Project detail

Metodológia architektonického návrhu v kontexte bionickej architektúry Antona Vranku

Duration: 01.01.2015 — 31.12.2015

On the project

V navrhovanom projekte budem študovať architektonické návrhy a návrhové metódy slovenského akademika Ing. arch. Antona Vranku. Jeho práce inšpirované prírodnými systémami roztriedim podľa použitých tvorivých princípov a publikujem o nich vedecký článok. Posúdim statické vlastnosti jeho vybraných návrhov skladaných štruktúr metódou konečných prvkov a zároveň navrhnem spôsob ich realizácie zodpovedajúci dnešným technickým možnostiam v stavebníctve a projekcii.

Keywords
skladanie, architektúra, architektonivká bionika, origami

Key words in English
folding, architecture, architectural bionics, origami

Mark

FA-J-15-2884

Default language

Czech

People responsible

Palacký Jiří, doc. Ing. arch., Ph.D. - fellow researcher
Novák Jakub, Ing. arch. - principal person responsible

Units

Department of Theory
- (2015-06-01 - 2015-12-31)

Funding resources

Brno University of Technology - Vnitřní projekty VUT

- whole funder (2015-01-01 - 2016-12-31)

Results

NOVÁK, J. Súdobé metódy v architektonickom navrhovaní. In PhD WORKSHOP Sborník doktorského workshopu. Brno: Fakulta architektury VUT v Brně, 2015. s. 60-63. ISBN: 978-80-214-5217-6.
Detail

NOVÁK, J. Čaro premeny plochy - Štúdia bionických modelov architekta Antona Vranku. In 6. mezinárodní konference oboru architektura a urbanismus 2016. Brno: Vysoké učení technické v Brně, 2016. s. 57-71. ISBN: 9788021454187.
Detail

NOVÁK, J.; PALACKÝ, J. Origami ako určujúca metóda priestorovej architektonickej tvorby. In 7th Architecture in Perspective 2015. Ostrava: Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, Fakulta stavební, katedra architektury, 2015. s. 75-77. ISBN: 978-80-248-3802-1.
Detail