Project detail

Výzkum a vývoj technologie pro detekci emocí v nestrukturovaných datech

Duration: 01.05.2012 — 31.12.2015

On the project

Realizace softwarového prototypu pro detekci emočního obsahu v nestrukturovaných datech pomocí nástrojů umělé inteligence a evolučních algoritmů umožní výrobním organizacím strojové vyhodnocování emocí z textu a sémantické extrahování dat z obrazu, který zasílají zákazníci výrobních organizací na uživatelskou podporu nebo webové stránky. Projekt využije nejnovějších poznatků základního výzkumu k aplikovanému výzkumu a vývoji modulů umělé inteligence pro realizaci rozpoznávacích činností, které musí být doposud přenechány člověku.

Description in English
The software prototype implementation for the emotion detection in unstructured data using the tools of artificial intelligence and evolutionary algorithms can help the manufacturing companies to evaluate emotions in text and extract a semantic data from image, which are sending by the customers of manufacturing companies to customer care department or web sites. The project will use the latest findings in basic research towards an applied research, and it will use the modules of artificial intelligence for the implementation of cognitive activity, which must now be left to human.

Keywords
zpracování obrazu; zpracování textu;umělá inteligence; evoluční algoritmyu; dolování znalostí z dat; rozpoznávání emocí; genetické algoritmy; genetické progranování

Key words in English
image processing; text processing; artificial inteligence; data mining; emotion recognition; genetic algorithms; genetic programming

Mark

FR-TI4/151

Default language

Czech

People responsible

Burget Radim, doc. Ing., Ph.D. - fellow researcher
Karásek Jan, Ing., Ph.D. - fellow researcher
Smékal Zdeněk, prof. Ing., CSc. - principal person responsible

Units

Department of Telecommunications
- (2012-05-01 - not assigned)

Funding resources

Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR - TIP

- whole funder (2012-05-01 - 2015-12-31)

Results

UHER, V. Automatic Human Brain 3D Segmentation. In Proceedings of the 18th conference STUDENT EEICT 2012 volume 3. Brno: LITERA Brno, 2012. p. 74-78. ISBN: 978-80-214-4462-1.
Detail

MAŠEK, J.; BURGET, R.; POVODA, L.; HARVÁNEK, M. Image Search Using Similarity Measures Based on Circular Sectors. In Computer Science & Information Technology (CS & IT). Dubaj, Spojené arabské emiráty: 2015. p. 241-251. ISBN: 978-1-921987-43-4. ISSN: 2231-5403.
Detail

KARÁSEK, J. Citlivost metod pro měření podobnosti kvantitativních proměnných. Access Server, 2012, roč. 201209, č. 3, s. 1-8. ISSN: 1214-9675.
Detail

UHER, V.; BURGET, R. Automatic 3D Segmentation of Human Brain Images Using Data-mining Techniques. In Proceedings of the 35th International Conference on Telecommunications and Signal Processing - TSP'2012. 1. 2012. p. 578-580. ISBN: 978-1-4673-1118-2.
Detail

MAŠEK, J. Detekce objektů v obraze s pomocí Haarových příznaků. In Proceedings of the 18th Conference STUDENT EEICT 2012 Volume 2. 2012. s. 70-72. ISBN: 978-80-214-4461-4.
Detail

BURGET, R.; UHER, V.; MAŠEK, J. Trainable Segmentation Based on Local-level and Segment-level Feature Extraction. In IEEE International Symposium on Biomedical Imaging. 1. Barcelona: 2012. p. 17-24. ISBN: 978-1-4673-1118-2.
Detail

KARÁSEK, J.; ŠANDA, P.; BURGET, R.; MORSKÝ, O. Strojové učení základem pro hybridní lemmatizační algoritmus. Elektrorevue - Internetový časopis (http://www.elektrorevue.cz), 2012, roč. 2012, č. 57, s. 1-10. ISSN: 1213-1539.
Detail

KARÁSEK, J.; BURGET, R.; MAŠEK, J.; BENDA, O. Genetic Programming Based Classifier in Viola-Jones RapidMiner Image Mining Extension. In 2013 36th International Conference on Telecommunications and Signal Processing. 1. 2013. p. 872-876. ISBN: 978-1-4799-0402-0.
Detail

BURGET, R.; RAY, J.,K.;UHER, V.; MAŠEK, J.; DUTTA, M.;. Supervised Video Scene Segmentation using Similarity Measures Supervised Video Scene Segmentation using Similarity Measures. In 36th International Conference on Telecommunications and Signal processing. 2013. p. 793-797. ISBN: 978-1-4799-0402-0.
Detail

