Project detail

Evoluční návrh řízení v aeroservoelastickém jevu

Duration: 01.01.2012 — 31.12.2013

Mark

7AMB12DE004

Default language

Czech

People responsible

Chudý Peter, doc. Ing., Ph.D., MBA
- principal person responsible (2012-01-01 - 2013-12-31)
Holzapfel Florian, prof. Dr. Ing.
- fellow researcher (2012-01-01 - 2013-12-31)

Funding resources

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR - Šestý rámcový program Evropského společenství pro výzkum, technický rozvoj a demonstrační činnosti

- whole funder (2012-01-01 - 2013-12-31)

Results

CHUDÝ, P.; VLK, J.; DITTRICH, P. Evolution Assisted Flight Control System Design. In Proceedings of 32nd Digital Avionics Systems Conference. Syracuse, NY: IEEE Computer Society, 2013. p. 1-9. ISBN: 978-1-4799-1536-1.
Detail

CHUDÝ, P.; LEITAO, M.; STROSCHER, F.; VLK, J. Evolution Driven Controller Design for Aeroservoelastic Aircraft. In Conference Proceeding Series (GNC/AFM/MST). AIAA Modeling and Simulation Technologies (MST) Conference. Boston, MA: American Institute of Aeronautics and Astronautics, 2013. p. 1-17. ISBN: 978-1-62993-153-1.
Detail