Project detail

Vývoj nových hmot pro ETICS s využitím alternativních tepelných izolantů

Duration: 01.01.2011 — 31.12.2011

On the project

Neustálé zvyšování cen za energie, a tím nákladů na vytápění, přivádí majitele nezateplených objektů k použití zateplovacích systémů. Zkratka ETICS (External Thermal Insulation Composite Systems) je dohodnuté mezinárodní označení pro kontaktní zateplovací systémy. Tento projekt bude zaměřen na zkoumání alternativních surovin jako izolantu, jejich průkazní zkoušky ověřující chemické, fyzikálně-mechanické a mechanické vlastnosti nových stavebních hmot.

Description in English
The constant increase in prices for energy and thus heating costs, brings nezateplených owner objects to the use of thermal insulation systems. Abbreviation ETICS (External Thermal Insulation Composite Systems) is an international designation for the agreed contact heating systems. This project will focus on exploring alternative materials such as insulation, their probative tests verifying the chemical, physico-mechanical and mechanical properties of new building materials.

Keywords
tepelné izolanty, ETICS, alternativní suroviny, sláma

Key words in English
thermal insulators, ETICS, alternative raw materials, straw

Mark

FAST-J-11-22

Default language

Czech

People responsible

Kejha Petra, Ing.
- principal person responsible (2012-01-01 - 2012-12-31)
Drochytka Rostislav, prof. Ing., CSc., MBA, dr. h. c.
- fellow researcher (2012-01-01 - 2012-12-31)

Units

Institute of Technology of Building Materials and Components
- (2012-01-01 - 2012-12-31)
Faculty of Civil Engineering
- (2012-01-01 - 2012-12-31)

Funding resources

Brno University of Technology - Vnitřní projekty VUT
- whole funder (2011-01-01 - 2011-12-31)