Project detail

Protlačení deskových konstrukcí

Duration: 01.01.2016 — 31.12.2016

On the project

Projekt se skládá ze dvou částí - teoretické a experimentální. V rámci teoretického zpracování disertační práce byl rozpracován model na protlačení pomocí metody strut-and-tie. Cílem projektu je převážně experimentální ověření rozpracovaného modelu na zkušebních vzorcích plochých desek. Výsledky provedených experimentů na protlačení poslouží k verifikaci vstupních parametrů rozpracované metody a pomohou při její optimalizaci.

Mark

FAST-J-16-3386

Default language

Czech

People responsible

Lyčka Lukáš, Ing., Ph.D.
- principal person responsible (2016-01-01 - 2016-12-31)
Štěpánek Petr, prof. RNDr. Ing., CSc., dr. h. c.
- fellow researcher (2016-01-01 - 2016-12-31)

Units

Institute of Concrete and Masonry Structures
- (2016-01-01 - 2016-12-31)
Faculty of Civil Engineering
- (2016-01-01 - 2016-12-31)

Funding resources

Brno University of Technology - Vnitřní projekty VUT
- whole funder (2016-01-01 - 2017-12-31)

Results

LYČKA, L. Výpočet únosnosti v protlačení pomocí modelu vzpěry a táhla. In 18. Odborná konference doktorského studia JUNIORSTAV 2016. Brno: Vysoké učení technické v Brně, 2016. s. 1-7. ISBN: 978-80-214-5311-1.
Detail

LYČKA, L.; ŠTĚPÁNEK, P. Výpočet protlačení lokálně podepřených desek se smykovou výztuží pomocí modelu vzpěry a táhla. In 23. Betonářské dny (2016) Sborník. Litomyšl: Česká betonářská společnost ČSSI, 2016. s. 1-6. ISBN: 978-80-906097-6-1.
Detail

LYČKA, L.; ŠTĚPÁNEK, P. Experimental verification of a method in development for predicting the punching shear strength of flat slabs. In Proceedings of The 12th fib International PhD Symposium in Civil Engineering. Praha: 2018. p. 567-573. ISBN: 978-80-01-06401-6.
Detail

LYČKA L.; ŠTĚPÁNEK P. A Method to Predict the Punching Shear Strength of Flat Slabs with Shear Reinforcement Using a Strut-And-Tie Model. Key Engineering Materials (web), 2017, vol. 738, no. 25, p. 25-35. ISSN: 1662-9795.
Detail

LYČKA L.; ŠTĚPÁNEK P. Strut-And-Tie Model for Predicting the Punching Shear of Flat Slabs with Shear Reinforcement. In 23rd International Conference on Concrete Days, 2016. Solid State Phenomena. Switzerland: Trans Tech Publications, Switzerland, 2017. p. 178-183. ISBN: 978-3-0357-1105-9. ISSN: 1662-9779.
Detail

LYČKA, L. Experimentální ověření metody výpočtu protlačení. In Juniorstav 2017. 1. Brno: Vysoké učení technické v Brně, 2017. s. 1-6. ISBN: 978-80-214-5462-0.
Detail