Project detail

Analýza přístupů k dosahování synergických efektů v managementu a marketingu s důrazem na efektivitu a společenskou odpovědnost podniků

Duration: 01.01.2012 — 31.12.2012 Funding: Vnitřní projekty VUT

On the project

Z analýzy ekonomických pramenů, odborných publikací, analýz a zpráv předchozích výzkumů se ukazuje, že klíčovým problémem českých podniků i přes aplikaci různých nových metod a přístupů je kromě oblasti strategického řízení především koordinace a efektivnost manažerských, obchodních a marketingových aktivit podniků. Veškeré manažerské a marketingové aktivity v rámci společenské odpovědnosti podniků jsou koordinovány tak, aby se maximalizovaly jejich synergické důsledky, což přináší následné hodnoty i v oblasti hospodárnosti.

Mark

FP-S-12-1764

Default language

Czech

People responsible

Putnová Anna, doc. RNDr., Ph.D., MBA
- hlavní řešitel (2012-01-01 - 2012-12-31)
Bárta Martin, Ing.
- spoluřešitel uvedený v projektu (2012-01-01 - 2012-12-31)
Bartošek Vladimír, Ing., Ph.D.
- spoluřešitel uvedený v projektu (2012-01-01 - 2012-12-31)
Bumberová Veronika, Ing., Ph.D.
- spoluřešitel uvedený v projektu (2012-01-01 - 2012-12-31)
Čáchová Barbora, Ing.
- spoluřešitel uvedený v projektu (2012-01-01 - 2012-12-31)
Černohorská Lenka, Ing., Ph.D.
- spoluřešitel uvedený v projektu (2012-01-01 - 2012-12-31)
Chalupský Vladimír, doc. Ing., CSc., MBA
- spoluřešitel uvedený v projektu (2012-01-01 - 2012-12-31)
Chlebovský Vít, doc. Ing., Ph.D.
- spoluřešitel uvedený v projektu (2012-01-01 - 2012-12-31)
Jurová Marie, prof. Ing., CSc.
- spoluřešitel uvedený v projektu (2012-01-01 - 2012-12-31)
Juřica Pavel, Ing. et Ing., Ph.D.
- spoluřešitel uvedený v projektu (2012-01-01 - 2012-12-31)
Koráb Vojtěch, prof. Ing., Dr., MBA
- spoluřešitel uvedený v projektu (2012-01-01 - 2012-12-31)
Meluzínová Jana, Ing., Ph.D.
- spoluřešitel uvedený v projektu (2012-01-01 - 2012-12-31)
Milichovský František, Ing., Ph.D., MBA, DiS.
- spoluřešitel uvedený v projektu (2012-01-01 - 2012-12-31)
Navrátilová Ludmila, Ing., Ph.D.
- spoluřešitel uvedený v projektu (2012-01-01 - 2012-12-31)
Rašticová Martina, doc. PhDr., Ph.D.
- spoluřešitel uvedený v projektu (2012-01-01 - 2012-12-31)
Rosenberg Jan, Ing.
- spoluřešitel uvedený v projektu (2012-01-01 - 2012-12-31)
Senichev Valery, Mgr., Ph.D.
- spoluřešitel uvedený v projektu (2012-01-01 - 2012-12-31)
Šimberová Iveta, doc. PhDr., Ph.D.
- spoluřešitel uvedený v projektu (2012-01-01 - 2012-12-31)
Šmakalová Petra, Ing.
- spoluřešitel uvedený v projektu (2012-01-01 - 2012-12-31)
Štěrba Martin, Ing.
- spoluřešitel uvedený v projektu (2012-01-01 - 2012-12-31)
Šupina Tomáš, Ing.
- spoluřešitel uvedený v projektu (2012-01-01 - 2012-12-31)
Tichý Ondřej, Ing. et Ing., Ph.D.
- spoluřešitel uvedený v projektu (2012-01-01 - 2012-12-31)
Veselá Jitka, Ing., Ph.D.
- spoluřešitel uvedený v projektu (2012-01-01 - 2012-12-31)
Videcká Zdeňka, Ing., Ph.D.
- spoluřešitel uvedený v projektu (2012-01-01 - 2012-12-31)
Vyplašil Michal, Ing.
- spoluřešitel uvedený v projektu (2012-01-01 - 2012-12-31)

