Project detail

Citlivostní analýza únosnosti imperfektních ocelových nosníků

Duration: 01.01.2015 — 31.12.2015

On the project

Cílem projektu je vyhodnocení citlivostní analýzy únosnosti imperfektních ocelových nosníků válcovaných průřezů. Počáteční geometrické imperfekce budou vycházet z 1. vlastního tvaru vybočení při ztrátě stability klopením, rozšířeně pak budou modelování pomocí náhodných polí. Citlivostní analýza bude vyhodnocena formou korelace mezi vstupními náhodnými veličinami a únosností a s využitím Sobolovy analýzy. Pro její vyhodnocení budou výstupní veličiny aproximovány metodou plochy odezvy.

Mark

FAST-J-15-2770

Default language

Czech

People responsible

Kala Zdeněk, prof. Ing., Ph.D. - fellow researcher
Valeš Jan, Ing., Ph.D. - principal person responsible

Units

Institute of Structural Mechanics
- (2015-01-01 - 2015-12-31)
Faculty of Civil Engineering
- (2015-01-01 - 2015-12-31)

Funding resources

Brno University of Technology - Vnitřní projekty VUT

- whole funder (2015-01-01 - 2016-12-31)

Results

VALEŠ, J. Sensitivity analysis of static resistance of slender beam under bending. In International Conference of Numerical Analysis and Applied Mathematics 2015 (ICNAA?M 2015). AIP conference proceedings. 2016. p. 1-4. ISBN: 978-0-7354-1392-4. ISSN: 0094-243X.
Detail

VALEŠ, J. Zautomatizování tvorby výpočetních modelů s využitím jazyku Visual basic. In Modelování v mechanice 2015. Ostrava, Česká republika: 2015. s. 1-8. ISBN: 978-80-248-3756-7.
Detail