Project detail

Umožnění zapojení výzkumných organizací do Evropské aliance pro energetický výzkum (European Energy Research Alliance – EERA)

Duration: 01.01.2016 — 31.12.2017

On the project

Projekt EERA_CZ umožní účast českých výzkumných organizací v Evropské alianci pro energetický výzkum (EERA) a jejich vstup do konsorcií programu Horizont 2020, která v tomto společenství vznikají. Účastí ve společných programech EERA budou ovlivňovány priority evropského výzkumu v energetice a také podoba výzev programu Horizont 2020/Euratom. Projektem bude vytvořena struktura, síť koordinátorů energetického výzkumu v tématech společných programů EERA. Přenosem znalostí, činností této struktury, bude umožněna informovanost výzkumné komunity o přínosech členství v EERA. Současně se umožní informovanost státní správy o zapojení české výzkumné komunity jak do EERA, tak následně do projektů programu Horizont 2020. Svou vazbou na centra budovaná ze strukturálních fondů bude mít projekt vliv na jejich napojení na evropskou výzkumnou komunitu, a tudíž i následně jejich dostatečné financování a excelenci výzkumu v nich prováděném.

Keywords
EERA, Evropská aliance, Energetcký výzkum, zapojení

Key words in English
EERA, European Alliance, Energetic Research, involvement

Mark

LE15024

Default language

Czech

People responsible

Charvát Pavel, doc. Ing., Ph.D. - fellow researcher
Rudolf Pavel, doc. Ing., Ph.D. - fellow researcher
Vanýsek Petr, prof. RNDr., CSc. - fellow researcher
Chladil Ladislav, Ing., Ph.D. - principal person responsible

Units

Funding resources

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR - EUPRO II (2011-2017)

- whole funder (2015-10-23 - 2017-12-31)

Results

VANÝSEK, P. Characterization of electrochemically significant materials at the Brno University of Technology. 2016.
Detail

CHLADIL, L.; VANÝSEK, P; WITZANYOVÁ, N.; ŠTRIC, D. Sdílení aktivit Vysokého učení technického v Brně v oblasti ukládání energie. In Elektrotechnologie 2016. Vysoké učení technické v Brně, 2016. s. 48-52. ISBN: 978-80-214-5352-4.
Detail

CHLADIL, L.; VANÝSEK, P; WITZANYOVÁ, N.; ŠTRIC, D. Zapojení Vysokéhu učení technického v Brně do Evropské aliance pro energetický výzkum. In 37. NEKONVENČNÍ ZDROJE ELEKTRICKÉ ENERGIE. 2016. s. 48-52. ISBN: 978-80-02-02653-2.
Detail

CHLADIL, L.; VANÝSEK, P.: Zapojení českých institucí do Evropské aliance pro energetický výzkum - EERA. Brno, Technická 10 (27.04.2016)
Detail

CHLADIL, L.; VANÝSEK, P.: Zapojení českých institucí do Evropské aliance pro energetický výzkum - EERA. Vyškov (20.05.2016)
Detail

CHLADIL, L.; VANÝSEK, P.: Možnosti zapojení týmu při VUT do EERA JP Energy Storage. Technická 10, Brno (01.04.2016)
Detail