Project detail

Studium možností využití odpadního polyesteru pro výrobu stavebních izolačních materiálů

Duration: 01.01.2015 — 31.12.2015

On the project

Pro současné stavebnictví jsou typické snahy o snížení energetických vstupů a omezení spotřeby primárních surovin. Proto se do popředí zájmu dostávají materiály z recyklovaných či recyklovatelných surovin. Návrh projektu se zabývá studiem možností využití izolačních rohoží z odpadního polyesteru, jež mají značný potenciál nahradit izolační materiály z minerálních vláken. Projekt počítá nejen s laboratorním stanovením vlastností, ale také s ověřením hodnot po zabudování do stavební konstrukce a zhodnocením aplikačních možností.

Mark

FAST-J-15-2797

Default language

Czech

People responsible

Čermák Jan, Ing., Ph.D. - fellow researcher
Šťastník Stanislav, prof. RNDr. Ing., CSc. Ph.D. - fellow researcher
Břicháček Pavel, Ing. - principal person responsible

Units

Institute of Technology of Building Materials and Components
- (2015-01-01 - 2015-12-31)
Faculty of Civil Engineering
- (2015-01-01 - 2015-12-31)

Funding resources

Brno University of Technology - Vnitřní projekty VUT

- whole funder (2015-01-01 - 2016-12-31)

Results

ČERMÁK, J. Možnosti využití odpadu z minerálních vláken v cementové maltě. In CONSTRUMAT 2015. 2015. s. 80-88. ISBN: 978-80-214-5205-3.
Detail

ČERMÁK, J. Studium využitelnosti odpadů z izolačních materiálů. In Studenti pro Jihomoravský kraj 2015. Brno: Lipka - školské zařízení pro environmentální vzdělávání, 2015. s. 11-11. ISBN: 978-80-87604-89-2.
Detail

ŠŤASTNÍK, S. Computational and experimental study of atmospheric moisture in ceramic blocks filled with waste fibres in winter season. In AIP Conference Proceedings. AIP conference proceedings. USA: American Institute of Physics Inc., 2016. p. 1-4. ISBN: 978-0-7354-1392-4. ISSN: 0094-243X.
Detail

ČERMÁK, J.; ŠŤASTNÍK, S. Optimalizace objemové hmotnosti polyesterové izolační desky v závislosti na součiniteli tepelné vodivosti. Czech Journal of Civil Engineering, 2015, č. 2, s. 20-25. ISSN: 2336-7148.
Detail

ČERMÁK, J.; JOHN, J.; ŠŤASTNÍK, S. Možnosti využití odpadních termoplastů ve stavebnictví. Waste forum, 2016, č. 4, s. 202-208. ISSN: 1804-0195.
Detail

ČERMÁK, J.; ŠŤASTNÍK, S. Properties of cement mortar with addition of mineral wool waste. Waste forum, 2015, no. 3, p. 212-218. ISSN: 1804-0195.
Detail