bisfenoly, nonylfenoly, drogy, léčiva na léčení poruch erekce a hormonální přípravky. Na podkladě získaných výsledků bude posuzován dopad na složky životního prostředí a bude navržen způsob jejiích eliminace. Získané výsledky budou porovnány s údaji z předchozích let.

Mark

FCH-S-16-3364

Default language

Czech

People responsible

Čáslavský Josef, prof. Ing., CSc. - fellow researcher
Číhalová Martina, Ing. - fellow researcher
Doležalová Šárka, Ing., Ph.D. - fellow researcher
Fojt Pavel, Mgr. - fellow researcher
Hájek Radek, Ing. - fellow researcher
Chytil Václav, Ing. - fellow researcher
Kavřík Radek, Mgr. - fellow researcher
Komendová Renata, Mgr., Ph.D. - fellow researcher
Konečná Veronika, Ing. - fellow researcher
Kotlík Josef, Ing., CSc. - fellow researcher
Levek Petr, Ing. - fellow researcher
Marek Jiří, Bc.Ing. - fellow researcher
Matušková Monika, Ing. - fellow researcher
Modlitbová Pavlína, Ing., Ph.D. - fellow researcher
Nevrlá Jana, Ing. - fellow researcher
Ondreášová Klára, Ing. - fellow researcher
Píšťková Veronika, Ing. - fellow researcher
Půčková Helena, RNDr. - fellow researcher
Repková Martina, Mgr., Ph.D. - fellow researcher
Řezáčová Veronika, Ing., Ph.D. - fellow researcher
Švestková Tereza, Ing. - fellow researcher
Tobková Lenka, Ing. - fellow researcher
Vítková Libuše, Ing. - fellow researcher
Vlčnovská Kotlíková Silvie, PharmDr. Ing. - fellow researcher
Zlámalová Gargošová Helena, doc. MVDr., Ph.D. - fellow researcher
Vávrová Milada, prof. RNDr., CSc. - principal person responsible

Units

Funding resources

Brno University of Technology - Vnitřní projekty VUT

- whole funder (2016-01-01 - 2017-12-31)

Results

KOMENDOVÁ, R.; NEVRLÁ, J.; KUTA, J.; SOMMER, L. INNOVATIVE PRECONCENTRATION TECHNIQUE ON POLYMER SORBENT FOR SIMULTANEOUS DETERMINATION OF PLATINUM GROUP METALS IN THE WATERS AND LICHEN HYPOGYMNIA PHYSODES. Fresenius Environmental Bulletin, 2016, vol. 25, no. 12, p. 5172-5179. ISSN: 1018-4619.
Detail

MODLITBOVÁ, P.; NOVOTNÝ, K.; POŘÍZKA, P.; KLUS, J.; LUBAL, P.; ZLÁMALOVÁ GARGOŠOVÁ, H.; KAISER, J. Comparative investigation of toxicity and bioaccumulation of Cd-based quantum dots and Cd salt in freshwater plant Lemna minor L. Ecotoxicology and Environmental Safety, 2018, vol. 147, no. 1, p. 334-341. ISSN: 1090-2414.
Detail

KOMENDOVÁ, R.; JEŽEK, S. Road dust, soil and plant material - the matrix suitable for the assessment of the content of platinum in the environment. Súčasný stav a perspektívy analytickej chémie v praxi. STU Bratislava. Bratislava: STU Bratislava, 2016. p. 130-131. ISBN: 978-80-227-4556-7.
Detail

ŠKARKOVÁ, P.; KOS, M.; DROBNE, D.; VÁVROVÁ, M.; JEMEC, A. Effects of food salinization on terestrial crustaceans Porcellio scaber. IV Lodkie Sympozjum Dokrorantow Chemii. Wolczanska 223, 90-924 Lodz, Polsko: Wydawnictwo Politechniki Lodzkiej, 2016. p. 135-135. ISBN: 978-83-7283-741-7.
Detail

LEVEK, P. Fotovoltaika jako fenomén, který ale stále pokračuje. A-Z ELEKTRO, 2016, roč. VII, č. 3, s. 72-73. ISSN: 1805-1073.
Detail

ŠKARKOVÁ, P.; ROMIH, T.; KOS, M.; NOVAK, S.; KONONENKO, V; JEMEC, A.; VÁVROVÁ, M.; DROBNE, D. Gold nanoparticles do not induce adverse effects on terrestrial isopods Porcellio scaber after 14-day exposure. ACTA BIOLOGICA SLOVENICA, 2016, vol. 59, no. 1, p. 33-44. ISSN: 1854-3073.
Detail

KRAJČOVIČ, J.; KOVALENKO, A.; HEINRICHOVÁ, P.; VALA, M.; WEITER, M. SYNTHESIS OF NEW ORGANIC SOLID-STATE FLUORESCENT DYES BASED ON PARA-BIS(2-THIENYL)PHENYLENE DERIVATIVES CONTAINING OF ETHYL-ADAMANTYL SIDE GROUPS. BOSS XV, 15th Belgian Organic Synthesis Symposium. Belgie: 2016.
Detail

