Project detail

Sledování vybraných vlastností lehkého betonu s alkalicky aktivovanou matricí

Duration: 01.01.2011 — 31.12.2011

On the project

Podstatou výzkumu bude možnost aplikace lehkého kameniva Liapor do alkalicky aktivované matrice s cílem využít předních vlastností těchto dvou složek. Cílem by mělo být vytvoření materiálu který se bude vyznačovat nízkou objemovou hmotností a bude dosahovat dobré trvanlivosti s dosažením běžných konstrukčních pevností. Bude ověřena možnost modifikace směsi různými příměsemi a možnost aplikace rozptýlené výztuže. Budou sledovány fyzikálně-mechanické vlastnosti, odolnost vůči vybraným agresivním činitelům a odolnost vůči vysokým teplotám.

Mark

FAST-S-11-48

Default language

Czech

People responsible

Stavinoha Roman, Ing. - fellow researcher
Válek Jaroslav, Ing., Ph.D. - fellow researcher
Bodnárová Lenka, doc. Ing., Ph.D. - principal person responsible

Units

Institute of Technology of Building Materials and Components
- (2012-01-01 - 2012-12-31)
Faculty of Civil Engineering
- (2012-01-01 - 2012-12-31)

Funding resources

Brno University of Technology - Vnitřní projekty VUT

- whole funder (2011-01-01 - 2011-12-31)

Results

VÁLEK, J.; HELA, R.; BODNÁROVÁ, L.; STAVINOHA, R. Lightweight concrete with alkali-activated matrix based on metakaoline and micronized limestone. In NON-TRADITIONAL CEMENT & CONCRETE IV. Vlastimil Bílek and Zbyněk Keršner. Brno: Brno University of Techology, 2011. p. 6-17. ISBN: 978-80-214-4301-3.
Detail

VÁLEK, J.; BODNÁROVÁ, L.; DORAZILOVÁ, I.; HELA, R.; SEDLÁK, P. Ověřování vlastností betonů s cementy snižší ekologickou náročností (green cement) v chemicky agresivních prostředích. In 8. KONFERENCE SPECIÁLNÍ BETONY, sborník příspěvků. kolektiv autorů. Skalský Dvůr: SEKURKON s.r.o., 2011. s. 54-61. ISBN: 978-80-86604-54-1.
Detail

BODNÁROVÁ, L.; VÁLEK, J.; HELA, R.; SITEK, L.; FOLDYNA, J. Působení vysokých teplot na cementové kompozity v betonových konstrukcích. In 4. Tradiční mezinárodní geomechanické a geofyzikální kolokvium (GEKO 2012). Petr Koníček & Kamil Souček. Ostrava: OFTIS Ostrava, 2012. s. 27-28. ISBN: 978-80-86407-22-7.
Detail

BODNÁROVÁ, L.; WOLF, I.;HELA, R.; VÁLEK, J. High-speed water jet (HSWJ) for concrete surface treatment - evaluation of concrete surface properties after blasting using HSWJ technology. TEHNIČKI VJESNIK - TECHNICAL GAZETTE, 2012, vol. 19., no. 2, p. 361-366. ISSN: 1330-3651.
Detail

BODNÁROVÁ, L.; VÁLEK, J.; HELA, R.; SITEK, L.; FOLDYNA, J. Effect of high temperatures on cement composite materials in concrete structures. In 4. Tradiční mezinárodní geomechanické a geofyzikální kolokvium (GEKO 2012). Petr Koníček & Kamil Souček. Ostrava: OFTIS Ostrava, 2012. p. 29-30. ISBN: 978-80-86407-22-7.
Detail

VÁLEK, J.; BODNÁROVÁ, L. Možnosti využití průmyslových odpadů pro výrobu alkalicky aktivovaných materiálů. Acta Environmentalica Universitatis Comenianae, 2012, roč. 2012, č. 1, s. 130-135. ISSN: 1335-0285.
Detail