Project detail

Inteligentní čalounění pro dopravní prostředky

Duration: 01.10.2016 — 30.09.2020

On the project

Cílem projektu je vytvořit postup syntézy víceúčelového textilu, který bude vedle mechanické, teplotní a zvukové izolace plnit další funkce (přenos elektromagnetické energie, napájení senzorů a optoelektronických prvků). Vytvořený postup umožní výrobci textilií syntetizovat textilní materiály pro interiér dopravních prostředků (inteligentní čalounění), jež budou plnit dodatečné funkce definované výrobci automobilů, autobusů a letadel. Inteligentní čalounění bude vycházet ze struktury 3D textilu. Vnitřní struktura textilu bude využita jako napájecí síť (rekonfigurovatelné vlnovody tvořené všitými vlákny). Vnitřní elektromagnetické pole bude provázáno se senzory, anténami a elektronickými obvody umístěnými na povrchu 3D textilu prostřednictvím rekonfigurovatelných apertur. Povrchové komponenty budou dominantně tištěny speciálními inkousty a 3D tiskárnami. Druh, počet a rozmístění komponentů lze pružně přizpůsobit individuálním požadavkům zákazníků. Instalací inteligentního čalounění do dopravního prostředku (tj. pokrytím vnitřního povrchu karosérie automobilu či trupu letounu čalouněním) současně instalujeme náhrady kabelových svazků, bezdrátové senzorické a komunikační sítě. Dochází tak ke snížení nákladů na montáž a ke snížení hmotnosti dopravního prostředku. Snížená hmotnost se projeví nižší spotřebou pohonných hmot a nižšími dopady dopravy na životní prostředí.

Keywords
Inteligentní čalounění, bezdrátová enzorová síť. vlnovod integrovaný do textilu.

Key words in English
Intelligent upholstery, wireless sensoro network. textile integrated waveguide.

Mark

FV10087

Default language

Czech

People responsible

Raida Zbyněk, prof. Dr. Ing.
- principal person responsible (2016-10-01 - not assigned)

Units

Department of Radioengineering
- (2016-10-01 - 2020-09-30)
division-REL-SIX
- (2016-10-01 - not assigned)

Funding resources

Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR - TRIO
- whole funder (2016-10-01 - 2020-09-30)

Results

VAŠINA, P.; LÁČÍK, J. Textile Linear Polarization Reconfigurable Ring Slot Antenna for 5.8 GHz Band. In Microwave and Radio Electronics Week MAREW 2017,16th Conference on Microwave Techniques COMITE 2017. 2017. p. 98-101. ISBN: 978-1-5090-4594-5.
Detail

CUPAL, M.; LÁČÍK, J.; RAIDA, Z.; DŘÍNOVSKÝ, J.; GÖTTHANS, T.; PRÁŠEK, J. TEXTILE-INTEGRATED TRANSMITTING UNIT. In European Conference on Multifunctional Structures. Barcelona: 2019. p. 142-146. ISBN: 978-84-949194-4-2.
Detail

MRNKA, M. Random gaussian rough surfaces for full-wave electromagnetic simulations. In Proceedings of Microwave and Radio Electronics Week MAREW 2017, 188th Conference on Microwave Techniques COMITE 2017. Brno: IEEE, 2017. p. 1-4. ISBN: 978-1-5090-4594-5.
Detail

CUPAL, M.; RAIDA, Z.; VÉLIM, J. Transition adapters for 3D textile substrates. In Proceedings of Microwave and Radio Electronics Week MAREW 2017, 188th Conference on Microwave Techniques COMITE 2017. Brno: IEEE, 2017. p. 1-4. ISBN: 978-1-5090-4594-5.
Detail

VÉLIM, J.; JAROŠ, O.; MRNKA, M. 3D-textile integrated corrugated horn antenna. In Proceedings of Microwave and Radio Electronics Week MAREW 2017, 188th Conference on Microwave Techniques COMITE 2017. Brno: IEEE, 2017. p. 1-4. ISBN: 978-1-5090-4594-5.
Detail

