Project detail

Pokročilá technologie pískového pórobetonu s podílem druhotných surovin a efektivnějším využitím přírodních zdrojů

Duration: 01.09.2016 — 31.08.2020

Mark

FV10284

Default language

Czech

People responsible

Drochytka Rostislav, prof. Ing., CSc., MBA, dr. h. c.
- principal person responsible (2016-09-01 - not assigned)

Units

Institute of Technology of Building Materials and Components
- (2016-09-01 - 2016-01-07)

Funding resources

Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR - TRIO
- whole funder (2016-09-01 - not assigned)

Results

HÚŠŤAVOVÁ, J.; ČERNÝ, V.; DROCHYTKA, R. Studium změny mikrostruktury vápeno-silikátového kompozitu s využitím vedlejších energetických produktů. In Sborník recenzovaných přednášek konference Popílky ve stavebnictví 2019. Brno: Vysoké učení technické v Brně, 2019. s. 34-43. ISBN: 978-80-214-5751-5.
Detail

ŠEBESTOVÁ, P.; ČERNÝ, V.; DROCHYTKA, R.; MÉSZÁROSOVÁ, L.; MAJSTRÍKOVÁ, T. Možnost efektivního využití druhotných surovin v technologii výroby pískového pórobetonu. TZB-info, 2019, roč. 2019, č. -, s. 1-5. ISSN: 1801-4399.
Detail