Project detail

VLIV VLHKOSTI CIHELNÉHO ZDIVA NA ÚČINNOST HYDROIZOLAČNÍCH INJEKTÁŽNÍCH SYSTÉMŮ

Duration: 01.01.2014 — 31.12.2014

On the project

Podstatou projektu je sledování vlivu různé vlhkosti zdiva na výslednou účinnost injektážního gelu, jenž je do něj aplikován za účelem vytvoření hydroizolační clony. Jako nejvhodnější běžně používané stavební hmoty, na nichž bude probíhat měření, byla zvolena cihla plná pálená, cihla pískovcová a pórobeton.

Description in English
Objective of this project is to observe impact of various values of wetness in masonry on final efficiency of injection gels, which has been been applied into them in order to create hydroinsulating screen. As the most commonly used building materials that have been chosen in order to test these gels were burnt brick, sandstone brick and aerated concrete.

Keywords
injektážní clony, vliv vlhkosti, cihelné zdivo

Key words in English
injection screens, influence of wetness, brick masonry

Mark

FAST-J-14-2450

Default language

Czech

People responsible

Melichar Jindřich, Ing., Ph.D.
- principal person responsible (2014-01-01 - 2014-12-31)
Drochytka Rostislav, prof. Ing., CSc., MBA, dr. h. c.
- fellow researcher (2014-01-01 - 2014-12-31)

Units

Institute of Technology of Building Materials and Components
- (2014-01-01 - 2014-12-31)

Funding resources

Brno University of Technology - Vnitřní projekty VUT
- whole funder (2014-01-01 - 2015-12-31)

Results

MELICHAR, J.; DROCHYTKA, R.; DOHNÁLEK, P. Penetration rate of various injection gels in dependence on wetness of building materials. In Applied Mechanics and Materials Vols. 752-753 (2015). Applied Mechanics and Materials. Švýcarsko: Trans Tech Publications, 2014. p. 720-723. ISBN: 978-3-03835-442-0. ISSN: 1660-9336.
Detail

MELICHAR, J.; DOHNÁLEK, P.; DROCHYTKA, R. Measuring of the penetration rate of injection gels during remediation of various building materials. In Ekologie a nové stavební hmoty a výrobky ICEBMP 2014. Advanced Materials Research. Švýcarsko: 2014. p. 219-222. ISBN: 978-80-87397-16-9. ISSN: 1022-6680.
Detail