Project detail

Mediální databáze autorských přednášek - implementace do výuky

Duration: 01.06.2015 — 31.12.2015 Funding: Vnitřní projekty VUT

On the project

Vytvoření digitální databáze AV záznamů autorských přednášek na FA VUT pro potřeby implementace do výuky s interaktivním přístupem uživatele / studenti, pedagogové, odborná i laická veřejnost.

Description in English
Creating of digital database of of lectures at BUT FA which will be used for implementation to education with interactive access to users / students, teachers, professional and public.

Keywords
Digitální databáze, AV záznamy autorskéh přednášky, FA VUT, implementace do výuky, interaktivní přístup.

Key words in English
Digital database, AV recordings, lectures, FA BUT, implementation, learning, interactive approach.

Mark

RP_VS/2015/7

Default language

Czech

People responsible

Šmídek Petr, MgA. Ing. arch., Ph.D.
- hlavní řešitel (2015-06-01 - 2015-12-31)
Blümel Miroslav
- spoluřešitel uvedený v projektu (2015-06-01 - not assigned)
Foretník Pavel, Ing., Ph.D.
- spoluřešitel uvedený v projektu (2015-06-01 - not assigned)

Units

Department of Design
- (2016-02-11 - not assigned)

Funding resources

-
- whole funder (2015-06-01 - 2015-12-31)