Project detail

Posouzení vstupu nových kontaminatů do složek životního prostředí

Duration: 01.01.2015 — 31.12.2015

On the project

Biologicky aktivní látky a kontaminanty typu organohalogenovaných sloučenin budou zjišťovány ve vodním a terestrickém prostředí. Z nových kontaminantů budou posuzovány zejména bisfenoly, nonylfenoly, drogy, léčiva na léčení poruch erekce a hormonální přípravky. Kromě jejich stanovení separačními postupy bude hodnocena také jejich ekotoxicita. Na podkladě získaných výsledků bude posuzován dopad na složky životního prostředí a na organismy v něm žijící.

Mark

FCH-S-15-2869

Default language

Czech

People responsible

Bartošková Monika, Ing., Ph.D. - fellow researcher
Bílková Zuzana, Ing., Ph.D. - fellow researcher
Čáslavský Josef, prof. Ing., CSc. - fellow researcher
Doležalová Šárka, Ing., Ph.D. - fellow researcher
Fojt Pavel, Mgr. - fellow researcher
Hajdová Jana, Ing. - fellow researcher
Hejsková Pekárková Marie, Ing. - fellow researcher
Chytil Václav, Ing. - fellow researcher
Kavřík Radek, Mgr. - fellow researcher
Komendová Renata, Mgr., Ph.D. - fellow researcher
Konečná Veronika, Ing. - fellow researcher
Kosárová Hedvika, Ing. - fellow researcher
Kotlík Josef, Ing., CSc. - fellow researcher
Matušková Monika, Ing. - fellow researcher
Mikšík František, Ing., Ph.D. - fellow researcher
Modlitbová Pavlína, Ing., Ph.D. - fellow researcher
Oborná Jana, Ing., Ph.D. - fellow researcher
Ondreášová Klára, Ing. - fellow researcher
Píšťková Veronika, Ing. - fellow researcher
Půčková Helena, RNDr. - fellow researcher
Repková Martina, Mgr., Ph.D. - fellow researcher
Řezáčová Veronika, Ing., Ph.D. - fellow researcher
Smutná Michaela, Ing. - fellow researcher
Sýkora Richard, Ing. - fellow researcher
Šesták Jozef, Ing., Ph.D. - fellow researcher
Štefka Michal, Ing. et Ing. - fellow researcher
Švestková Tereza, Ing. - fellow researcher
Vítková Libuše, Ing. - fellow researcher
Vlčnovská Kotlíková Silvie, PharmDr. Ing. - fellow researcher
Zlámalová Gargošová Helena, doc. MVDr., Ph.D. - fellow researcher
Vávrová Milada, prof. RNDr., CSc. - principal person responsible

Units

Institute of Chemistry and Technology of Environmental Protection
- (2015-01-01 - 2015-12-31)
Department of Mathematics
- (2015-01-01 - 2015-12-24)
Faculty of Chemistry
- (2015-01-01 - 2015-12-31)

Funding resources

Brno University of Technology - Vnitřní projekty VUT

- whole funder (2015-01-01 - 2016-12-31)

Results

BOLECHOVÁ, M.; ČÁSLAVSKÝ, J.; MÁCOVÁ, D.; VÁVROVÁ, M.; TAGGART, M. Metoda pro analýzu isoprostanů ve tkáni lososa. Chemické listy, 2015, roč. 109, č. 4, s. 305-312. ISSN: 0009-2770.
Detail

PAVLÍČKOVÁ, I.; KOMENDOVÁ, R. Stanovení platinových kovů v půdách na území města Brna. Studenti pro Jihomoravský kraj 2015. Brno, ČR: Lipka, 2015. s. 23-23. ISBN: 978-80-87604-89-2.
Detail

ŘEZÁČOVÁ, V., Kratěnová,P., Kosárová,H. The Effect of Deposition of Sediments from Dam on Arable Soil. POLISH JOURNAL OF ENVIRONMENTAL STUDIES, 2015, vol. 24, no. 6, p. 2755-2760. ISSN: 1230-1485.
Detail

ŘEZÁČOVÁ, V., Kratěnová,P., Kosárová,H. The Effect of Deposition of Sediments from Dam on Arable Soil. POLISH JOURNAL OF ENVIRONMENTAL STUDIES, 2015, vol. 24, no. 6, p. 2755-2760. ISSN: 1230-1485.
Detail

