Project detail

Metodika posuzování dlouhodobého chování základní a finální vrstvy vnějšího kontaktního zateplovacího systému

Duration: 01.01.2013 — 31.12.2013

On the project

Vnější kontaktní zateplovací systém má ze svého složení několik vyplývajících specifik. Jedná se vrstvení různorodých materiálů, které musí spolupůsobit. Měřící postupy na souvrství jsou deklarovány pro laboratorní měření. Na již realizované zateplovací systémy se vztahuje poměrně malé množství zkoušek, které by na reálné konstrukci ověřovali jejich dlouhodobé vlastnosti.

Description in English
External insulation system has several of its composition resulting specifics. This layering of different materials which must interact. Measuring procedures strata are declared for laboratory measurements. The already-insulation systems covers a relatively small number of tests that verify the real structure of their long-term properties.

Keywords
Vnější kontaktní zateplovací systém, stěrka, základní vrstva, ETAG 004

Key words in English
ETICS, ETAG004

Mark

FAST-S-13-1971

Default language

Czech

People responsible

Mohapl Martin, Ing., Ph.D.
- principal person responsible (2013-01-01 - 2013-12-31)
Bravenec Roman, Ing.
- fellow researcher (2013-01-01 - 2013-12-31)
Selník Petr, Ing.
- fellow researcher (2013-01-01 - 2013-12-31)

Units

Institute of Technology, Mechanisation and Construction Management
- (2013-01-01 - 2013-12-31)
Faculty of Civil Engineering
- (2013-01-01 - 2013-12-31)

Funding resources

Brno University of Technology - Vnitřní projekty VUT
- whole funder (2013-01-01 - 2014-12-31)

Results

MOHAPL, M. ANALÝZA POSUZOVÁNÍ VNĚJŠÍ VRSTVY KONTAKTNÍHO ZATEPLOVACÍHO SYSTÉMU. In Realizace staveb - teorie a praxe. 2013. s. 51-53. ISBN: 978-80-214-4803-2.
Detail

MOHAPL, M.; VOJKŮVKOVÁ, P. The influence of the position of the steel element to heat flow in the wall of the industrial freezer. In The International Conference on Manufacturing Science and Engineering. Advanced Materials Research. Switzerland: Trans Tech Publications Ltd, 2014. p. 2474-2477. ISBN: 9783038351214. ISSN: 1022-6680.
Detail

NEČADOVÁ, K.; SELNÍK, P. Analysis of the Icelandic Modified Pitched Green Roof. In EnviBUILD 2014. Advanced Materials Research. 1. Switzerland: Trans Tech Publications, 2014. p. 253-256. ISBN: 978-3-03795-976-3. ISSN: 1022-6680.
Detail

NOVOTNÝ, M.; KOPECKÝ, L. NON-DESTRUCTIVE METHODS USED FOR TESTING CEMENT MATERIALS FOR BASIC LAYERS OF ETICS. In Sborník příspěvků z konference Construction Technology and Management CTM 2014. Bratislava: Slovak University of Technology in Bratislava, 2014. p. 361-370. ISBN: 978-80-227-4243-6.
Detail

BEDLIVÁ, H.; NEČADOVÁ, K.; SELNÍK, P. HODNOCENÍ ŽIVOTNÍHO CYKLU MODELOVÉ STAVBY NA BÁZI PŘÍRODNÍCH MATERIÁLŮ. In Sborník příspěvků Mezinárodní Masarykovy konference pro doktorandy a mladé vědecké pracovníky 2014. Hradec Králové: MAGNANIMITAS, 2014. s. 3909-3914. ISBN: 978-80-87952-07-8.
Detail

NOVOTNÝ, M.; KOPECKÝ, L. NON-DESTRUCTIVE METHODS USED FOR TESTING CEMENT MATERIALS FOR BASIC LAYERS OF ETICS. In Sborník příspěvků mezinárodní vědecké konference CzechSTAV 2014. Hradec Králové: Magnanimitas Hradec Králové, 2014. p. 64-73. ISBN: 978-80-87952-06-1.
Detail

NOVOTNÝ, M.; KOPECKÝ, L. NON-DESTRUCTIVE METHODS USED FOR TESTING CEMENT MATERIALS FOR BASIC LAYERS OF ETICS. In Sborník příspěvků z Mezinárodní Masarykovy konference pro doktorandy a mladé vědecké pracovníky MMK 2014. Hradec Králové: MAGNANIMITAS, 2014. s. 3780-3789. ISBN: 978-80-87952-07-8.
Detail

SELNÍK, P.; NEČADOVÁ, K.; MOHAPL, M. Technological Analysis of the Orientation of the Pitched Icelandic Turf Roof to the Cardinal Points and their Effect on the Stability of the Vegetative Layers. In enviBUILD 2014. Advanced Materials Research. 1. Switzerland: Trans Tech Publications, 2014. p. 19-22. ISBN: 978-3-03795-976-3. ISSN: 1022-6680.
Detail