Units

Institute of Management
- (2012-01-01 - 2012-12-31)
Faculty of Business and Management
- (2012-01-01 - 2012-12-31)

Funding resources

Brno University of Technology -
- whole funder (2012-01-01 - 2013-12-31)

Results

KAŇOVSKÁ, L.; TOMÁŠKOVÁ, E. Interfunctional Coordination at Hi-Tech Firms. Engineering Economics, 2012, vol. 23, no. 1, p. 70-76. ISSN: 1392-2785.
Detail

KOPČÁNI, J. Rozhodovací proces o výrobě nebo nákupu. In IMEA 2012 Sborník příspěvků 12.ročníku doktorandské konference Hradec Králové 10. - 11. května 2012. Gaudeamus. Hradec Králové, 2012: nakladatelství GAUDEAMUS, Univerzita Hradec Králové, 2012. s. 30-30. ISBN: 978-80-7435-185-3.
Detail

ZVEJŠKOVÁ, M. Financing of projects in small and medium-sized enterprises in the Czech and Slovak Republic. Sborník vědeckých prací University Pardubice, 2012, vol. 17, no. 23, p. 172-183. ISSN: 1211-555X.
Detail

KORÁB, V. Determinanty rozvoje a vzorce chování rodinných podniků ve venkovském prostoru. In Aktuálne problémy podnikovej sféry. Recenzovaný sborník vědeckých prací. Bratislava: EKONÓM, 2012. s. 229-234. ISBN: 978-80-225-3427-7.
Detail

JUROVÁ, M. Řízení reverzní logistiky v podnikání. In Pocta Karlu Schellemu k 60. narozeninám. Ostrava: KEY Publishing s.r.o., 2012. s. 1103-1107. ISBN: 978-80-7418-144-3.
Detail

CHYTILOVÁ, E.; JUROVÁ, M. The Possibility of MCE Application: Comparative Case Study. In Trends in economics and management for the 21st century. 2012. p. 1-5. ISBN: 978-80-214-4581-9.
Detail

VESELÝ, J. Assessment of Managerial Approaches. In Trends in economics and management for the 21st century. 2012. p. 1-5. ISBN: 978-80-214-4581-9.
Detail

SYCHROVÁ, L. ANALYSIS OF CZECH CONSTRUCTION FOR FURTHER RESEARCH IN THIS AREA. Mezinárodní workshop doktorandských prací. 2012. ISBN: 978-80-214-4632-8.
Detail

NOVÁK, P. Manažerské kompetence v malých podnicích. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta podnikatelská, Ústav managementu, 2012. s. 1-157.
Detail

ČERNOHORSKÁ, L.; PUTNOVÁ, A. Společenská odpovědnost firem a jak ji měřit?. 1. 1. Brno: CERM, 2012. 130 s. ISBN: 978-80-7204-806-9.
Detail

KOUDELKOVÁ, P.; PIAČKOVÁ, A. Podnikání imigrantů v České Republice a na Slovensku. In Mezinárodní workshop doktorandských prací. Brno: 2012. s. 1-10. ISBN: 978-80-214-4632-8.
Detail

KONEČNÁ, Z. Cross Cultural Differences: Czech and Belgian Cultural Specifics. Belgie, Kortrijk: 2012.
Detail

KONEČNÁ, Z. Leadership Styles as Perceived and Expected in the Czech Republic. In Intercultural Management and International HRM. 1. Aachen: Shaker Verlag, 2012. p. 55-62. ISBN: 978-3-8440-0988-0.
Detail

KONEČNÁ, Z. Leadership styles as experienced by Austrian, German expatriates and their Czech co-workers in the international companies operating in the Czech Republic. In Trends in Economics and Management for the 21st Century. 1. Brno: Brno University of Technology, 2012. p. 46-48. ISBN: 978-80-214-4581-9.
Detail

MILICHOVSKÝ, F.; ŠMAKALOVÁ, P. Volba marketingových činností vzhledem k velikosti podniku. TRENDY EKONOMIKY A MANAGEMENTU, 2012, roč. 2012, č. 12, s. 56-67. ISSN: 1802-8527.
Detail

