Project detail

Validace spustitelného kódu pro systémy průmyslové automatizace pomocí zpětného překladu

Duration: 01.01.2013 — 31.12.2013

On the project

Metodologie testování průmyslových aplikací, které mají přímý vliv na bezpečnost a zdraví člověka, je v současnosti již na vysoké úrovni. Chyba však může být do aplikace zanesena i překladačem, zvláště při vysoké míře použitých optimalizací. Je proto nezbytné efektivně validovat i spustitelný kód sloužící pro řízení těchto systémů. Projekt si klade za cíl vytvořit automatizované řešení, které ověří míru shody vygenerovaného a původního kódu. Řešení je založeno na technice rekonfigurovatelného zpětného překladu (dekompilaci).

Mark

FEKT/FIT-J-13-2000

Default language

Czech

People responsible

Bradáč Zdeněk, doc. Ing., Ph.D. - fellow researcher
Kolář Dušan, doc. Dr. Ing. - fellow researcher
Křoustek Jakub, Ing., Ph.D. - fellow researcher
Šír Michal, Ing. - fellow researcher
Ďurfina Lukáš, Ing., Ph.D. - principal person responsible

Units

Department of Control and Instrumentation
- (2013-01-01 - 2013-12-31)
Department of Information Systems
- (2013-01-01 - 2013-12-31)
Faculty of Information Technology
- (2013-01-01 - 2013-12-31)
Faculty of Electrical Engineering and Communication
- (2013-01-01 - 2013-12-31)

Funding resources

Brno University of Technology - Vnitřní projekty VUT

- whole funder (2013-01-01 - 2014-12-31)

Results

ŠÍR, M.; BRADÁČ, Z.; KACZMARCZYK, V.; STIBOR, K. The device and data integration description through ontology. In Programmable devices and systems. Programmable devices and systems. Velké Karlovice: Elsevier B.V., 2013. p. 246-251. ISBN: 9783902823533. ISSN: 1474-6670.
Detail

ĎURFINA, L.; KŘOUSTEK, J.; ZEMEK, P. Psyb0t Malware: A Step-By-Step Decompilation Case Study. In 20th Working Conference on Reverse Engineering (WCRE). Koblenz: IEEE Computer Society, 2013. p. 449-456. ISBN: 978-1-4799-2930-6.
Detail

KŘOUSTEK, J.; KOLÁŘ, D. Preprocessing of Binary Executable Files Towards Retargetable Decompilation. In 8th International Multi-Conference on Computing in the Global Information Technology (ICCGI'13). Nice: International Academy, Research, and Industry Association, 2013. p. 259-264. ISBN: 978-1-61208-283-7.
Detail

KŘOUSTEK, J.; KOLÁŘ, D. Approaching Retargetable Static, Dynamic, and Hybrid Executable-Code Analysis. Acta Informatica Pragensia, 2013, vol. 2, no. 1, p. 18-29. ISSN: 1805-4951.
Detail

KŘOUSTEK, J.; KOLÁŘ, D. Context Parsing (Not Only) of the Object-File-Format Description Language. COMPUT SCI INF SYST, 2013, vol. 10, no. 4, p. 1673-1702. ISSN: 1820-0214.
Detail

KŘOUSTEK, J.; POKORNÝ, F. Reconstruction of Compiler's Instruction Idioms in a Retargetable Decompiler. In 4th Workshop on Advances in Programming Languages (WAPL'13). Kraków: IEEE Computer Society, 2013. p. 1507-1514. ISBN: 978-1-4673-4471-5.
Detail

ĎURFINA, L.; KŘOUSTEK, J.; ZEMEK, P. Retargetable Machine-Code Decompilation in Your Web Browser. In 3rd IEEE World Congress on Information and Communication Technologies (WICT 2013). Hanoi: IEEE Computer Society, 2013. p. 57-62. ISBN: 978-1-4799-3230-6.
Detail

KŘOUSTEK, J. Decompilation of VLIW Executable Files - Caveats and Pitfalls. In 3nd International Scientific Conference Theoretical and Applied Aspects of Cybernetics. Kyiv: Cybernetics Faculty of Taras Shevchenko National University of Kyiv, 2013. p. 287-296. ISBN: 978-966-399-538-0.
Detail

ĎURFINA, L.; KOLÁŘ, D. Generic detection of the statically linked code. In Proceedings of the Twelfth International Conference on Informatics INFORMATICS 2013. Spišská Nová Ves: Faculty of Electrical Engineering and Informatics, University of Technology Košice, 2013. p. 157-161. ISBN: 978-80-8143-127-2.
Detail

ĎURFINA, L.; KŘOUSTEK, J.; KOLÁŘ, D.: LfDComparator; LfDComparator - tool for LfD source codes comparison. www.fit.vutbr.cz/research/view_product.php?id=335. URL: https://www.fit.vut.cz/research/product/335/. (software)
Detail