Project detail

Mechanické vlastnosti FRP výztuže při zvýšených teplotách

Duration: 01.01.2013 — 31.12.2013

On the project

Podstatou projektu je experimentálně stanovit závislost působení vysokých teplot na tahovou pevnost a tuhost FRP výztuže. Tyto údaje jsou nepostradatelné při stanovování požární odolnosti betonových konstrukcí s FRP výztuží. Výstupy ve formě pracovních diagramů výztuží a redukčních součinitelů pevnosti při účincích požáru je nutné zahrnout do technických listů výrobců, jako nutný podklad pro stavební inženýry. Většina údajů evropských výrobců FRP výztuží je nedostačující, u tuzemských výrobců tato data chybí úplně.

Mark

FAST-J-13-2128

Default language

Czech

People responsible

Matušíková Anna, Ing.
- principal person responsible (2013-01-01 - 2013-12-31)
Štěpánek Petr, prof. RNDr. Ing., CSc., dr. h. c.
- fellow researcher (2013-01-01 - 2013-12-31)

Units

Institute of Concrete and Masonry Structures
- (2013-01-01 - 2013-12-31)
Faculty of Civil Engineering
- (2013-01-01 - 2013-12-31)

Funding resources

Brno University of Technology - Vnitřní projekty VUT
- whole funder (2013-01-01 - 2014-12-31)

Results

KOSTIHA, V.; GIRGLE, F.; ŠTĚPÁNEK, P.; KUČEROVÁ, A. Moderní metody zesilování sloupů pomocí FRP materiálů - stanovení účinku ovinutí. Beton TKS, 2014, roč. 14, č. 6, s. 56-62. ISSN: 1213-3116.
Detail