Project detail

Komplexní systém speciálních správkových hmot s využitím druhotných surovin pro průmyslové provozy

Duration: 01.07.2014 — 31.12.2017

On the project

Cílem projektu je vyvinutí uceleného unikátního systému materiálů pro ochranu, opravy a sanaci povrchů stavebních konstrukcí a zařízení ve speciálních průmyslových provozech s vyšším až extrémním zatížením. Materiály navrhovaného systému budou na silikátové (geopolymery, cementové) i polymerní bázi (epoxidové, PMMA a polycarbamidové pryskyřice). V případě silikátových i polymerních pojiv budou využity druhotné suroviny jako plniva, navržené materiály budou odolné chemickému, teplotnímu či mechanickému zatížení. Hlavní výhodou těchto vyvinutých materiálů bude velice krátká doba aplikace, takže umožní po opravě v krátké době opětovné využívání, respektive obnovení průmyslového provozu, který je sanován, což umožní značné finanční úspory. Konkrétně se bude jednat o výzkum a vývoj speciálních správkových materiálů do extrémně zatížených průmyslových provozů těchto typů: - podlahové a nátěrové systémy, - reprofilační a zálivkové hmoty, - speciální systémy materiálů pro hygienicky čisté provozy. Pro komplexnost vyvíjených systémů a pokrytí potřeb všech zákazníků budou tyto systémy vyvíjeny ve dvou základních řadách: - Výrobková řada PREMIUM - materiály s vlastnostmi na vysoké kvalitativní úrovni 4. veřejná soutěž ve výzkumu a experimentálním vývoji o podporu od roku 2014 pro Program na podporu aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje „ALFA“ Program: TA PID: TA04010425 Hlavní obor: JN Stupeň důvěrnosti: S VaV Servis - TA ČR 4 / 75 20.12.2013 12:17:15 Cíle řešení projektu v původním jazyce projektu - Výrobková řada ECONOMY – materiály s maximálním využitím druhotných surovin při zachování vlastností na účinné a trvanlivé úrovni při ekonomicky výhodných výrobních nákladech. Uvedené materiály jednotlivých systémů bude možné využít samostatně nebo pro navýšení efektivity účinku ve vzájemné kombinaci a synergii. Pro jednodušší volbu vhodných správkových materiálů do konkrétních průmyslových provozů, vznikne pro konečné zákazníky v rámci projektu návrh efektivní kombinace a optimální způsob aplikace systémů. Dále vznikne detailní metodika popisující všechny dílčí kroky sanace a aplikace systémů.

Description in English
Main aim of the project is development of complex unique system of materials for protection repair works and rehabilitation of building structures and equipment of specialized industrial production facilities with very high chemical and mechanical load. Materials proposed will be based on silicate and polymer basis. In both cases secondary raw materials will be used as fillers. All proposed materials will high performance materials focusing on different properties but mainly on high chemical resistance, high compressive strength an especially very short setting and hardening time, allowing start of operations in very short time after repair work. Development will be particularly focused on special repair work materials exposed to extreme load of industrial processes: - flooring system, - reprofilling, resurfacing and casting materials, - special systems for hygiene clean systems. To cover wide range of applications developed systems will be produced in two types of products: - PREMIUM – high end materials - ECONOMY – good quality materials, with compromise cost and focused on maximal exploitation of secondary raw materials. It will be possible to exploit mentioned materials separately in combination with other materials to increase performance synergic effects Within the Framework of the proposed project detailed methodology will be produced for optimal applications.

