Project detail

Identifikace a interpretace vzniku, podoby a proměny barokní kulturní krajiny jihomoravského pohraničí

Duration: 01.04.2013 — 31.12.2016

Mark

DF13P01OVV019

Default language

Czech

People responsible

Ponešová Barbora, Ing. arch., Ph.D.
- principal person responsible (2013-04-01 - 2016-12-31)
Foretník Jan, Ing. arch., Ph.D.
- fellow researcher (2013-04-01 - 2016-12-31)

Units

Department of Design
- (2017-02-13 - not assigned)
Department of Design I.
- (2013-04-01 - 2016-12-31)
Faculty of Architecture
- (2017-02-13 - 2017-02-13)

Funding resources

Ministerstvo kultury ČR - Program aplikovaného výzkumu a vývoje národní a kulturní identity (NAKI)
- whole funder (2013-04-01 - 2016-12-31)

Results

HOMOLA, A. a kol. Krajina jako dílo. Kritický katalog výstavy. Brno: Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště v Brně, 2016. 236 s. ISBN: 978-80-87967-09-6.
Detail

SVOBODA, F.; PONEŠOVÁ, B.; MARKEL, M.; HOMOLA, A.; CZAJKOWSKI, P. Krajina jako dílo. Barokní krajinou od Mikulova po Znojmo. Brno: Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště v Brně, 2016. 346 s. ISBN: 978-80-87967-08-9.
Detail

PONEŠOVÁ, B.; FORETNÍK, J. a kol: Barokní krajinou Mikulovska II. Mikulov (10.02.2014)
Detail

FORETNÍK, J.; PONEŠOVÁ, B. a kol: Barokní krajinou Jaroslavicka II. Slup, Valtrovice (09.02.2015)
Detail

FORETNÍK, J.; PONEŠOVÁ, B. a kol: Barokní krajinou Mikulovska III. Perná (09.02.2015)
Detail

PONEŠOVÁ, B.; FORETNÍK, J.; HOMOLA, A. a kol: Krajina jako dílo. Mikulov (09.08.2016)
Detail

FORETNÍK, J.; PONEŠOVÁ, B. a kol: Barokní krajinou Jaroslavicka. Tasovice (14.07.2014)
Detail

STAŇKOVÁ, E.; PONEŠOVÁ, B.; FORETNÍK, J. A KOL: Krajina jako dílo - člověk a raně novověká kulturní krajina. Zámek Mikulov (23.04.2014)
Detail

FORETNÍK, J.; PONEŠOVÁ, B. a kol: Barokní krajinou Znojemska. Tasovice, Znojmo (13.07.2015)
Detail