Project detail

Umění a architektura jako nástroje konstrukce veřejného prostoru v období socialismu a jejich reflexe v současném umění

Duration: 01.01.2013 — 31.12.2013

On the project

Projekt je založen na propojení stávajících aktivit pedagogů a studentů doktorských studijních programů FaVU a FA VUT v Brně, jejichž společným jmenovatelem je téma architektury a výtvarného umění, respektive vizuální kultury z období socialismu v Československu. Realizace projektu a publikování jeho výstupů povedou k dnes již nezbytnému úsilí nastartovat a dále cíleně provádět vědu a výzkum v rámci spolupráce mezi studenty DSP a akademickými pracovníky obou participujících fakult.

Mark

FA/FAVU-S-13-1898

Default language

Czech

People responsible

Camarda Gabriela, Ing. arch. - fellow researcher
Dobešová Veronika, Ing. arch. - fellow researcher
Glosová Dagmar, doc. Ing. arch., CSc. - fellow researcher
Chybík Josef, prof. Ing., CSc. - fellow researcher
Klímová Barbora, doc. MgA., ArtD. - fellow researcher
Kořínková Jana, Mgr., Ph.D. - fellow researcher
Novák Petr, Ing. arch., Ph.D. - fellow researcher
Písaříková Jana, Mgr., Ph.D. - fellow researcher
Ruller Ivan, prof. Ing. arch. - fellow researcher
Sedlák Jan, prof. PhDr., CSc. - fellow researcher
Svobodová Šárka, Mgr. - fellow researcher
Šrámek Jan, MgA., Ph.D. - fellow researcher
Žáčková Markéta, Mgr., Ph.D. - fellow researcher
Zálešák Jan, doc. Mgr., Ph.D. - principal person responsible

Units

Intermedia Studio
- (2013-01-01 - 2013-12-31)
Department of Art History and Theory
- (2013-01-01 - 2013-12-31)
Department of Design I.
- (2013-01-01 - 2013-12-31)
Department of Design II.
- (2013-01-01 - 2013-12-31)
Department of Design V.
- (2013-01-01 - 2013-12-31)
Department of Engineering
- (2013-01-01 - 2013-12-31)
Department of Theory
- (2013-01-01 - 2013-12-31)
Environment Studio
- (2013-01-01 - 2013-12-31)
Performance Studio
- (2013-01-01 - 2013-12-31)
Faculty of Fine Arts
- (2013-01-01 - 2013-12-31)
Faculty of Architecture
- (2013-01-01 - 2013-12-31)

Funding resources

Brno University of Technology - Vnitřní projekty VUT

- whole funder (2013-01-01 - 2014-12-31)

Results

URBÁŠKOVÁ, H.; NOVÁK, P. Typologie (n)ostalgie. Architektura. Architektura. Brno: Akademické nakladatelství CERM, 2013. 140 s. ISBN: 978-80-7204-858-8.
Detail

KLÍMOVÁ, B.; KUPKOVA, M.; WOLLNER, J.; MAZANEC, M.; ZÁLEŠÁK, J.; JANEČKOVÁ, Z.; PTÁČEK, J. Naše věc. Brno: Turistické informační centrum města Brna, 2016. 196 s. ISBN: 978-80-906035-3-0.
Detail

ŽÁČKOVÁ, M.; KOŘÍNKOVÁ, J. Výtvarné umění jako součást smuteční síně v Brně-Židenicích. In Smuteční síň v Brně-Židenicích. mimo edici. Brno: VUT v Brně, 2013. s. 113-155. ISBN: 978-80-214-4838-4.
Detail

ŠRÁMEK, J. Reflexe československého užité grafiky a modernistické ilustrace. Přelom padesátých a šedesátých let v současné vizuální kultuře. Bulletin Moravské galerie v Brně. Moravská galerie v Brně AL AF, 2013, roč. 32, č. 69, s. 164-172. ISSN: 0231-5793.
Detail

KLÍMOVÁ, B. Navzájem. Umělci a společenství na Moravě 70.–80. let 20. století. mimo edice. mimo edice. Praha, Brno: Nakladatelství tranzit.cz v Praze, Fakulta výtvarných umění VUT v Brně, 2013. 252 s. ISBN: 978-80-214-4793-6.
Detail

KOŘÍNKOVÁ, J. Čtyřprocentní umění?. In Vetřelci a volavky. Atlas výtvarného umění ve veřejném prostoru v Československu v období normalizace (1968-1989) / Aliens and Herons. A Guide to Fine Art in the Public Space in the Era of Normalisation in Czechoslovakia (1968-1989). mimo edici. Řevnice: Arbor vitae, 2013. s. 452-459. ISBN: 978-80-7467-039-8.
Detail

KOŘÍNKOVÁ, J. Archeologické pracoviště v kontextu architektonicko-urbanistického řešení národní kulturní památky Mikulčice (1954–2013). In Archeologická základna v Mikulčicích. mimo edici. Brno: Archeologický ústav AVČR, 2013. s. 32-43. ISBN: 978-80-86023-34-2.
Detail

CHYBÍK, J. Devastace smuteční síně v Židenicích. Stavebnictví, 2014, roč. 8, č. 01-02, s. 14-19. ISSN: 1802-2030.
Detail

SEDLÁK, J. Poznámky k architektuře smutečních obřadních síní v 2. polovině 20. století Poznámky k architektuře smutečních obřadních síní v 2. polovině 20. století Poznámky k architektuře smutečních obřadních síní v 2. polovině 20. století Poznámky k architektuře smutečních obřadních síní v 2. polovině 20. století. In Smuteční síň v Brně-Židenicích. mimo edici. Brno: Vysoké učení technické v Brně, 2013. s. 21-39. ISBN: 978-80-214-4838-4.
Detail

PÍSAŘÍKOVÁ, J. Between Myth and History: Black Market International 1985 - 2012. The International Journal of Arts Theory and History, 2014, vol. 2014, no. 8, p. 7-17. ISSN: 2326-9952.
Detail

CHYBÍK, J. Medailon prof. Ing. arch. Ivana Rullera. In Smuteční síň v Brně-Židenicích. mimo edici. Brno: VUT v Brně, 2013. s. 9-19. ISBN: 978-80-214-4838-4.
Detail

CHYBÍK, J. Stavební podstata smuteční síně v Brně-Židenicích. In Smuteční síň v Brně-Židenicích. mimo edici. Brno: VUT v Brně, 2013. s. 51-97. ISBN: 978-80-214-4838-4.
Detail

ŽÁČKOVÁ, M. Horní náměstí v Přerově: historické jádro bez funkce městského centra. In Architektura a urbanismus 2. poloviny 20. století. Konference Architektura v perspektivě 2013. Ostrava: Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava, Fakulta stavební, 2013. s. 77-87. ISBN: 978-80-248-3148-0.
Detail

SVOBODOVÁ, Š. Nechtěné dědictví. Architekt Jan Dvořák (1925-1998). Brno: Fakulta výtvarných umění Vysokého umění technického, 2017. 168 s. ISBN: 978-80-214-5582-5.
Detail

ZÁLEŠÁK, J. Minulá budoucnost. mimo edice. mimo edice. Brno - Praha: Vysoké učení technické v Brně - tranzit, 2013. 128 s. ISBN: 978-80-214-4794-3.
Detail