Keywords
polymery; silikáty; druhotné suroviny; sanace; chemická odolnost; ochranné nátěry; reprofilační materiály; kotevní systémy; zálivkové hmoty

Key words in English
polymers; silicates; secondary raw materials; repair works; chemical resistance; protective coatings; reprofilling; resurfacing anchoring systems; casting materials

Mark

TA04010425

Default language

Czech

People responsible

Drochytka Rostislav, prof. Ing., CSc., MBA, dr. h. c.
- principal person responsible (2014-07-01 - 2017-12-31)

Units

Institute of Technology of Building Materials and Components
- (2014-07-01 - 2017-12-31)

Funding resources

Technologická agentura ČR - Program aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje ALFA
- part funder (2014-07-01 - 2017-12-31)

Results

DOHNÁLKOVÁ, B.; DROCHYTKA, R.; BYDŽOVSKÝ, J.; PETRÁNEK, V.; HODNÁ, J.; POKORNÝ, Z.; POKORNÁ, K.; MALČÍK, K.; MAREŠ, L.; NOVOTNÝ, B.; MÜLLER, J.; VYHNÁNKOVÁ, M. Odborná zpráva č. 01/2014: Identifikace limitujících faktorů prostředí pro jednotlivé průmyslové provozy a volba vhodných plniv a pojiv. Brno: 2014. s. 1-40.
Detail

VYHNÁNKOVÁ, M.; HODUL, J.; BYDŽOVSKÝ, J. Epoxy Resin Coatings Crystallization and Influence of Crystallinity on Shore Hardness and Tensile properties. In Binders, Materials and Technologies in Modern Construction IV. Solid State Phenomena. Karel Dvořák, Dominik Gazdič and Iveta Hajkova. Switzerland: scientific.net, 2018. p. 173-178. ISBN: 978-3-0357-1348-0. ISSN: 1012-0394.
Detail

HODNÁ, J.; DROCHYTKA, R.; HODUL, J.; DOHNÁLKOVÁ, B.; NOVOTNÝ, B.; MÜLLER, J.; VYHNÁNKOVÁ, M.; POKORNÝ, Z.; POKORNÁ, K.; MALČÍK, K.; MAREŠ, L.; BYDŽOVSKÝ, J. Odborná zpráva č. 01/2015 - Metodika a postupy zkoušení. Brno: 2015.
Detail

HODNÁ, J.; DROCHYTKA, R.; HODUL, J.; DOHNÁLKOVÁ, B.; NOVOTNÝ, B.; MÜLLER, J.; VYHNÁNKOVÁ, M.; POKORNÝ, Z.; POKORNÁ, K.; MALČÍK, K.; MAREŠ, L.; BYDŽOVSKÝ, J. Odborná zpráva č. 02/2015 - Návrh receptur a výroba zkušebních vzorků. Brno: 2015.
Detail

HODNÁ, J.; MALČÍK, K.; MAREŠ, L.; BYDŽOVSKÝ, J.; DROCHYTKA, R.; HODUL, J.; DOHNÁLKOVÁ, B.; NOVOTNÝ, B.; MÜLLER, J.; VYHNÁNKOVÁ, M.; POKORNÝ, Z.; POKORNÁ, K. Odborná zpráva č. 03/2015 - Vyhodnocení získaných výsledků, optimalizace, modifikace. Brno: 2015.
Detail

HODNÁ, J.; HODUL, J.; DROCHYTKA, R.; BYDŽOVSKÝ, J.; NOVOTNÝ, B.; MÜLLER, J.; VYHNÁNKOVÁ, M.; POKORNÝ, Z.; POKORNÁ, K.; MALČÍK, K.; MAREŠ, L. Odborná zpráva č. 04/2015 - Návrh pokročilého testování. Brno: 2015.
Detail

HODNÁ, J.; DROCHYTKA, R.; HODUL, J.; BYDŽOVSKÝ, J.; MÜLLER, J.; VYHNÁNKOVÁ, M.; NOVOTNÝ, B.; POKORNÝ, Z.; POKORNÁ, K.; MALČÍK, K.; MAREŠ, L. Odborná zpráva č. 05/2015 - Vyhodnocení dalších výsledků, ekonomické zhodnocení, návrh metodiky aplikace. Brno: 2015.
Detail

