Project detail

Využití odpadů z výroby prefabrikovaných betonových dílců jako recyklované kamenivo do betonu

Duration: 01.01.2015 — 31.12.2015

On the project

Při výrobě betonových stavebních dílců vznikají zmetky, které se vyváží na skládku a nemají další využití. Jelikož se jedná o čistý beton bez příměsí jiných materiálů je zde možnost jej zrecyklovat a využít jako recyklované kamenivo při výrobě betonu nižších tříd. Podstatou projektu je zjistit množství odpadu produkovaného hlavními výrobci prefabrikovaných dílců jako například Prefa Brno a.s., Presbeton atd. Bude snahou navrhnout beton takových vlastností, aby byl vhodný pro stavební ale i umělecké potřeby.

Mark

FAST-J-15-2809

Default language

Czech

People responsible

Bodnárová Lenka, doc. Ing., Ph.D. - fellow researcher
Nováková Iveta, Ing. - principal person responsible

Units

Institute of Technology of Building Materials and Components
- (2015-01-01 - 2015-12-31)
Faculty of Civil Engineering
- (2015-01-01 - 2015-12-31)

Funding resources

Brno University of Technology - Vnitřní projekty VUT

- whole funder (2015-01-01 - 2016-12-31)

Results

NOVÁKOVÁ, I.; STAVAŘ, T. CHARACTERISTICS OF RECYCLED CONCRETE AGGREGATES MADE OF DEFECTIVE ELEMENTS FORM PRECAST PRODUCTION. 2015. ISBN: 9786066853125.
Detail

NOVÁKOVÁ, I.; STAVAŘ, T. MOŽNOSTI HODNOCENÍ DEGRADACE BETONŮ PO PŮSOBENÍ VYSOKÝCH TEPLOT METODOU INITIAL SURFACE ABSORPTION TEST (ISAT). In Sborník příspěvků ústavů a kateder stavebních fakult z ČR a SR. 2015. s. 1-8. ISBN: 978-80-214-5205-3.
Detail

NOVÁKOVÁ, I.; HÁJKOVÁ, I. Quality Evaluation System for Description of Recycled Concrete Aggregates and Verification of its Functionality. In Civil and Building Materials. 2017. p. 14-18. ISBN: 978-3-0357-1112-7.
Detail

NOVÁKOVÁ, I.; MIKULICA, K. Properties of concrete with partial replacement of natural aggregate by recycled concrete aggregates from precast production. Procedia Engineering, 2016, vol. 151, no. 151, p. 360-367. ISSN: 1877-7058.
Detail

NOVÁKOVÁ, I.; BODNÁROVÁ, L. ANALÝZA FAKTORŮ OVLIVŇUJÍCÍCH KVALITU RECYKLOVANÉHO BETONOVÉHO KAMENIVA. In CONSTRUMAT 2016, Sborník příspěvků z XXII. mezinárodní konference o stavebních materiálech. České vysoké učení technické v Praze, 2016. s. 246-257. ISBN: 978-80-01-05958-6.
Detail

NOVÁKOVÁ, I.; MIKULICA, K. Properties of concrete with partial replacement of natural aggregate by recycled concrete aggregates from precast production. Procedia Engineering, 2016, vol. 151, no. 151, p. 360-367. ISSN: 1877-7058.
Detail