KANTOŠOVÁ, K.; KOSUBOVÁ, P.; ČÁSLAVSKÝ, J.; ČUMOVÁ, M.; TIEFFOVÁ, P. POLAR PESTICIDES ANALYSIS IN FEED AND PLANT MATRICES. 11th European Pesticide Residue Workshop Programme and Book of Abstract. 1. Limassol, Cyprus: 2016. p. 140-140.
Detail

LEVEK, P. Fotovoltaika, zvyšování její efektivity a trendy do roku 2030. A-Z ELEKTRO, 2016, roč. VII, č. 4, s. 12-13. ISSN: 1805-1073.
Detail

MAREK, J.; ČÁSLAVSKÝ, J.; DOLEŽAL, O.; NAVRÁTIL, J. Open Online Course about Hydrogen Technologies. In HydrogenDays 2016, Book of Abstracts. Praha, Česká republika: University of Chemistry and Technology, Prague, 2016. p. 82-82. ISBN: 978-80-7080-954-9.
Detail

MATUŠKOVÁ, M.; ZELNÍČKOVÁ, L.; VÁVROVÁ, M.; ČÁSLAVSKÝ, J.; ŘEHŮŘKOVÁ, I.; RUPRICH, J. Quantification of fatty acids and trans fatty acids in elementary school meals in the Czech Republic. the 5th Portuguese Young Chemists Meeting (5th PYCheM) and 1st European Young Chemists Meeting (1st EYCheM). Guimares, Portugal: 2016.
Detail

Fojt Pavel, Zlámalová Gargošová Helena. Ecotoxicityassessment of cadmium using different life stages of the terrestrial gastropod Helix aspersa aspersa. Interdisciplinary Toxicology. 1. 2016. p. 26-26. ISBN: 1337-6853.
Detail

PŮČKOVÁ, H.; KOTLÍK, J.; MIKŠÍK, F.; LEVEK, P. Kombinované systémy OZE v RD - energeticky rovnovážné soustavy. In Zborník: Situácia v ekologicky zaťažených regiónoch Slovenska a strednej Európy.XXV. Vedecké sympózium s mezinárodnou účasťou. Košice 2016: Slovenská banícka spoločnosť ZSVTS, Základná organizácia pri Ústave geotechniky SAV, 2016. s. 84-88. ISBN: 978-80-89883-00-4.
Detail

ŠKARKOVÁ, P.; VÁVROVÁ, M.; ROMIH, T.; KOS, M.; DROBNE, D. Toxic potential of gold nanoparticles for the terrestrial isopods Porcellio scaber (Isopoda, Crustacea). the 5th Portuguese Young Chemists Meeting (5th PYCheM) and 1st European Young Chemists Meeting (1st EYCheM). Guimaraes, Portugal: 2016. p. 212-212.
Detail

ŠVESTKOVÁ, T.; VÁVROVÁ, M.; LANDOVÁ, P.; ZLÁMALOVÁ GARGOŠOVÁ, H.; FREITHOVÁ, Š. Syntetické voné látky jako závažné kontaminanty odpadních vod. XXV. Vedecké sympózium - Situácia v ekologicky zaťažných regiónoch Slovenska a Strdnej Európy. Košice: 2016. s. 39-42. ISBN: 978-80-89883-00-4.
Detail

VÁVROVÁ, M.; LANDOVÁ, P.; ŠVESTKOVÁ, T.; ČÁSLAVSKÝ, J. Eliminace léčiv v čistírnách odpadních vod. XXV. Vedecké sympózium - Situácia v ekologicky zaťažných regiónoch Slovenska a Strdnej Európy. Košice: 2016. s. 43-47. ISBN: 978-80-89883-00-4.
Detail

ŠVESTKOVÁ, T.; VÁVROVÁ, M. Linear muk compounds in waste and surface water. IV Doctoral Symposium on Chemistry in Lodz. Lodz: 2016. p. 137-137. ISBN: 978-83-7283-741-7.
Detail

ŘEZÁČOVÁ, V.; ŠTEFKA, M.; BRESTOVSKÁ, M.; OSINOVÁ, P.; TŮMOVÁ, K.; ČÁSLAVSKÝ, J. Vybrané metódy stanovenie tenzidov. Súčasný stav a perspektívy analytickej chémie v praxi. STU Bratislava. Bratislava: STU Bratislava, 2016. s. 174-174. ISBN: 978-80-227-4556-7.
Detail

ŠVESTKOVÁ, T.; MACSEK, T.; ÚTERSKÝ, M.; LANDOVÁ, P.; VÁVROVÁ, M.; HLAVÍNEK, P. Removal of Pharmaceuticals and Musk Compounds from Wastewater Using Advanced Oxidation Processes. 17th European Meeting on Environmental Chemistry. Inverness: 2016. p. 46-46.
Detail