DOHNÁLKOVÁ, B.; DROCHYTKA, R.; BYDŽOVSKÝ, J.; PETRÁNEK, V.; HODNÁ, J.; POKORNÝ, Z.; POKORNÁ, K.; MALČÍK, K.; MAREŠ, L.; MÜLLER, J.; NOVOTNÝ, B.; VYHNÁNKOVÁ, M. Odborná zpráva č. 02/2014: Výsledky testů vstupních surovin. Brno: 2014. s. 1-88.
Detail

HODUL, J.; DROCHYTKA, R.; ŽLEBEK, T. Special Grout for Anchoring Steel Elements with High Proportion of Fly Ash Contaminated by Denitrification Process. In Binders, Materials and Technologies in Modern Construction IV. Solid State Phenomena. Karel Dvořák, Dominik Gazdič and Iveta Hajkova. Switzerland: scientific.net, 2018. p. 160-166. ISBN: 978-3-0357-1348-0. ISSN: 1012-0394.
Detail

VYHNÁNKOVÁ, M.; HODUL, J.; BYDŽOVSKÝ, J. Issue of epoxy based coatings system crystallization and effect of partial crystallinity on mechanical parameters. In 19th International Conference on Rehabilitation and Reconstruction of Building 2017. Key Engineering Materials (print). Michaela Kostelecká. Switzerland: Trans Tech Publications Ltd., 2018. p. 147-152. ISBN: 978-3-0357-1361-9. ISSN: 1013-9826.
Detail

HODUL, J.; HODNÁ, J.; DROCHYTKA, R. Antibacterial Properties, Shore Hardness and Chemical Resistance of Epoxy Coatings Containing Finely Ground Secondary Raw Materials for Hygienic Plants. In International Conference on Material Science and Engineering II. Applied Mechanics and Materials. Prof. Dongyan Shi. Switzerland: Scitec Publications Ltd., 2018. p. 97-102. ISBN: 978-3-0357-1194-3. ISSN: 1660-9336.
Detail

ŽLEBEK, T.; HODUL, J.; DROCHYTKA, R. Utilization of fly ash contaminated by SNCR flue gas denitrification into polymer epoxy anchor. In 19th International Conference on Rehabilitation and Reconstruction of Building 2017. Key Engineering Materials (print). Michaela Kostelecká. Switzerland: Trans Tech Publications Ltd., 2018. p. 98-103. ISBN: 978-3-0357-1361-9. ISSN: 1013-9826.
Detail

ŽLEBEK, T.; HODUL, J.; DROCHYTKA, R. Utilization of Waste Packaging Glass as Progressive Filler in Polymer Anchor Material Based on Epoxy Resin. In 12th Envibuild – Buildings and Environment – From Research to Application. Applied Mechanics and Materials. Ulrich Pont, Matthias Schuss and Ardeshir Mahdavi. Switzerland: Trans Tech Publications, 2019. p. 40-47. ISSN: 1660-9336.
Detail

HODUL, J.; ŽLEBEK, T.; DROCHYTKA, R. Development of Epoxy Grout Containing Fine Waste from Production of Mineral Wool Board Insulation. Applied Mechanics and Materials, 2018, no. 878, p. 275-280. ISSN: 1660-9336.
Detail

HODNÁ, J.; HODUL, J.; DROCHYTKA, R.; BYDŽOVSKÝ, J.; POKORNÝ, Z.; POKORNÁ, K.; MALČÍK, K.; MAREŠ, L.; NOVOTNÝ, B.; MÜLLER, J.; VYHNÁNKOVÁ, M.; VYHNÁNEK, M. MET 01/2017 - Metodika pro volbu a použití podlahových a nátěrových systémů. Brno: 2017.
Detail

HODNÁ, J.; MÜLLER, J.; VYHNÁNKOVÁ, M.; VYHNÁNEK, M.; HODUL, J.; DROCHYTKA, R.; BYDŽOVSKÝ, J.; POKORNÝ, Z.; POKORNÁ, K.; MALČÍK, K.; MAREŠ, L.; NOVOTNÝ, B. POS 01/2017 - Postup pro výběr a volbu vhodných materiálů. Brno: 2017.
Detail

