Project detail

Matematické modelování procesů probíhajících v betonu při požáru

Duration: 01.01.2014 — 31.12.2014

On the project

Podstatou projektu je matematicky popsat procesy probíhající v betonovém průřezu při požáru a vytvořit vhodný nástroj (v podobě softwaru) pro výpočet a vykreslení teplotního a vlhkostního pole a stanovení pórových tlaků v průřezu s využitím metody konečných prvků (MKP).

Mark

FAST-J-14-2362

Default language

Czech

People responsible

Matušíková Anna, Ing.
- principal person responsible (2014-01-01 - 2014-12-31)
Rozehnalová Petra, Ing., Ph.D.
- fellow researcher (2014-01-01 - 2014-12-31)
Štěpánek Petr, prof. RNDr. Ing., CSc., dr. h. c.
- fellow researcher (2014-01-01 - 2014-12-31)

Units

Institute of Concrete and Masonry Structures
- (2014-01-01 - 2014-12-31)
Faculty of Civil Engineering
- (2014-01-01 - 2014-12-31)

Funding resources

Brno University of Technology - Vnitřní projekty VUT
- whole funder (2014-01-01 - 2015-12-31)

Results

ROZEHNALOVÁ, P.; KUČEROVÁ, A.; ŠTĚPÁNEK, P. Processes in Concrete during Fire. In Programs and Algorithms of Numerical Mathematics 17 - Dolní Maxov, June 8-13, 2014 - Proceedings of Seminar. Praha: 2014. p. 181-187. ISBN: 978-80-85823-64-6.
Detail

ROZEHNALOVÁ, P.; KUČEROVÁ, A.; ŠTĚPÁNEK, P. Mathematical modeling of processes proceeding in concrete during fire. In Thermophysics 2014 - Conference Proceedings. first. Institute of Physics, Slovak Academy of Science in Bratislava, 2014. p. 97-104. ISBN: 978-80-214-5034-9.
Detail