Project detail

Integrovaná simulační platforma

Duration: 01.01.2013 — 31.12.2015

On the project

Použití simulátorů, které nedosahují dostatečné autenticity simulace, může způsobit osvojení chybných návyků. Jestliže nácvik vybírání nezvyklé polohy může vyústit v překročení fyzikálních mezí skutečného stroje, je tento jev vnímán jako nevhodné použití simulačních technologií. V průmyslu se proto diskutuje o obavě z negativního výcviku. Cílem projektu je výzkum a vývoj simulační platformy, schopné věrohodně reprezentovat jevy spojené se simulací prostorového pohybu dopravních zařízení.

Description in English
Utilization of simulators with insufficient authenticity may lead to negative training. In case the upset recovery allows exceeding the physical limits of the real machine, this phenomenon is regarded as an improper use of simulation echnology. The effects of negative training concern the simulation industry. The aim of the proposed project is the research and development of an integrated simulation platform, capable of high fidelity spatial simulations of transportation devices.

Keywords
simulační platforma; pohyb; synchronizace; vizualizace; letecký simulátor; silová zpětná vazba

Key words in English
simulation platform; motion; synchronization; visualization; flight simulator; force feedback

Mark

TA03010396

Default language

Czech

People responsible

Chudý Peter, doc. Ing., Ph.D., MBA
- principal person responsible (2013-01-01 - 2015-12-31)
Dittrich Petr, Ing., Ph.D.
- fellow researcher (2013-01-01 - 2015-12-31)
Prustoměrský Milan, Ing.
- fellow researcher (2013-01-01 - 2015-12-31)
Rydlo Karol, Mgr.
- fellow researcher (2013-01-01 - 2015-12-31)
Vlk Jan, Ing.
- fellow researcher (2013-01-01 - 2015-12-31)

Units

Funding resources

Technologická agentura ČR - Program aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje ALFA

- whole funder (2013-01-01 - 2015-12-31)

Results

CHUDÝ, P.; VLK, J.: TA03010396V001; Elektromechanická pohybová plošina se šesti stupni volnosti. VR Group a.s. Poděbradova 287/111, 612 00 Brnohttp://www.fit.vutbr.cz/research/prod/index.php.en?id=466. URL: https://www.fit.vut.cz/research/product/466/. (funkční vzorek)
Detail

VLK, J.; DITTRICH, P.; PRUSTOMĚRSKÝ, M.; CHUDÝ, P.: TA03010396V003/2; Verifikační software pro simulační platformu. Laboratoř Aeroworks (místnost L209), Fakulta informačních technologií VUT v Brně, Božetěchova 2, 612 66 Brno http://www.fit.vutbr.cz/research/prod/index.php.cz?id=486. URL: https://www.fit.vut.cz/research/product/486/. (software)
Detail

VLK, J.; CHUDÝ, P.; PRUSTOMĚRSKÝ, M.; DITTRICH, P.: TA03010396V003/1; Řídicí software pro simulační platformu. Laboratoř Aeroworks (místnost L209), Fakulta informačních technologií VUT v Brně, Božetěchova 2, 612 66 Brno http://www.fit.vutbr.cz/research/prod/index.php.cz?id=468. URL: https://www.fit.vut.cz/research/product/468/. (software)
Detail

CHUDÝ, P.; VLK, J.; DITTRICH, P.; PRUSTOMĚRSKÝ, M.: TA03010396V002; Generická integrovaná simulační platforma zahrnující pohybový, haptický a audiovizuální prvek. VR Group a.s. Poděbradova 287/111, 612 00 Brnohttp://www.fit.vutbr.cz/research/prod/index.php.en?id=467. URL: https://www.fit.vut.cz/research/product/467/. (prototyp)
Detail