DUTTA, M.; SINGH, A.; SONI, K.; BURGET, R.; ŘÍHA, K. AUTOMATED BRAIN TUMOR SEGMENTATION USING NOVEL FEATURE POINT DETECTOR AND SEEDED REGION GROWING. In 36th International Conference on Telecommunications and Signal processing. 2013. p. 648-652. ISBN: 978-1-4799-0402-0.
Detail

MAŠEK, J.; BURGET, R.; UHER, V.; GÜNEY, S. Speeding up Viola–Jones Algorithm using Multi–Core GPU Implementation. In 36th International Conference on Telecommunications and Signal processing. 2013. p. 808-812. ISBN: 978-1-4799-0402-0.
Detail

MAŠEK, J.; BURGET, R.; KARÁSEK, J.; UHER, V.; GÜNEY, S. Evolutionary Improved Object Detector for Ultrasound Images. In 36th International Conference on Telecommunications and Signal processing. 2013. p. 586-590. ISBN: 978-1-4799-0402-0.
Detail

DUTTA, M.; SINGH, A.; SONI, K.; BURGET, R.; ŘÍHA, K. Watermarking of Digital Media with Encrypted Biometric Features for Digital Ownership. In 2013 Sixth International Conference on Contemporary Computing (IC3-2013). New Delhi, Republic of India: 2013. p. 108-112. ISBN: 978-1-4799-0190-6.
Detail

GÜNEY, S.; ATASOY, A.; BURGET, R. Electronic Nose Odor Classification with Advanced Decision Tree Structures. Radioengineering, 2013, vol. 2011, no. 1, p. 1-9. ISSN: 1210-2512.
Detail

UHER, V.; BURGET, R.; MAŠEK, J.; DUTTA, M. 3D Brain Tissue Selection and Segmentation from MRI. In 36th International Conference on Telecommunications and Signal processing. 2013. p. 839-842. ISBN: 978-1-4799-0402-0.
Detail

MAŠEK, J.; BURGET, R.; UHER, V. IMMI for Satellite Data Analysis. In RapidMiner Community Meeting And Conference - RCOMM 2013. 2013. p. 3-11. ISBN: 978-3-8440-2145-5.
Detail

MAŠEK, J.; BURGET, R.; UHER, V. IMMI: Interactive Segmentation Toolkit. In Engineering Applications of Neural Networks. Communications in Computer and Information Science. Heidelberg: Springer Berlin Heidelberg, 2013. p. 380-387. ISBN: 978-3-642-41012-3. ISSN: 1865-0929.
Detail

UHER, V.; BURGET, R.; MAŠEK, J.; KARÁSEK, J. Audio mining extension. In RapidMiner Community Meeting And Conference - RCOMM 2013. 2013. p. 12-18. ISBN: 978-3-8440-2145-5.
Detail

DUTTA, M.; SINGH, A.; BURGET, R.; ATASSI, H.; CHOUNDHARY, A.; SONI, K. Generation of biometric based unique digital watermark from iris image. In 36th International Conference on Telecommunications and Signal processing. 2013. p. 808-812. ISBN: 978-1-4799-0402-0.
Detail

ŘÍHA, K.; MAŠEK, J.; BURGET, R.; BENEŠ, R.; ZÁVODNÁ, E. Novel Method for Localization of Common Carotid Artery Transverse Section in Ultrasound Images Using Modified Viola-Jones Detector. ULTRASOUND IN MEDICINE AND BIOLOGY, 2013, vol. 39, no. 10, p. 1887-1902. ISSN: 0301-5629.
Detail

ŘÍHA, K.; MAŠEK, J.; BURGET, R.; BENEŠ, R.; ZÁVODNÁ, E. Novel Method for Localization of Common Carotid Artery Transverse Section in Ultrasound Images Using Modified Viola-Jones Detector. ULTRASOUND IN MEDICINE AND BIOLOGY, 2013, vol. 39, no. 10, p. 1887-1902. ISSN: 0301-5629.
Detail

MEHTA, G.; DUTTA, M.; KARÁSEK, J.; KIM, P. An Efficient and Lossless Fingerprint Encryption Algorithm Using Henon Map & Arnold Transformation. In 2013 International Conference on Control, Communication and Computing (ICCC 2013). Thiruvananthapuram, Kerala, Republic of India: 2013. p. 485-489. ISBN: 978-1-4799-0573-7.
Detail

KARÁSEK, J.; BURGET, R.; DUTTA, M.; SINGH, A. Java Evolutionary Framework based on Genetic Programming. In 2014 International Conference on Signal Processing and Integrated Networks (SPIN). New Delhi, Republic of India: 2014. p. 606-612. ISBN: 978-1-4799-2865-1.
Detail

