Project detail

OD62200031; Stanovení materiálových charakteristik střel

Duration: 13.11.2012 — 30.11.2012

On the project

V rámci výzkumné skupiny 62205 Středoevropského technologického institutu, VUT v Brně byl proveden výzkum v oblasti stanovení materiálových charakteristik střel. Stanovené cíle projektu byly naplněny.

Description in English
Within the research group 62205 Central European Institute of Technology, BUT research has been conducted in the determination of material characteristics projectiles. The objectives of the project were met.

Keywords
střela

Key words in English
projectile

Mark

OD62200031

Default language

Czech

People responsible

Čelko Ladislav, doc. Ing., Ph.D.
- principal person responsible (2012-11-13 - not assigned)
Pavloušková Zina, Ing., Ph.D.
- fellow researcher (2012-11-13 - 2012-11-30)
Švejcar Jiří, prof. Ing., CSc.
- fellow researcher (2012-11-13 - 2012-11-30)

Units

Funding resources

Jiné veřejné zdroje než podle zák. č. 130/2002 Sb. - Ostatní veřejné zdroje financování nepatřící do institucionálních zdrojů ČR
- whole funder (2012-11-13 - 2012-11-30)

Results

PROČEK, J. OD62200031; Stanovení materiálových charakteristik střel. 2012. s. 1 (1 s.).
Detail