Project detail

Soubor zkušebních metod pro kameniva k ověření vhodnosti použití v lehčených stavebních hmotách

Duration: 01.01.2011 — 31.12.2011

On the project

Tento projekt bude zaměřen na zpracování zkušebního postupu pro ověření vhodnosti jednotlivých druhů kameniva do nově vyvíjených lehčených stavebních hmot. Cílem je vytvořit metodiku vstupních zkoušek jednotlivých druhů kameniv, jak lehčených, tak nelehčených, uvažovaných pro použití při výrobě vylehčovaných stavebních hmot. Ucelená metodika a soubor zkoušek bude sloužit k výběru a zkoušení jednotlivých druhů kameniv. Následně bude vytvořena metodika k posouzení vhodnosti kameniv.

Mark

FAST-J-11-20

Default language

Czech

People responsible

Tůmová Eva, Ing., Ph.D.
- principal person responsible (2012-01-01 - 2012-12-31)
Drochytka Rostislav, prof. Ing., CSc., MBA, dr. h. c.
- fellow researcher (2012-01-01 - 2012-12-31)

Units

Institute of Technology of Building Materials and Components
- (2012-01-01 - 2012-12-31)
Faculty of Civil Engineering
- (2012-01-01 - 2012-12-31)

Funding resources

Brno University of Technology - Vnitřní projekty VUT
- whole funder (2011-01-01 - 2011-12-31)

Results

TŮMOVÁ, E.; DROCHYTKA, R. Vývoj modifikovaného lehčeného materiálu pro podlahy s využitím odpadních surovin. In Ekologie a nové stavební hmoty. 2012. s. 75-78. ISBN: 978-80-87397-11-4.
Detail

TŮMOVÁ, E.; DROCHYTKA, R. Vývoj lehčeného potěru pro podlahy v konstrukcích vyžadujících co nejmenší zátěž. Sanace betonových konstrukcí, 2012, roč. 22, č. 1, s. 250-253. ISSN: 1211-3700.
Detail