KOKOLIA, M.; LÁČÍK, J.; RAIDA, Z. Combined Energy Harvester Integrated into Car. In Proceedings of LAPC 2017. Loughborough, UK: IET, 2017. p. 1-5. ISBN: 978-1-78561-699-0.
Detail

ŠPŮREK, J.; RAIDA, Z.; LÁČÍK, J.; MIKULÁŠEK, T.; VÉLIM, J.; PRÁŠEK, J. Circular Slot Antenna Array Printed on 3D Textile Substrate. Elektrorevue - Internetový časopis (http://www.elektrorevue.cz), 2017, vol. 19, no. 5, p. 141-144. ISSN: 1213-1539.
Detail

CUPAL, M. Conductive Threads for Microwave Applications. In Proceedings of IEEE Student Branch Conference Mikulov 2017. Brno: VUT v Brně, 2017. p. 15-17. ISBN: 9788021455269.
Detail

CUPAL, M.; RAIDA, Z. Circularly polarized substrate integrated textile antenna for ISM band 24 GHz. In 2017 International Conference on Electromagnetics in Advanced Applications (ICEAA). 19. Verona: 2017. p. 1154-1157. ISBN: 9781509044504.
Detail

KOKOLIA, M.; LÁČÍK, J.; RAIDA, Z. Sklízení RF energie v pásmech GSM a WiFi. Elektrorevue - Internetový časopis (http://www.elektrorevue.cz), 2017, roč. 19, č. 5, s. 1-6. ISSN: 1213-1539.
Detail

PAŘÍZEK, T.; HERMÁNY, R. Tisknutí RF komponent vodivým inkoustem. In Student EEICT 2017. 2017. s. 174-176. ISBN: 978-80-214-5496-5.
Detail

KOKOLIA, M.; RAIDA, Z. Milimeter-wave Propagation in 3D Knitted Fabrics. In Proceedings of MIKON 2018. Poznan: 2018. p. 172-175. ISBN: 978-83-949421-1-3.
Detail

CUPAL, M.; DŘÍNOVSKÝ, J.; GÖTTHANS, T.; HERMÁNY, R.; KOKOLIA, M.; LÁČÍK, J.; PAŘÍZEK, T.; PRÁŠEK, J.; RAIDA, Z.; ŠPŮREK, J.; KRÁČALOVÁ, D.; LEDROVÁ, Z.; PROCHÁZDA, J.; KRUTÍLEK, D.; ŘEZNÍČEK, Z. Textile-integrated electronics for small airplanes. In Proceedings of EuCAP 2018. Londýn: European Association on Antennas and Propagation, 2018. p. 1-5. ISBN: 978-1-5090-3742-1.
Detail

CUPAL, M.; RAIDA, Z. Textile integrated waveguide switch. In 2018 International Conference on Broadband Communications for Next Generation Networks and Multimedia Applications. Graz, Austria: IEEE, 2018. p. 1-5. ISBN: 978-1-5386-4157-6.
Detail

CUPAL, M. Circularly polarized textile integrated antenna for ISM band. In Proceedings of IEEE Student Branch Conference Blansko 2018. Blasnko: Vysoké učení technické v Brně, 2018. p. 5-8. ISBN: 978-80-214-5661-7.
Detail

CUPAL, M.; RAIDA, Z. RECONFIGURABE WAVEGUIDE DIVIDER. In Proceedings of the 24th Conference STUDENT EEICT 2018. Brno: 2018. p. 317-321. ISBN: 978-80-214-5614-3.
Detail

HERMÁNY, R.; PAŘÍZEK, T. Vícevrstvá textilní anténnní řada. In Proceedings of the 24th Conference STUDENT EEICT 2018. Brno: Vysoké učení technické v Brně, FEKT, 2018. s. 172-174. ISBN: 978-80-214-5614-3.
Detail

VAŠINA, P. WEARABLE CIRCULARLY POLARIZED RECTANGULAR RING-SLOT ANTENNA WITH CHAMFERED CORNERS. In Student EEICT 2017. 2017. p. 360-364. ISBN: 978-80-214-5496-5.
Detail