Project detail

Využití moderních kryptografických metod pro zabezpečení komunikace v telematických systémech

Duration: 01.01.2013 — 31.12.2015

Mark

TA03010818

Default language

Czech

People responsible

Zeman Václav, doc. Ing., Ph.D. - principal person responsible

Units

Funding resources

Technologická agentura ČR - Program aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje ALFA

- whole funder (2013-01-01 - not assigned)

Results

MALINA, L.; HAJNÝ, J.; ZEMAN, V. Trade-off between Signature Aggregation and Batch Verification. In 36th International Conference on Telecommunications and Signal Processing TSP. 2013. p. 57-62. ISBN: 978-1-4799-0403-7.
Detail

ČLUPEK, V.; ZEMAN, V. Unilateral Authentication on Low-cost Devices. In TSP 2015. 2015. p. 88-92. ISBN: 978-1-4799-8497-8.
Detail

MALINA, L.; HAJNÝ, J.; ZEMAN, V.; VRBA, K. Security and Privacy in the Smart Grid Services. In Proceedings of the 38th International Conference on Telecommunication and Signal Processing, TSP 2015. 1. Prague, Czech Republic: Asszisztencia Szervezo Kft., 2015. p. 71-75. ISBN: 978-1-4799-8497-8.
Detail

HAJNÝ, J.; MALINA, L.; DZURENDA, P.; JAROŠ, M.; POHANKA, L.: libGS; Softwarová knihovna implementující skupinové podpisy. Ústav telekomunikací, FEKT. URL: http://crypto.utko.feec.vutbr.cz/?page_id=54. (software)
Detail