Project detail

Stochastická analýza smykového porušení předpjatých železobetonových nosníků

Duration: 01.01.2016 — 31.12.2016

On the project

S využitím experimentálně získaných znalostí stochastických parametrů materiálů lze na základě deterministického numerického modelu konstrukce vytvořit model stochastický. Tento model pak může být využit k dopočítání realistických statistik odezvy předpjatých konstrukcí na smyková zatížení. Získané statistiky mohou sloužit ke kalibraci zjednodušeného analytického modelu.

Mark

FAST-J-16-3798

Default language

Czech

People responsible

Slowik Ondřej, Ing.
- principal person responsible (2016-01-01 - 2016-12-31)
Novák Drahomír, prof. Ing., DrSc.
- fellow researcher (2016-01-01 - 2016-12-31)

Units

Institute of Structural Mechanics
- (2016-01-01 - 2016-12-31)
Faculty of Civil Engineering
- (2016-01-01 - 2016-12-31)

Funding resources

Brno University of Technology - Vnitřní projekty VUT
- whole funder (2016-01-01 - 2017-12-31)

Results

SLOWIK, O.; NOVÁK, D.; NOVÁK, L. Shear resistance of prestressed girders: Probabilistic design. In 14th International Probabilistic Workshop. Ghent, Belgium: Springer, 2016. p. 365-375. ISBN: 978-3-319-47885-2.
Detail