Project detail

Umění na VUT

Duration: 01.01.2014 — 31.12.2014

On the project

Podstatou předkládaného projektu je detailní průzkum historických souvislostí a vývoje výuky uměleckých disciplín na Vysokém učení technickém v Brně od roku 1899 do současnosti a reflexe role VUT jako stavebníka od počátků po současnost. Třetí část projektu otevírá spektrum témat, spojených se vznikem, vývojem, proměnami FaVU, které budou sledovány z hlediska fakulty, univerzity, kulturního prostředí Brna a působení pedagogů, studentů i absolventů v nejširších kulturních souvislostech včetně mezinárodních.

Mark

FA/FAVU-S-14-2407

Default language

Czech

People responsible

Korbička Pavel, doc. Mgr.
- principal person responsible (2014-01-01 - 2014-12-31)
Helia De Felice Jennifer, MgA., Ph.D.
- fellow researcher (2014-01-01 - 2014-12-31)
Hrubý Jan, doc. Ing. arch., CSc.
- fellow researcher (2014-01-01 - 2014-12-31)
Lungová Barbora, Mgr. et MgA.
- fellow researcher (2014-01-01 - 2014-12-31)
Obrtlík Jan, Ing. arch., Ph.D.
- fellow researcher (2014-01-01 - 2014-12-31)
Ondračka Pavel, PhDr.
- fellow researcher (2014-01-01 - 2014-12-31)
Písaříková Jana, Mgr., Ph.D.
- fellow researcher (2014-01-01 - 2014-12-31)
Sedlák Jan, prof. PhDr., CSc.
- fellow researcher (2014-01-01 - 2014-12-31)
Svobodová Šárka, Mgr.
- fellow researcher (2014-01-01 - 2014-12-31)
Šlapeta Vladimír, prof. Ing. arch., DrSc.
- fellow researcher (2014-01-01 - 2014-12-31)
Vatulíková Andrea, Mgr. et Mgr., Ph.D.
- fellow researcher (2014-01-01 - 2014-12-31)
Vrabelová Renata, Ing. arch., Ph.D.
- fellow researcher (2014-01-01 - 2014-12-31)

Units

Sculpture Studio 2
- (2014-01-01 - 2014-12-31)
Department of Art History and Theory
- (2014-01-01 - 2014-12-31)
Department of Theory
- (2014-01-01 - 2014-12-31)
Faculty of Architecture
- (2014-01-01 - 2014-12-31)
Performance Studio
- (2014-01-01 - 2014-12-31)
Faculty of Fine Arts
- (2014-01-01 - 2014-12-31)

Funding resources

Brno University of Technology - Vnitřní projekty VUT

- whole funder (2014-01-01 - 2015-12-31)

Results

SEDLÁK, J.; HRUBÝ, J.; SVOBODOVÁ, Š.; VRABELOVÁ, R.; OBRTLÍK, J. Paměť budov. Architektura staveb Vysokého učení technického v Brně. Brno: Vysoké učení technické v Brně Fakulta výtvarných umení, 2014. 96 s. ISBN: 978-80-214-5088-2.
Detail

LUNGOVÁ, B.; PÍSAŘÍKOVÁ, J.; VATULÍKOVÁ, A. Paměť FaVU. Sonda jednoho ročníku. Brno: Vysoké učení technické v Brně, 2014. 180 s. ISBN: 978-80-214-5089-9.
Detail

VRABELOVÁ, R.; SEDLÁK, J.; HRUBÝ, J.; SVOBODOVÁ, Š.; OBRTLÍK, J. Paměť budov. Architektura staveb Vysokého učení technického v Brně. 1. 1. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta výtvarných umění., 2014. 96 s. ISBN: 9788021450882.
Detail

ONDRAČKA, P. Sláva Oskara Brázdy. Kontexty, 2016, roč. VIII, č. 1, s. 27-42. ISSN: 1803-6988.
Detail

ONDRAČKA, P.; MAIXNER, M. Výtvarníci na VUT v Brně. Brno: Vysoké učení technické v Brně, 2014. 102 s. ISBN: 978-80-214-5090-5.
Detail