KARÁSEK, J.; BURGET, R.; UHER, V.; MAŠEK, J.; DUTTA, M. Color Image (Dis)Similarity Assessment and Grouping based on Dominant Colors. In 2014 37th International Conference on Telecommunications and Signal Processing (TSP). Berlin, Germany: 2015. p. 756-759. ISBN: 978-80-214-4983-1.
Detail

KARÁSEK, J.; BURGET, R.; UHER, V.; MAŠEK, J.; DUTTA, M. Color Image (Dis)Similarity Assessment and Grouping based on Dominant Colors. In 2014 37th International Conference on Telecommunications and Signal Processing (TSP). Berlin, Germany: 2015. p. 756-759. ISBN: 978-80-214-4983-1.
Detail

MAŠEK, J.; BURGET, R.; KARÁSEK, J.; UHER, V.; DUTTA, M. Multi-GPU Implementation of k-Nearest Neighbor Algorithm. In Proceedings of the 38th International Conference on Telecommunication and Signal Processing. Berlin, Germany: 2015. p. 764-767. ISBN: 978-1-4799-8497-8.
Detail

VYAS, G.; DUTTA, M.; ATASSI, H.; BURGET, R.;. Detection of chorus from an audio clip using dynamic time warping algorithm. In Engineering and Computational Sciences (RAECS), 2014 Recent Advances in. 2014. p. 1-6. ISBN: 978-1-4799-2290-1.
Detail

VYAS, G.; DUTTA, M.; ATASSI, H.; BURGET, R.;. Detection of chorus from an audio clip using dynamic time warping algorithm. In Engineering and Computational Sciences (RAECS), 2014 Recent Advances in. 2014. p. 1-6. ISBN: 978-1-4799-2290-1.
Detail

DUTTA, M.; SINGH, A; TRAVIESO, C.; BURGET, R.;. Generation of Digital Signature from Multi-Feature Biometric Traits for Digital Right Management Control. In Engineering and Computational Sciences (RAECS), 2014 Recent Advances in. 2014. p. 1-4. ISBN: 978-1-4799-2290-1.
Detail

DUTTA, M.; SINGH, A; TRAVIESO, C.; BURGET, R.;. Generation of Digital Signature from Multi-Feature Biometric Traits for Digital Right Management Control. In Engineering and Computational Sciences (RAECS), 2014 Recent Advances in. 2014. p. 1-4. ISBN: 978-1-4799-2290-1.
Detail

UHER, V.; BURGET, R.; KARÁSEK, J.; MAŠEK, J.; DUTTA, M. Automatic Image Labelling using Similarity Measures. In MEDCOM 2014 CD-ROM. Greater Noida: IEEE, 2015. p. 101-104. ISBN: 978-1-4799-5096-6.
Detail

DUTTA, M.; GANGULY, S.; SRIVASTAVA, K.; GANGULY, S.; PARTHASARATHI, M.; BURGET, R.; MAŠEK, J. An Efficient Grading Algorithm for Non-Proliferative Diabetic Retinopathy using Region Based Detection. In 2014 37th International Conference on Telecommunications and Signal Processing (TSP). Berlin, Germany: 2015. p. 743-747. ISBN: 978-80-214-4983-1.
Detail

POVODA, L.; BURGET, R.; MAŠEK, J.; DUTTA, M. Job Shop Scheduling Problem with Heuristic Genetic Programming Operators. In 2015 2nd International Conference on Signal Processing and Integrated Networks (SPIN). Noida, Delhi-NCR, India: 2015. p. 702-707. ISBN: 978-1-4799-5990-7.
Detail

POVODA, L.; BURGET, R.; MAŠEK, J.; CVRK, L. Automatické rozpoznávanie emócií z českého textu pomocou umelej inteligencie. Elektrorevue - Internetový časopis (http://www.elektrorevue.cz), 2015, roč. 17, č. 1, s. 15-18. ISSN: 1213-1539.
Detail

SENGAR, N.; DUTTA, M.; BURGET, R.; POVODA, L. Detection of Diabetic Macular Edema in Retinal Images Using a Region Based Method. In 2015 38th International Conference on Telecommunications and Signal Processing (TSP). 2015. p. 412-415. ISBN: 978-1-4799-8498-5.
Detail

SENGAR, N.; DUTTA, M.; BURGET, R.; POVODA, L. Detection of Diabetic Macular Edema in Retinal Images Using a Region Based Method. In 2015 38th International Conference on Telecommunications and Signal Processing (TSP). 2015. p. 412-415. ISBN: 978-1-4799-8498-5.
Detail

