Project detail

Studium termodynamických a elektromagnetických procesů ve spínacích přístrojích nízkého napětí

Duration: 01.01.2015 — 31.12.2017

On the project

Vědeckým cílem navrhovaného projektu je vytvoření numerického modelu vypínacího procesu, který přispěje k rozšíření a prohloubení poznatků o jevech probíhajících ve zhášecích komorách spínacích přístrojů na nízké napětí. Projekt je zaměřen na zkoumání interakce spínacího oblouku s obklopujícím prostředím, a přítomnosti elektrického, magnetického, teplotního a tlakového pole. V kombinaci počítačových metod s experimentálně získanými daty se jedná zejména o vyšetřování jednotlivých mechanismů transportu energie a možností jejich ovlivnění. Zvláštní pozornost bude věnována stanovení způsobu výpočtu radiačního transportu energie a jeho začlenění do modelování plazmatu spínacího oblouku. Vytvořený numerický model vypínacího procesu bude experimentálně ověřen na vzorcích reálných zhášecích komor. Závěrečné výsledky předkládaného projektu přispějí k lepšímu poznání chování spínacího oblouku během vypínání a následně i ke zlepšení provozních parametrů spínacích přístrojů na nízké napětí.

Description in English
The scientific aim of the proposed project is to prepare a numerical model of the switching process contributing to a wider and deeper knowledge of phenomena taking place in quenching chambers of low voltage circuit breakers. The project is concentrated on studies of the interaction of the switching arc with the surrounding environment with presence of electric, magnetic, thermal and pressure fields, respectively. Through a combination of computational methods and experimentally obtained data, significance of the individual energy transfer mechanisms and a possibility of influencing them will be analyzed. A special attention will be devoted to a prediction of radiation energy transfer and its integration to the switching arc plasma description. Developed numerical model of the switching process will be verified experimentally on real samples of the quenching chambers. Final results of the proposed project will be helpful for better understanding of the switching arc behavior during switching and consequently, for improving of operational parameters of low voltage switchgear.

Keywords
spínací přístroje na nízké napětí, plazma elektrického oblouku, radiační přenos energie, transportní vlastnosti plazmatu, termodynamika, elektromagnetické jevy

Key words in English
low voltage switchgear, electric arc plasma, radiation heat transfer, transport properties of plasma, thermodynamics, electromagnetic phenomena

Mark

GA15-14829S

Default language

Czech

People responsible

Bartlová Milada, doc. RNDr., Ph.D. - fellow researcher
Bogatyreva Nadezda, Mgr., Ph.D. - fellow researcher
Bušov Bohuslav, doc. Ing., CSc. - fellow researcher
Coufal Oldřich, doc. RNDr., CSc. - fellow researcher
Dohnal Petr, Ing., Ph.D. - fellow researcher
Dostál Lukáš, Ing., Ph.D. - fellow researcher
Lázničková Ilona, doc. Ing., Ph.D. - fellow researcher
Valenta Jiří, Ing., Ph.D. - fellow researcher
Aubrecht Vladimír, prof. RNDr., CSc. - principal person responsible

Units

Department of Power Electrical and Electronic Engineering
- (2015-01-01 - 2017-12-31)
division-EEN-CVVOZE
- (2014-03-31 - not assigned)
division-VEE-CVVOZE
- (2014-03-31 - not assigned)

Funding resources

Czech Science Foundation - Standardní projekty

- part funder (2015-01-01 - 2017-12-31)

Results

ADINEH V. R.; COUFAL, O.; BARTLOVÁ, M. Calculation of net emission coefficient of electrical discharge machining arc plasmas in mixtures of nitrogen with graphite, copper and tungsten. Journal of Physics D: Applied Physics, 2015, vol. 48, no. 5, p. 1-13. ISSN: 0022-3727.
Detail

JENIŠTA, J.; TAKANA, H.; UEHARA, S.; NISHIYAMA, H.; MURPHY, A.; BARTLOVÁ, M.; AUBRECHT, V. Investigation of Mixing of Plasma Species in Argon-Water Arc Discharge. Proceedings of 43rd IEEE International Conference on Plasma Science (ICOPS). 2016. p. 460-460. ISBN: 978-1-4673-9601-1.
Detail

KLOC, P.; AUBRECHT, V.; BARTLOVÁ, M.; COUFAL, O.; RÜMPLER, C. On the Selection of Integration Intervals for the Calculation of Mean Absorption Coefficients. Plasma Chemistry and Plasma Processing, 2015, vol. 35, no. 6, p. 1097-1110. ISSN: 0272-4324.
Detail

