Project detail

Meziválečná sakrální architektura v regionu Jižní Morava

Duration: 01.01.2015 — 31.12.2015

On the project

Projekt je zaměřen na průzkum sakrální architektury vytvořené mezi dvěma světovými válkami v jihomoravském regionu (tzn. Jihomoravský kraj ve smyslu aktuálního správního rozdělení). Předmětem jsou stavby, stavební úpravy nebo nerealizované projekty. Cílem je pokud možno úplný soupis všech děl a následně jejich kritické hodnocení s ohledem na národní a mezinárodní dobový kontext.

Mark

FA-J-15-2610

Default language

Czech

People responsible

Šlapeta Vladimír, prof. Ing. arch., DrSc. - fellow researcher
Obrtlík Jan, Ing. arch., Ph.D. - principal person responsible

Units

Department of Theory
- (2015-01-01 - 2015-12-31)
Faculty of Architecture
- (2015-01-01 - 2015-12-31)

Funding resources

Brno University of Technology - Vnitřní projekty VUT

- whole funder (2015-01-01 - 2016-12-31)

Results

OBRTLÍK, J. Výzvy k transformaci: Česká sakrální architektura v první polovině dvacátého století. In Sborník příspěvků PhD Workshop 2015. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta architektury, 2015. s. 64-67. ISBN: 978-80-214-5217-6.
Detail

OBRTLÍK, J.; CHYBÍK, J. Funkcionalismus a energeticky úsporné stavění na příkladu vily Tugendhat. ASB, 2015, roč. XII., č. 6, s. 50-54. ISSN: 1214-7486.
Detail

OBRTLÍK, J. Ztišení v sousedství křižovatky. ASB, 2016, roč. XIII., č. 6/2016, s. 40-42. ISSN: 1214-7486.
Detail

OBRTLÍK, J. Politická korektnost a její vliv na soudobou architekturu. In 8th Architecture in Perspective. Ostrava: Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, Fakulta stavební, katedra architektury, 2016. s. 13-14. ISBN: 978-80-248-3940-0.
Detail

OBRTLÍK, J. Historie vzniku sboru Církve československé husitské v Náměšti nad Oslavou a jeho architektonicky významné budovy. Vlastivědný věstník moravský. Muzejní a vlastivědná společnost v Brně AB AC, 2017, roč. LXIX/2017, č. 2, s. 149-157. ISSN: 0323-2581.
Detail