Project detail

Vývoj a výzkum progresivních ochran betonových konstrukcí proti vlivu agresivních činitelů na mikrostrukturu a trvanlivost

Duration: 01.01.2012 — 31.12.2012

On the project

Hlavním úkolem tohoto projektu je vývoj a výzkum nové hydroizolační hmoty na bázi sekundární krystalizace("cryslalline technology") zvyšující odolnost betonovým konstrukcí v prostředí se zvýšenou koncentrací agresivních látek. Dojde k návrhu nových hydroizolačních hmot s přídavkem druhotné suroviny jako možné náhrady cementu a jejich komplexnímu testování, na jehož základě bude vybrána nejperspektivnější hmota pro případnou produkci.

Mark

FAST-J-12-18

Default language

Czech

People responsible

Bohuš Štěpán, Ing., Ph.D.
- principal person responsible (2012-01-01 - 2012-12-31)
Drochytka Rostislav, prof. Ing., CSc., MBA, dr. h. c.
- fellow researcher (2012-01-01 - 2012-12-31)

Units

Institute of Technology of Building Materials and Components
- (2012-01-01 - 2012-12-31)
Faculty of Civil Engineering
- (2012-01-01 - 2012-12-31)

Funding resources

Brno University of Technology - Vnitřní projekty VUT
- whole funder (2012-01-01 - 2013-12-31)

Results

BOHUŠ, Š.; DROCHYTKA, R. Nové materiály na bázi crystalline technology pod vlivem dlouhodobého působení agresivních médií. Sanace betonových konstrukcí, 2012, roč. 2011, č. 1, s. 259-263. ISSN: 1211-3700.
Detail

BOHUŠ, Š.; DROCHYTKA, R. Cement based material with crystal-growth ability under long term aggressive medium impact. Applied Mechanics and Materials, 2012, vol. 166-169, no. 1773, p. 1773-1778. ISSN: 1662-7482.
Detail