KLOC, P.; AUBRECHT, V.; BARTLOVÁ, M.; COUFAL, O.; RÜMPLER, C. On the Selection of Integration Intervals for the Calculation of Mean Absorption Coefficients. Plasma Chemistry and Plasma Processing, 2015, vol. 35, no. 6, p. 1097-1110. ISSN: 0272-4324.
Detail

KLOC, P.; AUBRECHT, V.; BARTLOVÁ, M.; COUFAL, O. Optimization of 3-band mean absorption coefficients. In Plasma Physics and Technology. Plasma Physics and Technology. Praha: Czech Technical UniversityinPrague, 2015. p. 146-149. ISSN: 2336-2626.
Detail

VALENTA, J.; DOHNAL, P.; DOSTÁL, L. Diagnostics of Extinguishing Process in Low Voltage Devices by Pressure Field Measurement. In Plasma Physics and Technology. Plasma Physics and Technology. Prague: Czech Technical University in Prague, 2015. p. 56-59. ISSN: 2336-2626.
Detail

DOSTÁL, L.; DOHNAL, P.; VALENTA, J. Change of the thermal profile in the modern MCCB by the different electrical contact resistance. Plasma Physics and Technology, 2015, vol. 2, no. 3, p. 312-315. ISSN: 2336-2626.
Detail

Senk, J., Jakubova, I., Laznickova, I. Modelling of Intensively Blasted Electric Arc. In Plasma Physics and Technology. Plasma Physics and Technology. Prague: Czech Technical University in Prague, 2015. p. 71-74. ISSN: 2336-2626.
Detail

Šenk, J., Jakubová, I., Lázničková, I. Experimental Investigation of an Arc Heater Operated on Low Gas Flow Rates. In Proceedings of the 2015 16th International Scientific Conference on Electric Power Engineering EPE 2015. USB - Technical University of Ostrava, 2015. p. 27-31. ISBN: 978-1-4673-6787-5.
Detail

BARTLOVÁ, M.; BOGATYREVA, N.; AUBRECHT, V. Modelling Radiative Properties of SF6 Arc Plasma. In Plasma Physics and Technology. Plasma Physics and Technology. Praha: Czech Technical University in Prague, 2015. p. 300-303. ISSN: 2336-2626.
Detail

JENIŠTA, J.; TAKANA, H.; NISHIYAMA, H.; UEHARA, S.; MURPHY, A.; BARTLOVÁ, M.; AUBRECHT, V. Preliminary Study of Mixing of Plasma Species in a Hybrid-Stabilized Argon-Water Electric Arc. In Plasma Physics and Technology. Plasma Physics and Technology. Praha: Czech Technical University in Prague, 2015. p. 316-319. ISSN: 2336-2626.
Detail

BOGATYREVA, N. Radiation transfer of energy in arc plasma. Brno: 2015. p. 1-93.
Detail

BOGATYREVA, N. Radiation transfer of energy in arc plasma. Brno: 2015. p. 1-30.
Detail

ŠENK, J.; JAKUBOVÁ, I.; LÁZNIČKOVÁ, I. Treatment of Near-electrode Regions in a Simple Model of Blasted Electric Arc. In Proceedings of the 2016 17th International Scientific Conference on Electric Power Engineering (EPE). 1. Prague, CR: Czech Technical University in Prague, 2016. p. 426-431. ISBN: 978-1-5090-0907-7.
Detail

ŠENK, J.; JAKUBOVÁ, I.; LÁZNIČKOVÁ, I. ANALYSIS OF THE INTENSIVELY BLASTED ELECTRIC ARC INSIDE THE ARC HEATER’S ANODE CHANNEL. Plasma Physics and Technology. Prague: Czech Technical University in Prague, 2016. s. 78-78. ISSN: 2336-2626.
Detail

ŠENK, J.; JAKUBOVÁ, I.; LÁZNIČKOVÁ, I. Analysis of Intensively Blasted Electric Arc Burning in the Arc Heater's Anode Channel. Acta Polytechnica, 2016, vol. 56, no. 5, p. 395-401. ISSN: 1210-2709.
Detail

ŠENK, J.; JAKUBOVÁ, I.; LÁZNIČKOVÁ, I. Analysis of Intensively Blasted Electric Arc Burning in the Arc Heater's Anode Channel. Acta Polytechnica, 2016, vol. 56, no. 5, p. 395-401. ISSN: 1210-2709.
Detail

