Project detail

Corbusier, Sharoun, Mies, Gropius, Libeskind, Koolhaas

Duration: 25.04.2014 — 31.12.2014 Funding: Vnitřní projekty VUT

Mark

IRP 7/2014

Default language

Czech

People responsible

Bímová Marta, Ing. arch.
- hlavní řešitel (2014-04-25 - 2014-12-31)
Kubínová Šárka, Ing. arch.
- spoluřešitel uvedený v projektu (2014-04-25 - 2014-12-31)

Units

Department of Design I.
- (2014-04-25 - 2014-12-31)
Department of Theory
- (2014-04-25 - 2014-12-31)

Funding resources

-
- whole funder (2014-04-25 - 2014-12-31)

Results

BÍMOVÁ, M. Specifické formy bydlení - cohousing. In XVIII. Vědecká konference doktorandů Fakulty architektury VUT v Brně. Brno: Vysoké učení technické v Brně, 2014. s. 12-17. ISBN: 978-80-214-4994-7.
Detail