Project detail

Využití progresivních FRP materiálů v odolných konstrukcích

Duration: 01.01.2015 — 31.12.2016

On the project

Projekt je zaměřen na vývoj a návrh odolných prvků na bázi FRP výztuží, jejichž umístění je směřováno do míst s vysokými požadavky na ochranu klasické betonářské výztuže (kondenzační zóny obvodových kcí). Budou realizovány základní zkoušky kompozitních elementů a proveden statistický a teoretický rozbor získaných hodnot pro stanovení návrhových vztahů popisujících chování tlačených kompozitních prvků. Na základě takto stanovených hodnot bude možné optimalizovat prvek pro přerušení tepelného mostu - IZO nosník.

Mark

FAST-S-15-2899

Default language

Czech

People responsible

Girgle František, Ing., Ph.D.
- principal person responsible (2015-01-01 - 2016-12-31)
Čairović Dorde, Ing.
- fellow researcher (2015-01-01 - 2016-12-31)
Kadlec Jaroslav, Ing., Ph.D.
- fellow researcher (2015-01-01 - 2016-12-31)
Kostiha Vojtěch, Ing., Ph.D.
- fellow researcher (2015-01-01 - 2016-12-31)
Laníková Ivana, doc. Ing., Ph.D.
- fellow researcher (2015-01-01 - 2016-12-31)
Štěpánek Petr, prof. RNDr. Ing., CSc., dr. h. c.
- fellow researcher (2015-01-01 - 2016-12-31)

Units

Institute of Concrete and Masonry Structures
- (2015-01-01 - 2016-12-31)
Faculty of Civil Engineering
- (2015-01-01 - 2016-12-31)

Funding resources

Brno University of Technology - Vnitřní projekty VUT
- whole funder (2015-01-01 - 2016-12-31)

Results

GIRGLE, F.; ŠTĚPÁNEK, P. An anchoring element for prestressed FRP reinforcement: simplified design of the anchoring area. Materials and Structures, 2016, vol. 49, no. 4, p. 1337-1350. ISSN: 1359-5997.
Detail

KOSTIHA, V.; GIRGLE, F.; ČAIROVIĆ, D.; ŠTĚPÁNEK, P. Účinnost zesílení železobetonového sloupu ovinutím FRP tkaninou. In 22. Betonářské dny 2015 - Sborník příspěvků konference. Litomyšl: Česká betonářská společnost ČSSI, 2015. s. 1-6. ISBN: 978-80-906097-0-9.
Detail

GIRGLE, F.; BODNÁROVÁ, L.; MATUŠÍKOVÁ, A.; JANÁK, P.; PROKEŠ, J. Experimentální ověření chování skleněných a uhlíkových vláken v alkalickém prostředí. In 12. Konference speciální betony: betony v extrémních podmínkách, vysokohodnotné betony, ostatní speciální betony. Skalský Dvůr: SEKURON, s.r.o., 2015. s. 44-49. ISBN: 978-80-86604-67-1.
Detail

GIRGLE, F.; BODNÁROVÁ, L.; MATUŠÍKOVÁ, A.; JANÁK, P.; PROKEŠ, J. Experimental Verification of Behavior of Glass and Carbon Fibers in Alkali Environment. In Special Concrete and Composites 2015. Key Engineering Materials (print). Selected, peer reviewed papers from the 12th International Conference Special Concrete and Composites 2015, October 15-16, 2015, Skalský Dvůr, Czech Republic. Switzerland: Trans Tech Publications, 2016. p. 43-48. ISBN: 978-3-03835-579-3. ISSN: 1013-9826.
Detail

KOSTIHA, V.; GIRGLE, F.; ŠTĚPÁNEK, P.; MATUŠÍKOVÁ, A. Strengthening of short circular columns using FRP materials – determining the effect of confinement. Key Engineering Materials (print), 2016, vol. 691, no. -, p. 61-72. ISSN: 1013-9826.
Detail

GIRGLE, F.; BODNÁROVÁ, L.; MATUŠÍKOVÁ, A.; KOSTIHA, V.; PROKEŠ, J.; JANUŠ, O. Long-Term Mechanical Properties of Fiber Reinforced Polymer Bars Exposed to Alkali Environment: Experimental Investigation. In Key Engineering Materials. Key Engineering Materials (print). Switzerland: Trans Tech Publication, 2016. p. 27-32. ISBN: 978-3-0357-1079-3. ISSN: 1013-9826.
Detail

KOSTIHA, V.; GIRGLE, F.; MATUŠÍKOVÁ, A.; ŠTĚPÁNEK, P. Strengthening of concrete structures by using modern composite materials -FRP fabric confinement. In CESB16 Central Europe Towards sustainable Building 2016 Innovations for sustainable Future. 1. Praha: Grada Publishing, a. s. for Czech Technical University in Prague as 6265. title, 2016. p. 797-804. ISBN: 978-80-271-0248-8.
Detail

GIRGLE, F.; MATUŠÍKOVÁ, A.; BODNÁROVÁ, L.; KOSTIHA, V.; ŠTĚPÁNEK, P. Dlouhodobé vlastnosti nekovové výztuže určené do betonových konstrukcí. In Betonárske dni 2016 - Zborník prednášok. Bratislava: Slovenská technická univerzita v Bratislave, 2016. s. 211-216. ISBN: 978-80-227-4622-9.
Detail

KOSTIHA, V.; GIRGLE, F.; MATUŠÍKOVÁ, A.; DANĚK, P.; ŠTĚPÁNEK, P. Stanovení smykové únosnosti kompozitní výztuže. In 23. Betonářské dny (2016) Sborník. Litomyšl: 2016. s. 1-6. ISBN: 978-80-906097-6-1.
Detail

KOSTIHA, V.; GIRGLE, F.; MATUŠÍKOVÁ, A.; ŠTĚPÁNEK, P. Experimental study of concrete columns strengthening by FRP fabric confinement. In CINPAR 2016 - XII International Conference on Structural Repair and Rehabilitation. Porto: FEUP, 2016. p. 1-13. ISBN: 978-972-752-203-3.
Detail

GIRGLE, F.; BODNÁROVÁ, L.; MATUŠÍKOVÁ, A.; KOSTIHA, V.; PROKEŠ, J.; JANUŠ, O. Experimentální ověření dlouhodobých mechanických vlastností kompozitních výztuží vystavených alkalickému prostředí. In 13. KONFERENCE SPECIÁLNÍ BETONY - sborník příspěvků. SEKURKON s.r.o., 2016. s. 36-42. ISBN: 978-80-86604-70-1.
Detail

KOSTIHA, V.; GIRGLE, F.; ČAIROVIĆ, D.; ŠTĚPÁNEK, P. The Effectiveness of Strengthening of Reinforced Concrete Column Confined by FRP Wrapping. In 22nd International Conference Concrete Days, 2015. Solid State Phenomena. Switzerland: Trans Tech Publications, Switzerland, 2016. p. 284-289. ISBN: 978-3-03835-675-2. ISSN: 1662-9779.
Detail