Pilátová, I., Kábelová, B., Kalina, L. Praktikum z anorganické chemie II. Praktikum z anorganické chemie II. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta chemická, 2016. s. 3-115. ISBN: 978-80-214-5397-5.
Detail

ČÁSLAVSKÝ, J. Životní prostředí a hmotnostní spektrometrie. In Sborník - 17. ročník Školy hmotnostní spektrometrie. 1. Praha: Spektroskopická společnost Jana Marka Marci, 2016. s. 37-45. ISBN: 978-80-88195-01-6.
Detail

ČÁSLAVSKÝ, J.; BORŮVKOVÁ, T. Hmotnostní spektrometrie v analýze odpadních a povrchových vod. In Sborník - 17. ročník Školy hmotnostní spektrometrie. 1. Praha: Spektroskopická společnost Jana Marka Marci, 2016. s. 186-189. ISBN: 978-80-88195-01-6.
Detail

ČÁSLAVSKÝ, J.; MAREK, J.; PETRUĽÁK, M.; DOLEŽAL, O. Experience with Online Monitoring of Municipal Wastewater Treatment Plant. EMEC17 - The 17th European Meeting on Environmental Chemistry. Book of Abstracts. 1. Thurso, Scotland, UK: Environmental Research Institute, University of Highlandsand Islands, Thurso, Scotland, UK, 2016. p. 32-32.
Detail

ČÁSLAVSKÝ, J.; BORŮVKOVÁ, T. Polar pesticides in surface and waste water. EMEC17 - The 17th European Meeting on Environmental Chemistry. Book of Abstracts. 1. Thurso: Environmental Research Institute, University of Highlandsand Islands, Thurso, Scotland, UK, 2016. p. 73-73.
Detail

ZLÁMALOVÁ GARGOŠOVÁ, H.; KRÁL, P. Ecotoxicological evaluation of energetic byproducts. EMEC17 - The 17th European Meeting on Environmental Chemistry. Book of Abstracts. 1. Thurso: Environmental Research Institute, University of Highlandsand Islands, Thurso, Scotland, UK, 2016. p. 68-68.
Detail

LANDOVÁ, P.; VÁVROVÁ, M. Stanovení makrolidů v odpadních vodách v průběhu technologií aplikovaných na čistírnách odpadních vod. Chémia a technológie pre život. 2016. s. 441-442. ISBN: 978-80-227-4628-1.
Detail

LANDOVÁ, P.; VÁVROVÁ, M. Stanovení makrolidů v odpadních vodách v průběhu technologií aplikovaných na čistírnách odpadních vod. Studenti pro Jihomoravský kraj 2016. 2016. s. 26-26. ISBN: 978-80-88212-04-1.
Detail

JEŽEK, S.; KOMENDOVÁ, R. STANOVENÍ PLATINOVÝCH KOVŮ VE VELKÝCH MĚSTSKÝCH AGLOMERACÍCH. Chémia a technológie pre život. Bratislava: SLOVENSKÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA V BRATISLAVE, Fakulta chemickej a potravinárskej technológie, 2016. s. 439-440. ISBN: 978-80-227-4628-1.
Detail

FREITHOVÁ, Š.; VÁVROVÁ, M. Distribuce syntetických vonných látek do vodního ekosystému. Studenti pro Jihomoravský kraj 2016. 2016. s. 9-9. ISBN: 978-80-88212-04-1.
Detail

URMINSKÁ, B.; ZLÁMALOVÁ GARGOŠOVÁ, H. Posúdenie účinnosti čistenia odpadových vôd s využitím testov ekotoxicity. In Odpadové vody 2016: zborník prednášok 9. bienálnej konferencie s medzinárodnou účasťou. 1. Bratislava: Asociácia čistiarenských expertov Slovenskej republiky, 2016. s. 105-110. ISBN: 978-80-89882-00-7.
Detail

LEVEK, P.; KOTLÍK, J. Involvement of photovoltaic panels and heat pumps for family houses and their subsequent regulations to obtain maximum energy self-sufficiency. VUT FCH v Brně: VUT FCH v Brně, 2017. p. 1 (1 s.).
Detail

PŮČKOVÁ, H.; KOTLÍK, J.;. Environmental aspects of fast growing trees. 2017. p. 1 (1 s.).
Detail

LANDOVÁ, P.; VÁVROVÁ, M. Determination of macrolide antibiotics in three different wastewater treatment plants. Petrohrad: 2017. p. 439-439.
Detail

KOTLÍK, J.; PŮČKOVÁ, H.; LEVEK, P.; MIKŠÍK, F.: XXV. Vedecké sympózium s mezinárodnou účasťou, Hrádok. Hrádok pri Jelšave (20.10.2016)
Detail