Project detail

Modelování a řízení soustav s redundantní aktuací

Duration: 01.01.2011 — 31.12.2013

On the project

Projekt se zabývá modelování, simulací a realizací vysoce dynamického a přesného řízení redundantních aktuátorů s dvěma elektrickými pohony. Včetně řešení problematiky modelování energetické bilance procesu řízení a možnost zpětného získávání energie.

Mark

FSI-S-11-23

Default language

Czech

People responsible

Houška Pavel, Ing., Ph.D.
- hlavní řešitel (2012-01-01 - 2014-12-31)
Andrš Ondřej, Ing., Ph.D.
- spoluřešitel uvedený v projektu (2012-01-01 - 2014-12-31)
Březina Tomáš, prof. RNDr. Ing., CSc.
- spoluřešitel uvedený v projektu (2012-01-01 - 2014-12-31)
Hadaš Zdeněk, doc. Ing., Ph.D.
- spoluřešitel uvedený v projektu (2012-01-01 - 2014-12-31)
Hejč Tomáš, Ing.
- spoluřešitel uvedený v projektu (2012-01-01 - 2014-12-31)
Kovář Jiří, Ing., Ph.D.
- spoluřešitel uvedený v projektu (2012-01-01 - 2014-12-31)
Němec Zdeněk, doc. Ing., CSc.
- spoluřešitel uvedený v projektu (2012-01-01 - 2014-12-31)
Vetiška Jan, Ing., Ph.D.
- spoluřešitel uvedený v projektu (2012-01-01 - 2014-12-31)
Voldán Jiří, Ing.
- spoluřešitel uvedený v projektu (2012-01-01 - 2014-12-31)

Units

Institute of Automation and Computer Science
- (2012-01-01 - 2014-12-31)
Faculty of Mechanical Engineering
- (2012-01-01 - 2014-12-31)

Funding resources

Brno University of Technology - Vnitřní projekty VUT
- whole funder (2012-01-01 - 2014-12-31)

Results

BŘEZINA, T.; KOVÁŘ, J.; HEJČ, T.; ANDRŠ, O. Modeling and H-infinity Control of Centrifugal Pump with Pipeline. In Mechatronics Recent Technological and Scientific Advances. 1. Varšava: Springer, 2011. p. 523-530. ISBN: 978-3-642-23243-5.
Detail

BŘEZINA, T.; HEJČ, T.; KOVÁŘ, J.; HUZLÍK, R. Modeling and Control of Three-Phase Rectifier of Swirl Turbine. In Mechatronics Recent Technological and Scientific Advances. 1. Varšava: Springer, 2011. p. 285-291. ISBN: 978-3-642-23243-5.
Detail

ANDRŠ, O.; BŘEZINA, T.; KOVÁŘ, J. Design of fuzzy logic controller for DC motor. In Mechatronics Recent Technological and Scientific Advances. 1. Varšava: Springer, 2011. p. 9-18. ISBN: 978-3-642-23243-5.
Detail

ANDRŠ, O.; KOVÁŘ, J. Design of Scan Machine for Image Cataloging. In Annals Of DAAAM for 2011 & Proceedings of the 22nd International DAAAM Symposium "Intelligent Manufacturing & Automation: Power of Knowledge and Creativity". Inteligent Manufacturing and Automation: Focus on Young Researches and Scientists. 1. Vienna: 2011. p. 855-856. ISBN: 978-3-901509-83-4. ISSN: 1726-9679.
Detail

HOUŠKA, P.; ANDRŠ, O.; VETIŠKA, J. Mechatronic approach to absolute position sensors design. In Mechatronics Recent Technological and Scientific Advances. 1. Varšava: Springer, 2011. p. 219-226. ISBN: 978-3-642-23243-5.
Detail

MAŠEK, P.; RŮŽIČKA, M. Human-Machine Interface for Mobile Robot Based on Natural Language Processing. In Mechatronics 2013, Recent Technologycal and Scientific Advances. Switzerland: Springer International Publishing, 2013. p. 583-590. ISBN: 978-3-319-02293-2.
Detail

HADAŠ, Z.; VETIŠKA, V.; SINGULE, V.; ANDRŠ, O.; KOVÁŘ, J.; VETIŠKA, J. Energy Harvesting from Mechanical Shocks Using A Sensitive Vibration Energy Harvester. International Journal of Advanced Robotic Systems, 2012, vol. 2012, no. 9, p. 1-7. ISSN: 1729-8806.
Detail

KOVÁŘ, J.; ANDRŠ, O.; DALECKÝ, F. Using of Hough Transform for Automatic Robot Sorting System. In 19th International Conference on Soft Computing MENDEL 2013. Mendel Journal series. 1. Brno, ČR: 2013. p. 375-378. ISBN: 978-80-214-4755-4. ISSN: 1803-3814.
Detail

ANDRŠ, O.; KOVÁŘ, J. FORWARD KINEMATICS MODELLING OF A PARALLEL DEVICE FOR CORD IMPLANTS TUNING. In 19th International Conference on Soft Computing MENDEL 2013. Mendel Journal series. 1. Brno, ČR: 2013. p. 283-288. ISBN: 978-80-214-4755-4. ISSN: 1803-3814.
Detail

RŮŽIČKA, M.; MAŠEK, P. Real Time Object Tracking Based on Computer Vision. In Mechatronics 2013, Recent Technologycal and Scientific Advances. Switzerland: Springer International Publishing, 2013. p. 591-598. ISBN: 978-3-319-02293-2.
Detail

ERTL, L.; HOUŠKA, P. Design of Mass Spectrometer control in NI LabVIEW and SolidWorks. In Mechatronics Recent Technological and Scientific Advances. 1. Varšava: Springer, 2011. p. 197-202. ISBN: 978-3-642-23243-5.
Detail