HODNÁ, J.; DROCHYTKA, R.; HODUL, J.; BYDŽOVSKÝ, J.; MÜLLER, J.; VYHNÁNKOVÁ, M.; NOVOTNÝ, B.; POKORNÝ, Z.; POKORNÁ, K.; MALČÍK, K.; MAREŠ, L. Odborná zpráva č. 05/2017 - Vyhodnocení dalších výsledků, ekonomické zhodnocení, návrh metodiky aplikace. Brno: 2017.
Detail

HODNÁ, J.; HODUL, J.; DROCHYTKA, R.; BYDŽOVSKÝ, J.; NOVOTNÝ, B.; MÜLLER, J.; VYHNÁNKOVÁ, M.; POKORNÝ, Z.; POKORNÁ, K.; MALČÍK, K.; MAREŠ, L. Odborná zpráva č. 04/2017 - Návrh pokročilého testování. Brno: 2017.
Detail

HODNÁ, J.; MALČÍK, K.; MAREŠ, L.; BYDŽOVSKÝ, J.; DROCHYTKA, R.; HODUL, J.; NOVOTNÝ, B.; MÜLLER, J.; VYHNÁNKOVÁ, M.; POKORNÝ, Z.; POKORNÁ, K. Odborná zpráva č. 03/2017 - Vyhodnocení získaných výsledků, optimalizace, modifikace. Brno: 2017.
Detail

HODNÁ, J.; MALČÍK, K.; MAREŠ, L.; BYDŽOVSKÝ, J.; DROCHYTKA, R.; HODUL, J.; NOVOTNÝ, B.; MÜLLER, J.; VYHNÁNKOVÁ, M.; POKORNÝ, Z.; POKORNÁ, K. Odborná zpráva č. 02/2017 - Návrh receptur a výroba zkušebních vzorků. Brno: 2017.
Detail

HODNÁ, J.; MALČÍK, K.; MAREŠ, L.; BYDŽOVSKÝ, J.; DROCHYTKA, R.; HODUL, J.; NOVOTNÝ, B.; MÜLLER, J.; VYHNÁNKOVÁ, M.; POKORNÝ, Z.; POKORNÁ, K. Odborná zpráva č. 01/2017 - Metodika a postupy zkoušení. Brno: 2017.
Detail

ŽLEBEK, T.; HODUL, J.; DROCHYTKA, R. Možnosti využití odpadního skla do polymerních chemických kotev. In CONSTRUMAT 2017 - International Conference on Structural Materials. Ing. Zuzana Štefunková, PhD. Bratislava: Slovenská technická univerzita v Bratislave, Vydavateľstvo Spektrum STU 2017, 2017. s. 226-233. ISBN: 978-80-227-4689-2.
Detail

HODUL, J.; ŽLEBEK, T.; DROCHYTKA, R.; SEJÁK, F. Prověření vhodnosti využití druhotných surovin jako plniv do polymerních antibakteriálních nátěrů na epoxidové bázi pro hygienicky čisté provozy. In CONSTRUMAT 2017 - International Conference on Structural Materials. Ing. Zuzana Štefunková, PhD. Bratislava: Slovenská technická univerzita v Bratislave, Vydavateľstvo Spektrum STU 2017, 2017. s. 160-166. ISBN: 978-80-227-4689-2.
Detail

HODNÁ, J.; DROCHYTKA, R.; VYHNÁNKOVÁ, M. Study of Mechanical Properties of Protective Materials Using Waste Raw Materials. In Proceedings of IASTEM Interantional conference. Bhubaneswar, Indie: R. K Printers, 2015. p. 8-11. ISBN: 978-93-85832-36-9.
Detail