PÍŠŤKOVÁ, V.; VÁVROVÁ, M.; TASBIHI, M.; LAVRENČIČ ŠTANGAR, U. Photocatalytic degradation of beta-blockers by using immobilized titania/silica on glass slides. Journal of Photochemistry and Photobiology A:Chemistry, 2015, roč. 305, č. 1, s. 19-28. ISSN: 1010-6030.
Detail

ŠESTÁK, J.; KAHLE, V. Zelená kapalinová chromatografie pro jednoduché aplikace. Chemické listy, 2015, roč. 109, č. 6, s. 470-474. ISSN: 0009-2770.
Detail

ČÁSLAVSKÝ, J.; REMEROVÁ, M.; JURASOVÁ, L.; SMUTNÁ, M.; VÁVROVÁ, M. Compounds associated with human sexuality as environmental contaminants. EnviroChem 2015 - 7th Symposium Chemistry and Environmental Protection with international participation. Book of Abstracts. 1. Belgrade, Serbia: Serbian Chemical Society, 2015. p. 96-97. ISBN: 978-86-7132-058-0.
Detail

ŘEZÁČOVÁ, V.; JANČOVÁ, N. Determination of Nitrates in Vegetables by Capillary Isotachophoresis. Novi Sad, Srbia: FTN, 2015. p. 218-218. ISBN: 978-86-7132-058-0.
Detail

FOJT, P. Using gastropods in ecotoxicity assessement of real contaminated matrixes. 20. Mezioborová Česko-Slovenská toxikologická konference TOXCON 2015. Brno, Česká Republika: Tribun EU s.r.o., 2015. p. 49-49. ISBN: 978-80-263-0933-8.
Detail

ŠKARKOVÁ, P.; VÁVROVÁ, M. Effects of Salinity on Terrestrial Isopods Porcellio scaber. 20. Mezioborová česko-slovenská toxikologická konference Toxcon 2015. Brno, Česká republika: Tribun EU s.r.o., 2015. p. 120-120. ISBN: 978-80-263-0933-8.
Detail

KOMENDOVÁ, R.; DVOŘÁK, R. Determination of Platinum in tunnel dust and soils from Brno's agglomeration, Czech Republic. 7th Symposium Chemistry and Environmental Protection Book of abstracts. 1. Palic: The serbian chemical society, 2015. p. 285-286. ISBN: 978-86-7132-058-0.
Detail

ŠESTÁK, J.; KAHLE, V. Development of simple platform for two dimensional capillary liquid chromatography. HPLC 2015 High performance liquid phase separations and related techniques, Abstract book. Ženeva: 2015. p. 317-317.
Detail

FUSEK, M.; MICHÁLEK, J.; VÁVROVÁ, M. Evaluation of contamination data with non-detects using censored distributions. Fresenius Environmental Bulletin, 2015, vol. 24, no. 11c, p. 4165-4172. ISSN: 1018-4619.
Detail

OLEJNÍČKOVÁ, Z.; DZIK, P.; VÁVROVÁ, M.; VESELÝ, M. Degradation of Estriol by Photocatalysis. Chemistry and Life 2015 - Book of Abstracts. Brno: 2015. p. 63-64. ISBN: 978-80-214-5228-2.
Detail

ČÁSLAVSKÝ, J. Spojení chromatografických technik a hmotnostní spektrometrie. In Analýza organických látek. 1. Český Těšín: 2 Theta ASE s.r.o., 2014. s. 151-155. ISBN: 978-80-260-7085-6.
Detail

VÍTKOVÁ, L.; BUKÁČKOVÁ, M.; ČÁSLAVSKÝ, J., ŘEHŮŘKOVÁ, I., RUPRICH, J. Evaluation of occurrence of selected groups of fatty acids in fish and fish products. Chemistry and Life 2015 - Book of Abstracts. Brno: Brno University of Technology, 2015. p. 57-58. ISBN: 978-80-214-5228-2.
Detail

VÍTKOVÁ, L.; BUKÁČKOVÁ, M.; ČÁSLAVSKÝ, J., ŘEHŮŘKOVÁ, I., RUPRICH, J. Optimization of method for determination of fatty acids with regard to their trans and cis isomers. Chemistry and Life 2015 - Book of Abstracts. Brno: Brno University of Technology, 2015. p. 62-63. ISBN: 978-80-214-5228-2.
Detail

