Project detail

SMYKOVÁ ÚNOSNOST STYČNÉ SPÁRY BETON-BETON U SPŘAŽENÝCH KONSTRUKCÍ Z LEHKÉHO BETONU

Duration: 01.01.2015 — 31.12.2015

On the project

Podstatou projektu je ověření smykové únosnosti spáry beton-beton u spřažených konstrukcí zhotovených z lehkého a klasického resp. vysokopevnostního betonu. Chování styčné plochy beton-beton je třeba zvážit vždy, když dílčí části betonového průřezu jsou různého stáří, anebo různých pevnostních či reologických vlastností. Za účelem provedení správného návrhu těchto konstrukcí je nezbytné upřesnit vliv lehkého betonu na smykovou únosnost, resp. výstižně popsat mechanismus přenosu smykového napětí.

Description in English
The aim of the project is determination of concrete-to-concrete interface shear strength of composite structures cast with lightweight resp. highperformance concrete. Interface shear behaviour need to be considered, whenever two concrete layers are cast against in different times resp. have a different strength or rheological properties. For a safe design of those structures, the effects of lightweight concrete on interface shear strength and accurate determination of shear transfer mechanisms is of great importance.

Keywords
styčná spára beton-beton, lehký beton, spřažené konstrukce, tření

Key words in English
concrete-to concrete interface, lightweight concrete, composte structures, friction

Mark

FAST-J-15-2720

Default language

Czech

People responsible

Čairović Dorde, Ing.
- principal person responsible (2015-01-01 - 2015-12-31)
Štěpánek Petr, prof. RNDr. Ing., CSc., dr. h. c.
- fellow researcher (2015-01-01 - 2015-12-31)

Units

Institute of Concrete and Masonry Structures
- (2015-01-01 - 2015-12-31)
Faculty of Civil Engineering
- (2015-01-01 - 2015-12-31)

Funding resources

Brno University of Technology - Vnitřní projekty VUT
- whole funder (2015-01-01 - 2016-12-31)

Results

ČAIROVIĆ, D. Concrete-to-concrete interface shear behavior: Literature and Design Codes Review. In MLADÝ VĚDEC 2015. First. Jasná, Slovakia: 2015. p. 1-8. ISBN: 978-80-553-1988-9.
Detail

ČAIROVIĆ, D.; GIRGLE, F.; KOSTIHA, V.; KADLEC, J.; ŠTĚPÁNEK, P. COMPARISON AND REVIEW OF CONCRETE-TO-CONCRETE INTERFACE SHEAR RESISTANCE. In 22. Betonářské dny 2015 - Sborník příspěvků konference. Litomyšl: Česká betonářská společnost ČSSI, 2015. p. 1-6. ISBN: 978-80-906097-0-9.
Detail

ZLÁMAL, M.; HORÁK, D.; ČAIROVIĆ, D.; ŠTĚPÁNEK, P. CONCRETE-TO-CONCRETE INTERFACE SHEAR BEHAVIOUR. In CESB16 - Central Europe towards Sustainable Buildings 2016. 1. Praha: Grada Publishing, a.s., 2016. p. 45-46. ISBN: 978-80-271-0248-8.
Detail

ČAIROVIĆ Đorđe, GIRGLE František, KOSTIHA Vojtěch, KADLEC Jaroslav, ŠTĚPÁNEK Petr. Comparison and review of concrete-to-concrete interface shear resistance according to major design codes. In Proceedings from 22nd Czech Concrete Day 2015. Solid State Phenomena. Trans Tech Publications, Switzerland, 2016. p. 166-172. ISBN: 978-3-03835-675-2. ISSN: 1662-9779.
Detail

ČAIROVIĆ, D. TESTS TO ACCESS CONCRETE-TO-CONCRETE INTERFACE SHEAR STRENGTH. In 18. Odborná konference doktorského studia JUNIORSTAV 2016. Brno: VUT v Brně, Fakulta stavební, Veveří 331/95, 602 00 Brno, 2016. p. 1-6. ISBN: 978-80-214-5311-1.
Detail