Project detail

Zvýšení užitných vlastností pórobetonu úpravou autoklávovacího režimu

Duration: 01.01.2015 — 31.12.2015

On the project

Cílem projektu je ověřit vliv doby autoklávování na mikrostrukturu pórobetonu, potažmo na jeho fyzikálně mechanické vlastnosti, především pevnost v tlaku a objemovou hmotnost. Bude také zhodnoceno, po jaké době autoklávování je již jeho další prodlužování neefektivní. Upravována bude konkrétně fáze izotermické výdrže, jelikož v tomto stádiu dochází k hydrotermální reakci, při které vzniká tobermorit.

Description in English
The aim of this project is to verify the influence of the time of autoclaving on the microstructure of aerated concrete consequently its physical and mechanical properties, especially compressive strength and density. It will also be evaluated, after how much time is further autoclaving extension of its already inefficient. Edited will be particularly isothermal holding phase, because at this stage there is a hydrothermal reaction in which the tobermorite is formed.

Keywords
Tobermorit, katoit, kalciumhydrosilikáty, autoklávování, pórobeton

Key words in English
Tobermorite; Katoite; calcium hydrosilicates; autoclaving; autoclaved aeratd concrete

Mark

FAST-J-15-2680

Default language

Czech

People responsible

Helanová Ester, Ing.
- principal person responsible (2015-01-01 - 2015-12-31)
Drochytka Rostislav, prof. Ing., CSc., MBA, dr. h. c.
- fellow researcher (2015-01-01 - 2015-12-31)

Units

Institute of Technology of Building Materials and Components
- (2015-01-01 - 2015-12-31)
Faculty of Civil Engineering
- (2015-01-01 - 2015-12-31)

Funding resources

Brno University of Technology - Vnitřní projekty VUT
- whole funder (2015-01-01 - 2016-12-31)

Results

HELANOVÁ, E.; DROCHYTKA, R.; FLEISCHHACKER, J. FYZIKÁLNĚ MECHANICKÉ VLASTNOSTI PÓROBETONU S PŘÍMĚSÍ FLUIDNÍHO POPÍLKU. In Sborník příspěvků Construmat. Brno: VUT Brno, 2015. s. 1-5. ISBN: 978-80-214-5205-3.
Detail

DROCHYTKA, R.; HELANOVÁ, E.; FLEISCHHACKER, J. Fluidní popílek v technologii autoklávovaného pórobetonu. In Sborník recenzovaných přednášek konference Popílky ve stavebnictví 2016. Brno: 2015. s. 55-63. ISBN: 9788021451926.
Detail

DROCHYTKA, R.; HELANOVÁ, E. Development of microstructure of the fly ash aerated concrete in time. In Book of Abstracts. Procedia Engineering. Krakow: Elsevier, 2015. p. 624-631. ISSN: 1877-7058.
Detail