Project detail

Studium dodatečně aplikovaných hmot pro sekundární ochranu stavebních konstrukcí

Duration: 01.01.2011 — 31.12.2011

On the project

Projekt je zaměřen na studium speciálních hydroizolačních hmot pro sekundární ochranu stavebních konstrukcí a možnosti využití odpadních surovin při sanaci staveb. Jedním se zástupců těchto progresivních sanačních hmot jsou i materiály s takzvanou schopností sekundární krystalizace. Díky značnému podílu cementu v těchto hmotách se jeví možné využití odpadních surovin při jejich produkci jako velmi vhodnou cestou k vytvoření materiálu s velkým ekonomickým a environmentálním přínosem.

Mark

FAST-J-11-31

Default language

Czech

People responsible

Bohuš Štěpán, Ing., Ph.D.
- principal person responsible (2012-01-01 - 2012-12-31)
Drochytka Rostislav, prof. Ing., CSc., MBA, dr. h. c.
- fellow researcher (2012-01-01 - 2012-12-31)

Units

Institute of Technology of Building Materials and Components
- (2012-01-01 - 2012-12-31)
Faculty of Civil Engineering
- (2012-01-01 - 2012-12-31)

Funding resources

Brno University of Technology - Vnitřní projekty VUT
- whole funder (2011-01-01 - 2011-12-31)

Results

BOHUŠ, Š.; DROCHYTKA, R. Nové druhy sanačních hmot a jejich vliv na mikrostrukturu betonu. Sanace betonových konstrukcí, 2011, roč. 2011, č. 1, s. 128-134. ISSN: 1211-3700.
Detail

BOHUŠ, Š.; DROCHYTKA, R.; TARANZA, L. Fly-Ash Usage in New Cement-Based Material for Concrete Waterproofing. Advanced Materials Research (online), 2012, vol. 535 - 537, no. 1902, p. 1902-1906. ISSN: 1662-8985.
Detail

BOHUŠ, Š. a kol. Stavební materiály a technologie sloužící k ochraně architektonického dědictví a péči o památky - 2nd WTA International Ph.D symposium. Zpravodaj WTA CZ, 2011, roč. 2011, č. 4, s. 12-15. ISSN: 1213-7308.
Detail