KOMENDOVÁ, R.; HAJDOVÁ, J. Lichen Hypogymnia physodes – bioindicator tested for the determination of Palladium in urban air in Brno, Czech Republic. Brno: Brno University of Technology, 2015. p. 68-69.
Detail

ŘEZÁČOVÁ, V.; OSINOVÁ, P. Study of the Effect of Interferents on Spectrophotometric Determination of Anionic Surfactants. Chemistry&Life 2015, Book of Abstracts. 1. Brno: Brno University of Technology, 2015. p. 70-71. ISBN: 978-80-214-5228-2.
Detail

FOJT, P. ; Zlámalová, H. Possible use of terrestrial gastropod (Helix aspersa aspersa) and it's life stages as a tool for environmental risk assessement. Chemistry and Life 2015 - Book of abstracts. 1. Brno, Czech Republic: Brno University of Technology, Faculty of Chemistry, 2015. p. 26-27. ISBN: 978-80-214-5228-2.
Detail

BUKÁČKOVÁ, M.; VÍTKOVÁ, L.; VÁVROVÁ, M.; ČÁSLAVSKÝ, J.; ŘEHŮŘKOVÁ, I.; RUPRICH, J. Optimization of gas chromatography tandem mass spectrometry method for the determination of bisphenols in selected food samples. Chemistry and Life 2015 - Book of Abstracts. Brno: Brno University of Technology, 2015. ISBN: 978-80-214-5228-2.
Detail

ŠKARKOVÁ, P.; VÁVROVÁ, M.; ROMIH, T.; JEMEC, A.; DROBNE, D. Hazardous potential of gold nanoparticles identified by in vivo assay on Arthropod (Porcellio scaber, Isopoda, Crustacea). 18th International Symposium on Environmental Pollution and its Impact on Life in the Mediterranean Region - Book of Abstracts. 2015. p. 242-242.
Detail

TOBKOVÁ, L.; ŠVESTKOVÁ, T.; VÁVROVÁ, M. Contamination of environment by musk compounds. Chemistry & Life 2015 - Book of Abstract. first. Brno: Brno University of Technology, Faculty of Chemistry, 2015. p. 79-80. ISBN: 978-80-214-5228-2.
Detail

ŠVESTKOVÁ, T.; VÁVROVÁ, M. Linear musk compounds in waste water. 18th International Symposium on Environmental Pollution and its Impact on Life in the Mediterranean Region - Book of Abstract. 2015. p. 174 ( p.)
Detail

ČÁSLAVSKÝ, J.; VÁVROVÁ, M.; NOHELOVÁ, G. Bisphenol A in waste water in the Czech Republic. Ingolstädter Landstraße 1. 85764 Neuherberg Germany: Helmholtz Zentrum München, 2015. p. 182-182.
Detail

ZLÁMALOVÁ GARGOŠOVÁ, H.; MILATOVÁ, M.; KUČERA, F. Ecotoxicological evaluation of polymeric substances. Book of Abstracts, Chemistry and Life. první. Brno: ECH, VUT v Brně, 2015. p. 84-84. ISBN: 978-80-214-5228-2.
Detail

ZLÁMALOVÁ GARGOŠOVÁ, H.; URMINSKÁ, B. Assessment of the efficiency of wastewater treatment plant cleaning process using ecotoxicity tests. Ingolstädter Landstraße 1. 85764 Neuherberg Germany: Helmholtz Zentrum München, 2015. p. 251-251.
Detail

ZLÁMALOVÁ GARGOŠOVÁ, H.; KALČÍKOVÁ, G.; VÁVROVÁ, M. Assessment of formaldehyde resins ecotoxicity in respect to aquatic ecosystem. 20. mezioborová česko-slovenská toxikologická konference TOXCON 2015. 1. Brno: Veterinární a farmaceutická universita Brno, 2015. p. 131-131. ISBN: 978-80-263-0933-8.
Detail