HODNÁ, J.; DOHNÁLKOVÁ, B.; PETRÁNEK, V.; DROCHYTKA, R. Environmental Limits of Using Newly Developed Progressive Polymer Protection and Repair Systems. World Academy of Science, Engineering and Technology, 2015, vol. 9 (2015), no. 9, p. 1-4. ISSN: 1307-6892.
Detail

HODNÁ, J.; HODUL, J.; DROCHYTKA, R.; VYHNÁNKOVÁ, M. Utilization of waste glass in polymer concrete. In Binders, Materials and Technologies in Modern Construction II. Materials Science Forum. Switzerland: Trans tech publication, 2016. p. 171-177. ISBN: 978-3-03835-740-7. ISSN: 0255-5476.
Detail

HODNÁ, J.; HODUL, J.; DROCHYTKA, R.; BYDŽOVSKÝ, J.; POKORNÝ, Z.; POKORNÁ, K.; MALČÍK, K.; MAREŠ, L.; NOVOTNÝ, B.; MÜLLER, J.; VYHNÁNKOVÁ, M.; VYHNÁNEK, M. MET 01/2015 - Metodika pro volbu a použití podlahových a nátěrových systémů. Brno: 2015. s. 1-29.
Detail

HODUL, J.; HODNÁ, J.; DROCHYTKA, R. VÝVOJ POLYMERBETONU S OBSAHEM ODPADNÍHO SKLA VYUŽITELNÉHO PŘI SANACI BETONOVÝCH KOSTRUKCÍ. In CONSTRUMAT 2016, Sborník příspěvků z XXII. mezinárodní konference o stavebních materiálech. Praha: 2016. s. 99-106. ISBN: 978-80-01-05958-6.
Detail

HODUL, J.; HODNÁ, J.; DROCHYTKA, R. Experimental Verification of Scrub and Impact Resistance of the Epoxy Coatings Filled with the Finely Milled Waste Glass. In Key Engineering Materials. Key Engineering Materials (print). Switzerland: Trans Tech Publications Ltd, 2016. p. 416-421. ISBN: 978-3-0383-5766-7. ISSN: 1013-9826.
Detail

HODUL, J.; DROCHYTKA, R.; HODNÁ, J. Examination of Mechanical Properties and Temperature Resistance of Epoxy Coatings Filled with Secondary Raw Materials. Applied Mechanics and Materials, 2016, no. 861, p. 32-39. ISSN: 1660-9336.
Detail

HODNÁ, J.; POKORNÝ, Z.; POKORNÁ, K.; MALČÍK, K.; MAREŠ, L.; BYDŽOVSKÝ, J.; DROCHYTKA, R.; HODUL, J.; NOVOTNÝ, B.; MÜLLER, J.; VYHNÁNKOVÁ, M.; MELICHAR, T. Odborná zpráva o postupu prací a dosažených výsledcích za rok 2016. Brno: 2016.
Detail

HODNÁ, J.; MALČÍK, K.; MAREŠ, L.; BYDŽOVSKÝ, J.; DROCHYTKA, R.; HODUL, J.; NOVOTNÝ, B.; MÜLLER, J.; VYHNÁNKOVÁ, M.; POKORNÝ, Z.; POKORNÁ, K.; MELICHAR, T. Odborná zpráva č. 01/2016 - Metodika a postupy zkoušení. Brno: 2016.
Detail

HODUL, J.; DROCHYTKA, R.; HODNÁ, J. Experimental verification of utilization of fly ash from the flue gas denitrification process as a filler to epoxy patching mortar. In 18th International Conference on Rehabilitation and Reconstruction of Building 2016. Procedia Engineering. Nizozemsko: 2017. p. 134-141. ISBN: 9788002027010. ISSN: 1877-7058.
Detail