BARTOŠEK, V. Současná specifika řízení nákupu v malých a středních firmách. In THEORY OF MANAGEMENT 5: The Selected Problems for the Development Suppoert of Management Knowledge Base. Scientific Papers. Žilina: EDIS, University Publishing House, University of Zilina, 2012. s. 79-83. ISBN: 978-80-554-0590-2.
Detail

ROSENBERG, J.; ŠMAKALOVÁ, P. Kritické Faktory Úspěchu: Případová Studie Společnosti Kofola a.s. In Mezinárodní workshop doktorandských prací. Brno: FP, VUT Brno, 2012. s. 25-31. ISBN: 978-80-214-4632-8.
Detail

HANZELKA, M. Using the concept of Customer Life-time Value in Strategic Management Companies. In Meziárodní workshop doktorandských prací. Brno: VUT, Fakulta podnikatelská, 2012. s. 1-7. ISBN: 978-80-214-4632-8.
Detail

HLAVSA, P.; ROSENBERG, J. KRITICKÉ FAKTORY ÚSPĚCHU PROCESU ZPRACOVÁNÍ PRŮKAZU ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI STÁVAJÍCÍCH BUDOV. In Sborník příspěvků Mezinárodní Masarykovy konference pro doktorandy a mladé vědecké pracovníky 2012. Hradec Králové: Magnanimitas, 2012. s. 287-295. ISBN: 978-80-905243-3-0.
Detail

ŠIMBEROVÁ, I.; SYCHROVÁ, L.; ŠMAKALOVÁ, P.; MILICHOVSKÝ, F. The choice and intensity of marketing activities use in relation to company size. In International Conference. In Trends in economics and management for the 21st century (id 20445). 2012. Brno, Česká republika: CERM, 2012. p. 1-11. ISBN: 978-80-214-4581-9.
Detail

TOMÁŠKOVÁ, E.; KAŇOVSKÁ, L. Interfunctional Coordination of Service Offering Provided by Manufacturers. Engineering Economics, 2016, vol. 27, no. 5, p. 519-526. ISSN: 1392-2785.
Detail

ŠMAKALOVÁ, P. Generic stakeholder strategy. Economics and management-2007, 2012, vol. 2012, no. 17, p. 665-669. ISSN: 1822-6515.
Detail

NOVÁK, P.; RŮŽIČKOVÁ, K. Kompetenční model pro vrcholové manažery malých výrobních podniků v ČR. In THEORY OF MANAGEMENT 5: The Selected Problems for the Development Support of Management Knowledge Base. Scientific Papers. Žilina: EDIS, University Publishing House, University of Zilina, 2012. s. 226-229. ISBN: 978-80-554-0590-2.
Detail

SCHÜLLER, D.; CHALUPSKÝ, V. Marketing Communication Management in Higher Education. Acta Universitatis Bohemiae Meridionales. Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích AE AH, 2012, vol. 15, no. 2, p. 61-69. ISSN: 1212-3285.
Detail

ŠOLCOVÁ, I.; SLEZÁČKOVÁ, A.; FRANKOVÁ, E.; GREENGLASS, E. Psychologické souvislosti ekonomické recese. Československá psychologie, 2012, roč. LVI, č. 1, s. 64-72. ISSN: 0009-062X.
Detail

KOUDELKOVÁ, P.; SVOBODOVÁ, A. Determinants of Family Businesses Established by the Immigrants in the Czech Republic. In Trends in economics and management for the 21st century. 2012. p. 1-7. ISBN: 978-80-214-4581-9.
Detail

POLEDŇOVÁ, I.; FRANKOVÁ, E.; BOLCEK, L. Applying the Zulliger Test in selecting and assessing employees – a study from the Czech Republic. In Functioning in the Workplace. Quantitative ann Qualitative Psychological Research. Scholar Publishing House. Waršava, Polsko: Wydawnictwo Naukowe Scholar Spółka z o.o. / Scholar, 2012. p. 128-156. ISBN: 978-83-7383-605-1.
Detail

MRÁČEK, P.; VESELÁ, J.; ZICH, R. Brand Image Developed in Co-creation Concept on the Level of Product and Corporate Competition. In Trends in Economics and Management for the 21st Century. Brno: Brno University of Technology, 2012. p. 114-127. ISBN: 978-80-214-4581-9.
Detail