VÁVROVÁ, M.; HÁJEK, R.; CHYTIL, V.; ŠVESTKOVÁ, T.; LISÝ, M. Stanovení organických sloučenin v dehtu po spalování a zpyňování biomasy. XXIV. vedecké sympózium s medzinárodnou účasťou: SITUÁCIA V EKOLOGICKY ZAŤAŽENÝCH REGIÓNOCH SLOVENSKA A STREDNEJ EURÓPY. 2015. s. 39-43. ISBN: 978-80-970034-8-7.
Detail

OBORNÁ, J.; CHAMRADOVÁ, I.; TAGGART, M.; VOJTOVÁ, L.; VÁVROVÁ, M. Acetaminophen and sulphatiazole release from biodegradable copolymers. Book of Abstracts "16th European Meeting on Environmental Chemistry". Torino, Italy: 2015. p. 23-23. ISBN: 9788894116809.
Detail

SÝKORA, R.; VÁVROVÁ, M.; MRAVCOVÁ, L.; LACINA, P. Optimization of derivatization of acidic drugs for analysis by GC-MS and its application for determination of drug residues in wastewater. Fresenius Environmental Bulletin, 2015, vol. 24, no. 11a, p. 3813-3821. ISSN: 1018-4619.
Detail

OBORNÁ, J.; MRAVCOVÁ, L.; MICHLOVSKÁ, L.; VOJTOVÁ, L.; VÁVROVÁ, M. The Effect of PLGA-PEG-PLGA Modification on the Sol-gel Transition and Degradation Properties. EXPRESS POLYM LETT, 2016, vol. 10, no. 5, p. 361-372. ISSN: 1788-618X.
Detail

VÁVROVÁ, M.; ŠVESTKOVÁ, T.; TOBKOVÁ, L.; ČÁSLAVSKÝ, J. Linear and Macrocyclic Musk Compounds in Waste Water. 16th European Meeting on Environmental Chemistry. Italy: 2015. p. 117-117. ISBN: 978-88-941168-0-9.
Detail

ČÁSLAVSKÝ, J.; BRESTOVSKÁ, M.; ŠTEFKA, M.; VÁVROVÁ, M. Surfactants in waste and surface water. 16th European Meeting on Environmental Chemistry. 2015. p. 119-119. ISBN: 978-88-941168-0-9.
Detail

ČAPKA, L.; ZLÁMALOVÁ GARGOŠOVÁ, H.; VÁVROVÁ, M. Using UV-VIS spectrophotometry for determining ecotoxicity of selected non-steroidal anti-inflammatory drugs. Fresenius Environmental Bulletin, 2015, vol. 24, no. 12, p. 4758-4762. ISSN: 1018-4619.
Detail

ŘEZÁČOVÁ, V.; ČÁSLAVSKÝ, J.; ŠTEFKA, M.; BRESTOVSKÁ, M.; OSINOVÁ, P.; TŮMOVÁ, K. SURFACTANTS AND METHODS OF THEIR DETERMINATION. Book of abstracts, 16th European Meeting on Environmental Chemistry. EMEC. Turín, Itálie: Agit Mariogros, Beinasco (TO), Italy, 2015. p. 94 ( p.)ISBN: 978-88-941168-0-9.
Detail

PŮČKOVÁ, H.; KOTLÍK, J.; KOTLÍKOVÁ, S.; MIKŠÍK, F. Rychlerostoucí dřeviny a životní prostředí. In XXIV. Vedecké sympózium s mezinárodnou účasťou. Košice 2015: Slovenská banícka spoločnosť ZSVTS, Základná organizácia pri Ústave geotechniky SAV, 2015. s. 44-48. ISBN: 978-80-970034-8-7.
Detail

ČÁSLAVSKÝ, J. Hmotnostní spektrometrie a životní prostředí. Brno: VUTIUM, 2014. s. 1-22.
Detail

ŠKARKOVÁ, P.; KOS, M.; DROBNE, D.; VÁVROVÁ, M.; JEMEC A. Effects of food salinization on terrestrial crustaceans Porcellio scaber. APPLIED SOIL ECOLOGY, 2016, vol. 100, no. 4, p. 1-7. ISSN: 0929-1393.
Detail

REPKOVÁ, M.; ŠÍPKOVÁ, H. Comparison of Separation Efficiency at Different Levels of Technological Line for Drinking Water Treatment at Švařec. Chemistry and Life 2015 - Book of Abstracts. 1. Brno: Brno University of Technology, Faculty of Chemistry, 2015. p. 78-78. ISBN: 978-80-214-5228-2.
Detail

