Project detail

Vývoj nedestruktivní metody pro detekci inhibitorů koroze v železobetonových konstrukcích

Duration: 01.01.2013 — 31.12.2013

On the project

Cílem projektu je vyvinout zcela novou nedestruktivní metodu pro laboratorní, ale i praktické účely, která jednoznačně stanoví přítomnost inhibitorů koroze v betonové matrici. Výstupem řešení projektu bude přesně stanovený metodický postup identifikace korozně inhibičních látek, které ve většině případů obsahují skupiny aminů. Nově navržená zkouška poslouží jako kontrolní mechanismus pro ověření přítomnosti těchto látek v nových i stávajících konstrukcích.

Description in English
The aim of the project is to develop a completely new non-destructive method for the laboratory, but also practical purposes, which clearly sets out the presence of corrosion inhibitors in concrete matrix. The outcome of the project will be well-defined methodological process for identifying corrosion-inhibiting substances, most of which contain amino groups. The newly designed test will serve as a control mechanism to verify the presence of these substances in new and existing structures.

Keywords
koroze, inhibitor, metoda, beton

Key words in English
corrosion inhibitor, method, concrete

Mark

FAST-J-13-2061

Default language

Czech

People responsible

Taranza Luboš, Ing., Ph.D.
- principal person responsible (2013-01-01 - 2013-12-31)
Drochytka Rostislav, prof. Ing., CSc., MBA, dr. h. c.
- fellow researcher (2013-01-01 - 2013-12-31)

Units

Institute of Technology of Building Materials and Components
- (2013-01-01 - 2013-12-31)
Faculty of Civil Engineering
- (2013-01-01 - 2013-12-31)

Funding resources

Brno University of Technology - Vnitřní projekty VUT
- whole funder (2013-01-01 - 2014-12-31)

Results

TARANZA, L.; DROCHYTKA, R. Inovativní metodika hodnocení účinnosti inhibitorů koroze ocelové výztužev cementem pojených materiálech. In Sborník příspěvků. Hradec Králové: ČBS Servis, s.r.o., 2013. s. 333-338. ISBN: 978-80-87158-34-0.
Detail

DROCHYTKA, R.; TARANZA, L. Development of a new polymercement waterproofing screed with secondary materials. Advanced Materials Research, 2013, vol. 2013, no. 687, p. 391-396. ISSN: 1022-6680.
Detail

TARANZA, L.; DROCHYTKA, R. Corrosion inhibitors as a prevention. Advanced Materials Research, 2013, vol. 2013, no. 897, p. 144-148. ISSN: 1022-6680.
Detail

TARANZA, L.; DROCHYTKA, R. Verification of the efficiency of anti-corrosion systems for reinforced concrete constructions in a laboratory environment. Applied Mechanics and Materials, 2013, vol. 2013, no. 1, p. 876-879. ISSN: 1662-7482.
Detail

TARANZA, L.; DROCHYTKA, R. NEDESTRUKTIVNÍ HODNOCENÍ STAVU ZABUDOVANÉ OCELOVÉ VÝZTUŽE. Sanace betonových konstrukcí, 2013, roč. 2013, č. 1, s. 223-226. ISSN: 1211-3700.
Detail