SINGH, A.; DUTTA, M.; BURGET, R.; MAŠEK, J. Identification of Acrylamide in Fried Potato Crisps Using Image Processing in Wavelet Domain. In 2015 38th International Conference on Telecommunications and Signal Processing (TSP). International Conference on Telecommunications and Signal Processing (TSP). Prague, Czech Republic: 2015. p. 545-549. ISBN: 978-1-4799-8497-8. ISSN: 1805-5435.
Detail

SINGH, A.; DUTTA, M.; BURGET, R.; MAŠEK, J. Identification of Acrylamide in Fried Potato Crisps Using Image Processing in Wavelet Domain. In 2015 38th International Conference on Telecommunications and Signal Processing (TSP). International Conference on Telecommunications and Signal Processing (TSP). Prague, Czech Republic: 2015. p. 545-549. ISBN: 978-1-4799-8497-8. ISSN: 1805-5435.
Detail

POVODA, L.; ARORA, A.; SINGH, S.; BURGET, R.; DUTTA, M. K. Emotion Recognition from Helpdesk Messages. In 2015 7th International Congress on Ultra Modern Telecommunications and Control Systems and Workshops (ICUMT). 2015. p. 310-313. ISBN: 978-1-4673-9282-2.
Detail

SINGH, A.; DUTTA, M.; PARTHASARATHI, M.; UHER, V.; BURGET, R. Image Processing Based Automatic Diagnosis of Glaucoma using Wavelet Features of Segmented Optic Disc from Fundus Image. COMPUTER METHODS AND PROGRAMS IN BIOMEDICINE, 2015, vol. 122, no. 2, p. 1-12. ISSN: 0169-2607.
Detail

SINGH, A.; DUTTA, M.; PARTHASARATHI, M.; UHER, V.; BURGET, R. Image Processing Based Automatic Diagnosis of Glaucoma using Wavelet Features of Segmented Optic Disc from Fundus Image. COMPUTER METHODS AND PROGRAMS IN BIOMEDICINE, 2015, vol. 122, no. 2, p. 1-12. ISSN: 0169-2607.
Detail

SINGH, A.; DUTTA, M.; PARTHASARATHI, M.; UHER, V.; BURGET, R. Image Processing Based Automatic Diagnosis of Glaucoma using Wavelet Features of Segmented Optic Disc from Fundus Image. COMPUTER METHODS AND PROGRAMS IN BIOMEDICINE, 2015, vol. 122, no. 2, p. 1-12. ISSN: 0169-2607.
Detail

SINGH, A.; DUTTA, M.; PARTHASARATHI, M.; UHER, V.; BURGET, R. Image Processing Based Automatic Diagnosis of Glaucoma using Wavelet Features of Segmented Optic Disc from Fundus Image. COMPUTER METHODS AND PROGRAMS IN BIOMEDICINE, 2015, vol. 122, no. 2, p. 1-12. ISSN: 0169-2607.
Detail

SINGH, A.; DUTTA, M.; PARTHASARATHI, M.; UHER, V.; BURGET, R. Image Processing Based Automatic Diagnosis of Glaucoma using Wavelet Features of Segmented Optic Disc from Fundus Image. COMPUTER METHODS AND PROGRAMS IN BIOMEDICINE, 2015, vol. 122, no. 2, p. 1-12. ISSN: 0169-2607.
Detail

SINGH, A.; DUTTA, M.; PARTHASARATHI, M.; UHER, V.; BURGET, R. Image Processing Based Automatic Diagnosis of Glaucoma using Wavelet Features of Segmented Optic Disc from Fundus Image. COMPUTER METHODS AND PROGRAMS IN BIOMEDICINE, 2015, vol. 122, no. 2, p. 1-12. ISSN: 0169-2607.
Detail

SINGH, A.; DUTTA, M.; PARTHASARATHI, M.; UHER, V.; BURGET, R. Image Processing Based Automatic Diagnosis of Glaucoma using Wavelet Features of Segmented Optic Disc from Fundus Image. COMPUTER METHODS AND PROGRAMS IN BIOMEDICINE, 2015, vol. 122, no. 2, p. 1-12. ISSN: 0169-2607.
Detail

SINGH, A.; DUTTA, M.; PARTHASARATHI, M.; UHER, V.; BURGET, R. Image Processing Based Automatic Diagnosis of Glaucoma using Wavelet Features of Segmented Optic Disc from Fundus Image. COMPUTER METHODS AND PROGRAMS IN BIOMEDICINE, 2015, vol. 122, no. 2, p. 1-12. ISSN: 0169-2607.
Detail

BURGET, R.; SMÉKAL, Z.; UHER, V.; MAŠEK, J.: Trénovatelná segmentace; Trainable segmentation of images based on multi-spectral features. http://splab.cz/ts. URL: http://splab.cz/ts. (software)
Detail