REPKOVÁ, M.; ŠÍPKOVÁ, H. The Importance of Determining the AOC to Assess the Cleaning Efficiency of the Švařec Water treatment Plant. Book of Abstracts "16th European Meeting on Environmental Chemistry". Torino, Italy: Agit MAriogros, Beinasco, Italy, 2015. p. 166-166. ISBN: 978-88-941168-0-9.
Detail

HŘIBOVÁ, Š.; VÁVROVÁ, M.; ZLÁMALOVÁ GARGOŠOVÁ, H. Are terrestrial organisms able to live in contaminated soil after fire-fighting?. Chemistry & Life 2015 - Book of Abstracts. first. Brno: Brno University of Technology, Faculty of Chemistry, 2015. p. 51-52. ISBN: 978-80-214-5228-2.
Detail

KAVŘÍK, R.; NEVRLÁ, J.; ČÁSLAVSKÝ, J.; ŘEHŮŘKOVÁ, I.; RUPRICH, J. Monitoring of chlorate and perchlorate in Czech food basket. Book of Abstracts. first. Brno: Brno, University of Technology, 2015. p. 55-56. ISBN: 978-80-214-5228-2.
Detail

HŘIBOVÁ, Š.; VÁVROVÁ, M.; ZLÁMALOVÁ GARGOŠOVÁ, H. Are Terrestrial Organisms Able to Live in Contaminated Soil After Fire-Fighting?. Czech Chemical Society Symposium Series, 2016, vol. 13, no. 2, p. 70-72. ISSN: 2336-7210.
Detail

HÁJEK, R.; CHYTIL, V.; VÁVROVÁ, M.; LISÝ, M. Occurence of Organic Compounds in Tar Produced from Biomass Combustion and Gasification. Chemistry & Life 2015 – Book of Abstracts. first. 2015. p. 82-83. ISBN: 978-80-214-5228-2.
Detail

HÁJEK, R.; CHYTIL, V.; VÁVROVÁ, M.; LISÝ, M. Analysis of Organic Compounds in Tar Produced by Thermochemical Conversion of Biomass. In Studentská odborná konference Chemie je život 2015. první. Vysoké učení technické v Brně, Fakulta chemická, Purkyňova 464/118, 612 00 Brno, 2015. p. 239-242. ISBN: 978-80-214-5290-9.
Detail

KOMENDOVÁ, R.; HAJDOVÁ, J. QuadraSil TA - selective sorbent for the determination of Palladium, the optimization and application in environmental analysis. Book of Abstract. Maria Concetta Bruzzoniti, David Vione. Italy: Agit Mariogros, Beinasco, Italy, 2015. p. 93-93. ISBN: 978-88-941168-0-9.
Detail

KANTOŠOVÁ, K.; KOSUBOVÁ, P.; ČUMOVÁ, M.; ČÁSLAVSKÝ, J.; TIEFFOVÁ, P. DETERMINATION OF POLAR PESTICIDES AT OFFICIAL CONTROL IN THE CZECH AGRICULTURE. 7th International Symposium on Recent Advances in Food Analysis. 1. Praha: University of Chemistry and Technology, 2015. p. 409-409. ISBN: 978-80-7080-934-1.
Detail

SÝKORA, J.; KOMENDOVÁ, R. KLASIFIKACE MATERIÁLU VYUŽÍVANÉHO PRO STAVBU ZAHRADNÍCH JEZÍREK. 17. celoslovenská študentská vedecká konferencia Chémia a technológie pre život. 2015. s. 142-143. ISBN: 78-80-227-4480-5.
Detail

ZLÁMALOVÁ GARGOŠOVÁ, H.; URMINSKÁ, B. Assessment of the efficiency of wastewater treatment plant using ecotoxicity tests. Fresenius Environmental Bulletin, 2017, vol. 26, no. 1, p. 56-62. ISSN: 1018-4619.
Detail

ČÁSLAVSKÝ, J.; VÁVROVÁ, M.; ZLÁMALOVÁ GARGOŠOVÁ, H.; ŠKARKOVÁ, P.; ŠVESTKOVÁ, T.: MESAEP 2015 - The 18th International Symposium on Environmental Pollution and its Impact on Life in the Mediterranean Region. Hersonissos (26.09.2015)
Detail