Project detail

Optimalizace funkčního prototypu a rozvoj skladby vegetační šikmé střechy za účelem technologického a konstrukčního hodnocení ve vybrané lokalitě České Republiky

Duration: 01.01.2016 — 31.12.2016

On the project

Cílem projektu je optimalizovat a neustále rozvíjet šikmé zatravněné střechy na testovacím objektu EnviHut v areálu AdMaS. Principem výzkumu je dále rozvíjet formy vhodného optimálního postup realizace a zpřesnit opatření pro dlouhodobě udržitelný funkční stav této střešní konstrukce. Na tomto modelu bude následně ověřeno základní tepelně technické chování navržené konstrukce a zkoumány klimatické vlivy prostředí ovlivňující její stálost. Koncept navržené skladby vychází z řešitelem navržené modifikováné islandské skladby.

Mark

FAST-J-16-3388

Default language

Czech

People responsible

Selník Petr, Ing.
- principal person responsible (2016-01-01 - 2016-12-31)
Karafiátová Hana, Ing. et Ing.
- fellow researcher (2016-01-01 - 2016-12-31)
Mohapl Martin, Ing., Ph.D.
- fellow researcher (2016-01-01 - 2016-12-31)

Units

Institute of Technology, Mechanisation and Construction Management
- (2016-01-01 - 2016-12-31)
Faculty of Civil Engineering
- (2016-01-01 - 2016-12-31)

Funding resources

Brno University of Technology - Vnitřní projekty VUT
- whole funder (2016-01-01 - 2017-12-31)

Results

SELNÍK, P.; NEČADOVÁ, K.; MOHAPL, M. Technology of Implementation of the Pitched Green Roof on the Testing Building EnviHut. Procedia Engineering, 2016, vol. 2016, no. volume 161, p. 1904-1909. ISSN: 1877-7058.
Detail

SELNÍK, P.; NEČADOVÁ, K.; MOHAPL, M.; BEČKOVSKÝ, D. Vstupní hodnocení vývoje střešní vegetace na testovacím objektu EnviHut. In Sborník z 12. ročníku Mezinárodní konference Centra pasivního domu 2016. Brno: Centrum pasivního domu, 2016. s. 280-284. ISBN: 978-80-904739-7-3.
Detail

SELNÍK, P.; NEČADOVÁ, K. ALTERNATIVNÍ MOŽNOSTI APLIKACE TESTOVANÉ VEGETAČNĚ-RETENČNÍ VRSTVY. In Sborník abstraktů Juniorstav 2017. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, 2017. s. 1-4. ISBN: 978-80-214-5462-0.
Detail

SELNÍK, P.; NEČADOVÁ, K. SROVNÁNÍ VLIVU ORIENTACE NA VÝVOJ VEGETACE ZELENÉ STŘECHY OBJEKTU. In Sborník abstraktů Juniorstav 2017. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, 2017. s. 1-5. ISBN: 978-80-214-5462-0.
Detail

MOHAPL, M.; Vysoké učení technické v Brně, Brno, Veveří, CZ: Kontejner pro přepravu srolovaných travních koberců. 31929, užitný vzor. (2018)
Detail