HODUL, J.; ŽLEBEK, T.; DROCHYTKA, R. Experimental testing suitability of the waste glass into the polymer anchor materials based on epoxy resin. In 18th International Conference on Rehabilitation and Reconstruction of Building 2016. Procedia Engineering. Nizozemsko: 2017. p. 220-227. ISBN: 9788002027010. ISSN: 1877-7058.
Detail

VANĚREK, J.; ŠMAK, M.; KUSÁK, I.; MISÁK, P. The durability of FRP/wood bonds glued by epoxy resin. Materiali in tehnologije, 2017, vol. 51, no. 6, p. 889-895. ISSN: 1580-2949.
Detail

HODUL, J.; SKLENÁŘOVÁ, R.; DROCHYTKA, R. MOŽNOSTI VYUŽITÍ POPÍLKŮ KONTAMINOVANÝCH VLIVEM DENITRIFIKACE SPALIN VE STAVEBNICTVÍ A EXPERIMENTÁLNÍ PROVĚŘENÍ OPTIMÁLNÍ APLIKACE. In Sborník recenzovaných přednášek konference POPÍLKY VE STAVEBNICTVÍ 2017. Ing. Věra Heřmánková, Ph.D. Brno: VUT v Brně, fakulta stavební, 2017. s. 55-65. ISBN: 978-80-214-5498-9.
Detail

MELICHAR, T.; DUFKA, A.; DROCHYTKA, R.; MÜLLER, J.; BYDŽOVSKÝ, J.; Vysoké učení technické v Brně, Brno, CZ HRADECKÝ PÍSEK a.s.., Brno, CZ: Plněná zálivková hmota. 31248, užitný vzor. (2017)
Detail

HODUL, J.; DROCHYTKA, R.; HODNÁ, J.; DOHNÁLKOVÁ, B.; VYHNÁNKOVÁ, M.; Vysoké učení technické v Brně, Brno, CZ Lena Chemical s.r.o., Olomouc, CZ: Polymerní podlahový systém. 29530, užitný vzor. (2016)
Detail

HODUL, J.; HODNÁ, J.; DROCHYTKA, R.; VYHNÁNKOVÁ, M.; VYHNÁNEK, M.; MÜLLER, J.; NOVOTNÝ, B.: PR-E (TA04010425-2016V015); Polymerní reprofilační materiál - ECONOMY. Laboratoř Ústavu technologie stavebních hmot a dílců, Fakulta stavební VUT v Brně, Veveří 331/95, 602 00 Brno. (funkční vzorek)
Detail

HODUL, J.; DROCHYTKA, R.; HODNÁ, J.; VYHNÁNKOVÁ, M.; VYHNÁNEK, M.; MÜLLER, J.; NOVOTNÝ, B.: PR-P (TA04010425-2016V016); Polymerní reprofilační materiál - PREMIUM. Laboratoř Ústavu technologie stavebních hmot a dílců, Fakulta stavební VUT v Brně, Veveří 331/95, 602 00 Brno. (funkční vzorek)
Detail

HODNÁ, J.; HODUL, J.; DROCHYTKA, R.; VYHNÁNKOVÁ, M.; VYHNÁNEK, M.: HC-P (TA04010425-2017V012); Speciální ochranná povrchová vrstva pro hygienicky čisté provozy PREMIUM. Laboratoř Ústavu technologie stavebních hmot a dílců, Fakulta stavební VUT v Brně, Veveří 331/95, 602 00 Brno. (funkční vzorek)
Detail

HODNÁ, J.; HODUL, J.; DROCHYTKA, R.; VYHNÁNKOVÁ, M.; VYHNÁNEK, M.: HC-E (TA04010425-2017V015); Speciální ochranná povrchová vrstva pro hygienicky čisté provozy ECONOMY. Laboratoř Ústavu technologie stavebních hmot a dílců, Fakulta stavební VUT v Brně, Veveří 331/95, 602 00 Brno. (funkční vzorek)
Detail

