Project detail

Multimediální laboratoř pro návrh pokročilých integrovaných systémů

Duration: 01.01.2012 — 31.12.2012

On the project

Projekt si klade za cíl vybudování uceleného souboru pracovišť pro návrh a ověření pokročilých multimediálních systémů podporujících člověka operátora při činnostech, kde jsou kladeny vysoké nároky na rychlost a kvalitu rozhodování, správné reakce, orientaci v prostoru a stavu systému. Pro takové multimediální vestavěné počítačové systémy je typické, že v sobě integrují pokročilý model systému (aby podpora člověka-operátora byla platná), do nějž jsou vestavěny se sofistikovaným rozhraním člověk-stroj s maximální mírou intuitivity. Jednou z konkurenčních výhod Fakulty informačních technologií VUT v Brně je právě výuka jak programových, tak i technických prostředků s jejich aplikacemi do nejrůznějších systémů i mimo IT. To se jeví velmi výhodné zejména pro výchovu odborníků v oblasti vestavěných systémů pro nejrůznější aplikace, pro něž je blízká návaznost elektroniky, programového vybavení a multimédií s poznatky z aplikační sféry. Malé zkušenosti z propojování znalostí z jednotlivých oblastí však lze u studentů fakulty chápat jako jeden z deficitů, které by tento projekt pomohl odstranit.

Description in English
The aim of the project is to create a unified set of workplaces for the design and verification of advanced multimedia systems that support human operators in processes requiring in-time quality decision making, considering operators' system and spatial orientation. These multimedia embedded systems typically include an advanced plant model (to support the active role of a human operator) into which they are integrated via intuitive and sophisticated user interfaces. One of the principal advantages of the Faculty of information technology at Brno University of Technology is in providing the education in programming and design of technical solutions typically found in systems even outside the expected IT sphere. This seems beneficial for educating future experts on embedded solutions as electronics design, programming and multimedia knowledge are integrated within a unique application domain. Students' limited experience in knowledge integration would be therefore positively influenced by the means of the proposed project.

Keywords
vestavěné systémy, multimediální systémy, programování, elektronika, uživatelská rozhraní, integrace

Key words in English
embedded systems, multimedia systems, programming, electronics, user interface, intergration

Mark

FR1558/2012/Aa

Default language

Czech

People responsible

Chudý Peter, doc. Ing., Ph.D., MBA
- principal person responsible (2012-01-01 - 2012-12-31)
Růžička Richard, doc. Ing., Ph.D., MBA
- fellow researcher (2012-01-01 - 2012-12-31)
Šimek Václav, Ing.
- fellow researcher (2012-01-01 - 2012-12-31)

Units

Funding resources

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR - Fond rozvoje vysokých škol (FRVŠ)

- part funder (2012-01-01 - 2012-12-31)