Project detail

Studium vlastností cementových kompozitních materiálů s PP vlákny s úpravou povrchu nízkoteplotním plasmatem

Duration: 01.01.2013 — 31.12.2013

On the project

Nízkoteplotní plazmová úprava polypropylénových vláken je nově vyvíjená technologie, kterou lze uplatnit v souvislosti s cementovými kompozitními materiály. Druh této úpravy může velmi výrazně zvýšit užitné vlastnosti polypropylénových vláken. Zároveň se zlepšuje chování těchto vláken v cementové matrici, které je jinak omezeno špatnou soudržností, což je dáno jejich hladkým povrchem.

Description in English
Low-temperature plasma treatment of polypropylene fibers is the development of new technologies that can be applied in connection with cement composite materials. This kind of treatment can significantly increase the useful properties of polypropylene fibers. It also improves the behavior of the fibers in the cementitious matrix, which is otherwise limited by poor cohesion, which is due to their smooth surface.

Keywords
Cement; kompozitní materiál; vlákna; plasma

Key words in English
Cement; composite materials; fibers; plasma

Mark

FAST-J-13-2126

Default language

Czech

People responsible

Bodnárová Lenka, doc. Ing., Ph.D. - fellow researcher
Pupíková Petra, Ing. - principal person responsible

Units

Institute of Technology of Building Materials and Components
- (2013-01-01 - 2013-12-31)
Faculty of Civil Engineering
- (2013-01-01 - 2013-12-31)

Funding resources

Brno University of Technology - Vnitřní projekty VUT

- whole funder (2013-01-01 - 2014-12-31)

Results

MACHÁŇOVÁ, P.; KOPKÁNĚ, D.; BODNÁROVÁ, L.; MORÁVEK, T. Surface morphology study on fibres treated in cold plasma discharge. In Book series. Advanced Materials Research. Švýcarsko: Trans Tech Publications, 2014. p. 220-223. ISBN: 9783038350262. ISSN: 1022-6680.
Detail

MACHÁŇOVÁ, P. Účinek přídavku polypropylenových vláken upravených nízkoteplotním plazmatem na vlastnosti betonů. In 16. odborná konference doktorského studia Juniorstav 2014. Brno: VUT Brno, 2014. s. 1-5. ISBN: 978-80-214-4851-3.
Detail

BODNÁROVÁ, L.; MACHÁŇOVÁ, P.; KOPKÁNĚ, D.; HERKA, P.; SŤAHEL, P. Application of Polypropylene Fibre with Various Surface Treatments in Concrete. In Book series. Advanced Materials Research. Švýcarsko: Trans Tech Publications, 2014. p. 75-79. ISBN: 9783038353171. ISSN: 1022-6680.
Detail

BODNÁROVÁ, L.; MACHÁŇOVÁ, P.; KOPKÁNĚ, D.; HERKA, P.; SŤAHEL, P. Application of polypropylene fibre with various surface treatments in concrete. In Book series. Švýcarsko: Trans Tech Publications Ltd, 2014. p. 75-79. ISBN: 9783038353171.
Detail

BODNÁROVÁ, L.; MACHÁŇOVÁ, P.; KOPKÁNĚ, D.; HERKA, P.; SŤAHEL, P. Aplikace polypropylenových vláken s různou povrchovou úpravou do betonu. In 11. KONFERENCE SPECIÁLNÍ BETONY. Skalský Dvůr: SEKURKON s.r.o., 2014. s. 48-52. ISBN: 978-80-86604-64-0.
Detail

BODNÁROVÁ, L.; MACHÁŇOVÁ, P.; KOPKÁNĚ, D.; HERKA, P.; SŤAHEL, P. Application of polypropylene fibre with various surface treatments in concrete. In Book series. Švýcarsko: Trans Tech Publications Ltd, 2014. p. 75-79. ISBN: 9783038353171.
Detail

BODNÁROVÁ, L.; MACHÁŇOVÁ, P.; KOPKÁNĚ, D.; HERKA, P.; SŤAHEL, P. Application of Polypropylene Fibre with Various Surface Treatments in Concrete. In Book series. Advanced Materials Research. Švýcarsko: Trans Tech Publications, 2014. p. 75-79. ISBN: 9783038353171. ISSN: 1022-6680.
Detail