Project detail

Zátěžový tester ICT

Duration: 01.09.2015 — 31.08.2018

On the project

Cílem projektu je vyvinout tester určený pro komplexní testování síťové infrastruktury. Tester umožní ověřit chování síťové infrastruktury při vystavení útoku na odepření služeb (DoS/DDoS) a také bude schopen emulovat přenosové parametry typické pro rozsáhlé vysokorychlostní paketové sítě. Provozovatelé ICT tak budou moci na základě testů provést výběr dostatečně výkonných sítových prvků a serverů a optimalizovat jejich konfigurace tak, aby byly schopné lépe čelit kybernetickým útokům.

Description in English
The goal of the project is to design a hardware tester for complex testing of network infrastructures. The hardware tester will make it possible to verify the behaviour of a network infrastructure in case the DoS/DDoS attack is deployed. Furthermore, the tester will be able to emulate the transfer parameters typical for high-speed packet networks. The ICT operators will be able to choose the right network devices and servers to optimize their configuration for better cyber-attack resistance.

Keywords
zátěžový tester; bezpečnost; testování; generátor; síťový provoz; útok odepřením služeb; síťový emulátor

Key words in English
stress tester; security testing; generator; network traffic; denial of service; network emulator

Mark

VI20152018002

Default language

Czech

People responsible

Zeman Václav, doc. Ing., Ph.D. - principal person responsible

Units

Department of Telecommunications
- (2015-09-01 - not assigned)

Funding resources

Ministerstvo vnitra ČR - Bezpečnostní výzkum České republiky 2015-2020

- whole funder (2015-09-01 - 2019-02-27)

Results

GRABOVSKÝ, Š.; ČLUPEK, V.; ŠVEHLÁK, M.; KLIMEŠ, J. Síťový generátor DoS útoků. Elektrorevue - Internetový časopis (http://www.elektrorevue.cz), 2018, roč. 20, č. 3, s. 68-76. ISSN: 1213-1539.
Detail

GRABOVSKÝ, Š.; ZEMAN, V.; ČLUPEK, V. Síťový emulátor přenosových parametrů datových sítí. Elektrorevue - Internetový časopis (http://www.elektrorevue.cz), 2018, roč. 20, č. 4, s. 118-127. ISSN: 1213-1539.
Detail

ČÍKA, P.; GRABOVSKÝ, Š.; ZEMAN, V.; ČLUPEK, V.; ŠVEHLÁK, M.; KLIMEŠ, J. Denial of Service Attack Generator in Apache JMeter. In 10th International Congress on Ultra Modern Telecommunications and Control Systems and Workshops (ICUMT). 2018. p. 139-142. ISBN: 978-1-5386-9360-5.
Detail

ČÍKA, P.; GRABOVSKÝ, Š.; ZEMAN, V.; ČLUPEK, V. Network Emulator of Transmission Parameters of Data Networks. In 10th International Congress on Ultra Modern Telecommunications and Control Systems and Workshops (ICUMT). 2018. p. 119-124. ISBN: 978-1-5386-9360-5.
Detail

ZEMAN, V.; ČÍKA, P.; MARTINÁSEK, Z.; SÝKORA, M.; RAINISCH, J.; GiTy, a.s. Vysoké učení technické v Brně: Zátěžový tester informační a komunikační technologie. 33119, užitný vzor. (2019)
Detail

ZEMAN, V.; ŠILHAVÝ, P.; ČÍKA, P.; GRABOVSKÝ, Š.: Zátěžový hardwarový tester ICT; Zátěžový HW tester ICT. Ústav telekomunikací VUT v Brně.. (funkční vzorek)
Detail

GRABOVSKÝ, Š.; ČÍKA, P.; MARTINÁSEK, Z.; ČLUPEK, V.: Síťový emulátor přenosových parametrů paketových přepínaných sítí; Síťový emulátor. Ústav telekomunikací VUT v Brně.. URL: http://www.utko.feec.vutbr.cz/cz/projekty/. (software)
Detail