Project detail

RP 3. 4. - Podpora mezinárodní spolupráce VUT v Brně

Duration: 01.01.2015 — 31.12.2015

On the project

Podpoření mezinárodní, mezifakultní a mezioborové spolupráce Fakulty architektury vedoucí k posílení odborné pozice a širšího povědomí.

Description in English
Promoting of international and interdisciplinary cooperation between institutions to strengthen the professional positions and wider awareness.

Keywords
Mezinárodní spolupráce, mezifakultní spolupráce, mezioborové spolupráce, Fakulta architektury.

Key words in English
International cooperation, institutional collaboration, interdisciplinary collaboration, Faculty of Architecture.

Mark

RP 3.4.

Default language

Czech

People responsible

Šmídek Petr, MgA. Ing. arch., Ph.D.
- principal person responsible (2015-01-01 - 2015-12-31)

Units

Faculty of Architecture
- (2015-01-01 - 2015-12-31)

Funding resources

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR - Rozvojové programy MŠMT
- whole funder (2015-01-01 - 2015-12-31)