CHLEBOVSKÝ, V.; PLŠEK, V. RESEARCH ON CZECH FIRMS' MARKETING COMMUNICATION BASED ON SOCIAL MEDIA NETWORKS. Acta Universitatis Agriculturae et Silviculturae Mendelianae Brunensis, 2012, vol. LX, no. 7, p. 111-118. ISSN: 1211-8516.
Detail

KONEČNÁ, Z. National – postnational – transnational? Neuere Perspektiven auf die deutschsprachige egenwartsliteratur aus Mittel- und Osteuropa.". Aussiger Beitrńge. (Germanistische Schriftenreihe aus Forschung und Lehre.) Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem AI AJ, 2012, roč. 6, č. 6, s. 301-303. ISSN: 1802-6419.
Detail

ZICH, R. Koncepce úspěchuschopnosti Konkurenceschopnost - vítězství, nebo účast v soutěži?. Monografie. Monografie. Brno: Akademické nakladatelství CERM, 2012. 125 s. ISBN: 978-80-7204-818-2.
Detail

MRÁČEK, P.; VESELÁ, J.; ZICH, R. Co-creation in the Image Development in Car Industry: Possibilities and Limits. TRENDY EKONOMIKY A MANAGEMENTU, 2012, vol. 6, no. 12, p. 114-127. ISSN: 1802-8527.
Detail

HANZELKA, M. VYUŽITÍ KONCEPCE CUSTOMER LIFE-TIME VALUE VE STRATEGICKÉM ŘÍZENÍ FIREM. In Sborník příspěvků z mezinírodní vědecké konference. 2012017. Hradec Králové: Magnanimitas, 2012. s. 1-7. ISBN: 978-80-905243-3-0.
Detail

POLLARD, D.; ŠIMBEROVÁ, I. MARKETING IN HIGH-TECHNOLOGY FIRMS. Business: Theory and Practice, 2012, vol. 13, no. 4, p. 465-471. ISSN: 1648-0627.
Detail

RAŠTICOVÁ, M. Efektivní přístupy k vedení diverzitních týmů v českých podnicích. Efektivní přístupy k vedení diverzitních týmů v českých podnicích. Brno: CERM, 2012. ISBN: 978-80-7204-809-0.
Detail

TICHÝ, O. Informační a komunikační technologie jako zdroj technostresu u českých zaměstnanců. Scientia&Societas, 2012, roč. VIII, č. 4, s. 186-197. ISSN: 1801-7118.
Detail

RAŠTICOVÁ, M. The Impact of ICT use for Work.Life Balance Organizational Policies. The Case of Managers in Selected Czech Companies. Istanbul, Turecko: TMB Turkey, 2012. p. 174-175.
Detail

KOLEŇÁK, J.; KOLEŇÁKOVÁ, L. Je synergie cestou ke zvýšení hodnoty podniku?. Scientia&Societas, 2012, roč. VIII, č. 3, s. 128-138. ISSN: 1801-7118.
Detail

KOLEŇÁK, J.; SMOLÍKOVÁ, L. Use of the Instruments of Project Management in Business Practice in the Czech Republic. In International Conference Trends in Economics and Management for the 21st Century. Brno: FP VUT, 2012. p. 1-8. ISBN: 978-80-214-4581-9.
Detail

NAVRÁTILOVÁ, L.; RAŠTICOVÁ, M.; NĚMEČEK, L. Hofstede Cultural Dimensions in a Czech Retail Chain. Journal on Legal and Economic Issues of Central Europe, 2012, vol. 3, no. 1, p. 91-99. ISSN: 2043-085X.
Detail

MAZLOVÁ, T. Referenční modely pro řízení IT. IT Systems, 2012, roč. 2012, č. 12, s. 48-49. ISSN: 1802-615X.
Detail

ŠUPINA, T.; JUŘICA, P. Normy spotreby času ako nástroj štíhlej výroby podniku. In Mezinárodní workshop doktorandských prací. 1. Brno: Fakulta podnikatelská, 2012. s. 45-51. ISBN: 978-80-214-4632-8.
Detail

MRÁČEK, P.; MUCHA, M. ADVERGAMING: možnost prohlubování znalostí. Marketing a komunikace, 2012, roč. XXII, č. 1/2012, s. 12-13. ISSN: 1211-5622.
Detail