PONGRÁC, B.; KRČMA, F.; DOSTÁL, L.; KIM, H.-H.;, HOMOLA, T.; MACHALA, Z. Effects of corona space charge polarity and liquid phase ion mobility on the shape and velocities of water jets in the spindle jet and precession modes of water electro-spray. JOURNAL OF AEROSOL SCIENCE, 2016, vol. 101, no. 1, p. 196-206. ISSN: 0021-8502.
Detail

PONGRÁC, B.; KRČMA, F.; DOSTÁL, L.; KIM, H.-H.;, HOMOLA, T.; MACHALA, Z. Effects of corona space charge polarity and liquid phase ion mobility on the shape and velocities of water jets in the spindle jet and precession modes of water electro-spray. JOURNAL OF AEROSOL SCIENCE, 2016, vol. 101, no. 1, p. 196-206. ISSN: 0021-8502.
Detail

PONGRÁC, B.; KRČMA, F.; DOSTÁL, L.; KIM, H.-H.;, HOMOLA, T.; MACHALA, Z. Effects of corona space charge polarity and liquid phase ion mobility on the shape and velocities of water jets in the spindle jet and precession modes of water electro-spray. JOURNAL OF AEROSOL SCIENCE, 2016, vol. 101, no. 1, p. 196-206. ISSN: 0021-8502.
Detail

KLOC, P.; AUBRECHT, V.; BARTLOVÁ, M. Effective plasma radius for Planck mean absorption coefficient. In Proceedings of the 21st International Conference on Gas Discharges and their Applications. 2016. p. 89-92.
Detail

ŠIMEK, D. The Thermal Model and Temperature Rise Test of Disconnector. In 17th MECHATRONIKA 2016. 1. Praha: Czech Technical University in Prague, 2016. p. 235-239. ISBN: 978-80-01-05882-4.
Detail

BOGATYREVA, N.; BARTLOVÁ, M.; AUBRECHT, V. Absorption properties of argon arc plasma. In 43rd EPS Conference on Plasma Physics. European Conference Abstracts series. Leuven, Belgium: European Physical Society, 2016. p. 1-4. ISBN: 2-914771-99-1.
Detail

BARTLOVÁ, M.; AUBRECHT, V.; KLOC, P. Photodissociation of diatomic molecules. Plasma Physics and Technology. Praha: Czech Technical University in Prague, 2016. p. 29-29. ISSN: 2336-2626.
Detail

ŠIMEK, D. Experimental DC Arc Endurance Test of Selected Materials Commonly Used in Switching Devices. In Proceedings of the 2017 18th International Scientific Conference on Electric Power Engineering (EPE). Ostrava: VSB – Technical University of Ostrava, 2017. p. 364-368. ISBN: 978-1-5090-6405-2.
Detail

ŠIMEK, D. Experimental DC Arc Endurance Test of Selected Materials Commonly Used in Switching Devices. In Proceedings of the 2017 18th International Scientific Conference on Electric Power Engineering (EPE). Ostrava: VSB – Technical University of Ostrava, 2017. p. 364-368. ISBN: 978-1-5090-6405-2.
Detail

ŠENK, J.; LÁZNIČKOVÁ, I.; JAKUBOVÁ, I. Power Loss Distribution along the Arc Heater with Intensively Blasted Electric Arc. In 18th International Scientific Conference on Electric Power Engineering (EPE). Ostrava, CR: VŠB-Technical University of Ostrava, 2017. p. 682-687. ISBN: 978-1-5090-6405-2.
Detail

KLOC, P.; AUBRECHT, V.; BARTLOVÁ, M. Numerically optimized band boundaries of Planck mean absorption coefficients in air plasma. Journal of Physics D: Applied Physics, 2017, vol. 50, no. 30, p. 1-10. ISSN: 0022-3727.
Detail

ŠENK, J.; LÁZNIČKOVÁ, I.; JAKUBOVÁ, I. Calculation of Arc Power Losses in the Simplified Model of Intensively Blasted Electric Arc. Plasma Physics and Technology, 2017, vol. 4, no. 1, p. 40-43. ISSN: 2336-2626.
Detail

ŠIMEK, D.; PĚČEK, D. EXPERIMENTAL TEMPERATURE MEASUREMENTS IN MINIATURE CIRCUIT BREAKER. Plasma Physics and Technology, 2017, vol. 4, no. 3, p. 265-268. ISSN: 2336-2626.
Detail

ŠIMEK, D.; PĚČEK, D. EXPERIMENTAL TEMPERATURE MEASUREMENTS IN MINIATURE CIRCUIT BREAKER. Plasma Physics and Technology, 2017, vol. 4, no. 3, p. 265-268. ISSN: 2336-2626.
Detail