MELICHAR, T.; BYDŽOVSKÝ, J.; DROCHYTKA, R.: SR-E (TA04010425-2016V017); Silikátový reprofilační materiál ECONOMY. Po destruktivním ověření parametrů byl vzorek zlikvidován.. (funkční vzorek)
Detail

MELICHAR, T.; BYDŽOVSKÝ, J.; DROCHYTKA, R.: SK-P (TA04010425-2016V018); Silikátový reprofilační materiál PREMIUM. Po destruktivním ověření parametrů byl vzorek zlikvidován.. (funkční vzorek)
Detail

MELICHAR, T.; BYDŽOVSKÝ, J.; DROCHYTKA, R.; DUFKA, A.: SK-P (TA04010425-2016V013); Kotevní expanzní materiál na silikátové bázi - PREMIUM s vysokou teplotní odolností. Po destruktivním ověření parametrů byl vzorek zlikvidován.. (funkční vzorek)
Detail

HODNÁ, J.; HODUL, J.; DROCHYTKA, R.; VYHNÁNKOVÁ, M.: PB-P (TS04010425-2015V015); Polymerbeton PREMIUM. Laboratoř Ústavu technologie stavebních hmot a dílců, Fakulta stavební VUT v Brně, Veveří 331/95, 602 00 Brno. (funkční vzorek)
Detail

HODNÁ, J.; HODUL, J.; DROCHYTKA, R.; VYHNÁNKOVÁ, M.: PN-P (TA0401425-2015V014); Podlahový nátěr na vysoké kvalitativní úrovni PREMIUM. Laboratoř Ústavu technologie stavebních hmot a dílců, Fakulta stavební VUT v Brně, Veveří 331/95, 602 00 Brno. (funkční vzorek)
Detail

HODNÁ, J.; DROCHYTKA, R.; HODUL, J.; BYDŽOVSKÝ, J.; VYHNÁNKOVÁ, M.: PN-E (TA0401425-2015V013); Podlahový nátěr ekonomický - ECONOMY, využívající druhotné suroviny. Laboratoř Ústavu technologie stavebních hmot a dílců, Fakulta stavební VUT v Brně, Veveří 331/95, 602 00 Brno. (funkční vzorek)
Detail

HODNÁ, J.; DOHNÁLKOVÁ, B.; HODUL, J.; VYHNÁNKOVÁ, M.: ON-E (TA04010425-2015V012); Ochranný nátěr ekonomický - ECONOMY, využívající druhotné suroviny. Laboratoř Ústavu technologie stavebních hmot a dílců, Fakulta stavební VUT v Brně, Veveří 331/95, 602 00 Brno. (funkční vzorek)
Detail

HODNÁ, J.; HODUL, J.; DROCHYTKA, R.; VYHNÁNKOVÁ, M.: ON-P (TA04010425-2015V011); Ochranný nátěr na vysoké kvalitativní úrovni PREMIUM. Laboratoř Ústavu technologie stavebních hmot a dílců, Fakulta stavební VUT v Brně, Veveří 331/95, 602 00 Brno. (funkční vzorek)
Detail

HODUL, J.; HODNÁ, J.; DROCHYTKA, R.; VYHNÁNKOVÁ, M.; VYHNÁNEK, M.: PK-P (TA04010425-2016V014); Kotevní materiál na polymerní bázi - PREMIUM. Laboratoř Ústavu technologie stavebních hmot a dílců, Fakulta stavební VUT v Brně, Veveří 331/95, 602 00 Brno. (funkční vzorek)
Detail

HODUL, J.; HODNÁ, J.; DROCHYTKA, R.; MÜLLER, J.; NOVOTNÝ, B.; VYHNÁNEK, M.; VYHNÁNKOVÁ, M.: PZ-P (TA04010425-2016V015); HighTech polymerní zálivkový materiál - PREMIUM. Laboratoř Ústavu technologie stavebních hmot a dílců, Fakulta stavební VUT v Brně, Veveří 331/95, 602 00 Brno. (funkční vzorek)
Detail