KRČMA, F.; DOSTÁL, L. Operation of DC positive discharge in water solutions. In Book of Contributed Papers: 21st Symposium on Application of Plasma Processes. Bratislava: Spoločnosř pre podporu výskumu plazmy, 2017. p. 203-207. ISBN: 978-80-8147-076-9.
Detail

VALENTA, J.; SAMOHEJL, M.; FENDRYCH, M.; KLOC, P.; DOSTÁL, L. Diagnostics of Various Phenomena in LV Devices Under Real Switching Conditions. Plasma Physics and Technology, 2017, vol. 4, no. 3, p. 257-260. ISSN: 2336-2626.
Detail

VALENTA, J.; SAMOHEJL, M.; FENDRYCH, M.; KLOC, P.; DOSTÁL, L. Diagnostics of Various Phenomena in LV Devices Under Real Switching Conditions. Plasma Physics and Technology, 2017, vol. 4, no. 3, p. 257-260. ISSN: 2336-2626.
Detail

KLOC, P. How to tame radiation transfer calculations. 2017.
Detail

KLOC, P.; AUBRECHT, V.; BARTLOVÁ, M. Objective function for numerical mean absorption bands optimization. Plasma Physics and Technology, 2017, vol. 4, no. 3, p. 269-272. ISSN: 2336-2626.
Detail

BUŠOV, B.; BARTLOVÁ, M.; BRÜSTLOVÁ, J.; DOBIS, P. APPLICATION OF TRIZ METHODOLOGY IN INNOVATION OF PRESSING. In Proceedings of the 9th International Conference Physics Teaching in Engineering Education. Žilina, Slovakia: University of Žilina, Slovakia, 2017. p. 61-69. ISBN: 978-80-554-1322-8.
Detail

BOGATYREVA, N.; BARTLOVÁ, M.; AUBRECHT, V.; KLOC, P. Radiation Transfer in Arc Plasmas. Plasma Physics and Technology, 2017, vol. 4, no. 3, p. 253-256. ISSN: 2336-2626.
Detail

BARTLOVÁ, M.; KLOC, P.; BOGATYREVA, N.; AUBRECHT, V.; POKORNÝ, J. MODELLING OF RADIATIVE TRANSFER IN AIR ARC PLASMA. Plasma Physics and Technology, 2017, vol. 4, no. 3, p. 261-264. ISSN: 2336-2626.
Detail

POKORNÝ, J. PROGRAM PROCESSING DATABASE DATA FOR CALCULATION OF SPECTRAL LINES WIDTH AND SHIFT IN PLASMA. Plasma Physics and Technology, 2017, vol. 4, no. 3, p. 277-280. ISSN: 2336-2626.
Detail

POKORNÝ, J. PROGRAM PROCESSING DATABASE DATA FOR CALCULATION OF SPECTRAL LINES WIDTH AND SHIFT IN PLASMA. Plasma Physics and Technology, 2017, vol. 4, no. 3, p. 277-280. ISSN: 2336-2626.
Detail

JENIŠTA, J.; TAKANA, H.; UEHARA, S.; NISHIYAMA, H.; BARTLOVÁ, M.; AUBRECHT, V.; MURPHY, A. Modeling of inhomogeneous mixing of plasma species in argon–steam arc discharge. Journal of Physics D - Applied Physics, 2018, vol. 51, no. 4, p. 1-22. ISSN: 1361-6463.
Detail

BUŠOV, B.; BARTLOVÁ, M.; BRÜSTLOVÁ, J.; DOBIS, P. APPLICATION OF TRIZ METHODOLOGY IN INNOVATION OF PRESSING. Žilina, Slovakia: University of Žilina, Slovakia, 2017. p. 18-18.
Detail

COUFAL, O.; TOMAN, P. Condensed species in products of the reaction of SF6 with Cu up to 4000 K. Journal of Physics D: Applied Physics, 2018, vol. 51, no. 2, p. 1-16. ISSN: 0022-3727.
Detail

Pokorný, J. Comparing main spectroscopic databases. In Proceedings of the 24th Conference Student EEICT 2018. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, 2018. p. 493-497. ISBN: 978-80-214-5614-3.
Detail

ADINEH V. R.; COUFAL, O.; BARTLOVÁ, M. Calculation of net emission coefficient of electrical discharge machining arc plasmas in mixtures of nitrogen with graphite, copper and tungsten. Journal of Physics D: Applied Physics, 2015, vol. 48, no. 5, p. 1-13. ISSN: 0022-3727.
Detail