Project detail

Aplikace pokročilých optických metod

Duration: 01.01.2011 — 31.12.2013

On the project

Projekt je zaměřen na tři oblasti aplikované optiky, které jsou rozvíjeny na ÚFI. Jsou to: 1. Využití spektrometrie laserem indukovaného plazmatu pro spektrochemickou analýzu pevných vzorků s vysokým rozlišením. 2. Vývoj a využití koherencí řízeného holografického mikroskopu pro výzkum dynamiky živé buňky. 3. Využití metody zobrazovací spektrofotometrie k měření optických parametrů organických polovodivých vrstev pro fotovoltaické aplikace.

Mark

FSI-S-11-22

Default language

Czech

People responsible

Borovský Ján, Ing. - fellow researcher
Brada Michal, Ing. - fellow researcher
Čolláková Jana, Ing. - fellow researcher
Dostál Zbyněk, Ing., Ph.D. - fellow researcher
Chmelík Radim, prof. RNDr., Ph.D. - fellow researcher
Kouřil Jan, Ing. - fellow researcher
Kvasnica Lukáš, Ing., Ph.D. - fellow researcher
Liška Miroslav, prof. RNDr., DrSc. - fellow researcher
Luksch Jaroslav, Ing. - fellow researcher
Nádaský Pavel, Ing. - fellow researcher
Novotný Jan, Ing., Ph.D. - fellow researcher
Ohlídal Miloslav, prof. RNDr., CSc. - fellow researcher
Petráček Jiří, prof. RNDr., Dr. - fellow researcher
Petrilak Michal, Ing. - fellow researcher
Polnický Václav, Ing. - fellow researcher
Pořízka Pavel, Ing., Ph.D. - fellow researcher
Prochazka David, Ing., Ph.D. - fellow researcher
Slabá Michala, Ing. - fellow researcher
Vodák Jiří, Ing., Ph.D. - fellow researcher
Kaiser Jozef, prof. Ing., Ph.D. - principal person responsible

Units

Dept. of Optics and Precise Mechanics
- (2012-01-01 - 2014-12-31)
Faculty of Mechanical Engineering
- (2012-01-01 - 2014-12-31)

Funding resources

Brno University of Technology - Vnitřní projekty VUT

- whole funder (2012-01-01 - 2014-12-31)

Results

ZIKMUND, T.; PETRILAK, M.; NOVOTNÝ, J.; LIŠKA, M.; KAISER, J. Kontrola rozměrů koncovky optického vlákna pomocí počítačévé tomografie. Jemná mechanika a optika, 2013, roč. 2013, č. 6, s. 181-183. ISSN: 0447-6441.
Detail

PORIZKA, P.; DEMIDOV, A.; KAISER, J.; KEIVANIAN, J.; GORNUSHKIN, I.; PANNE, U.; RIEDEL, J. Laser-Induced Breakdown Spectroscopy for in-situ Qualitative and Quantitative Analysis of Mineral Ores. Spectrochimica Acta Part B, 2014, vol. 101, no. 11, p. 155-163. ISSN: 0584-8547.
Detail

ZIKMUND, T.; BRADA, M.; ZATOČILOVÁ, A.; PETRILAK, M.; KAISER, J. Kontrola rozměrů redukce objektivu a kamery pomocí rentgenové počítačové tomografie. Jemná mechanika a optika, 2014, roč. 59, č. 6-7, s. 186-189. ISSN: 0447-6441.
Detail

LOŠŤÁK, M.; CHMELÍK, R.; SLABÁ, M.; SLABÝ, T. Coherence-controlled holographic microscopy in diffuse media. OPTICS EXPRESS, 2014, vol. 22, no. 4, p. 4180-4195. ISSN: 1094-4087.
Detail

FRIML, J.; PROCHÁZKOVÁ, K.; MELNYK, G.; ZIKMUND, T.; KAISER, J. Investigation of Cheb relief intarsia and the study of the technological process of its production by micro computed tomography. JOURNAL OF CULTURAL HERITAGE, 2014, vol. 15, no. 6, p. 609-613. ISSN: 1296-2074.
Detail

TÝC, M.; KVASNICA, L.; SLABÁ, M.; CHMELÍK, R. Numerical refocusing in digital holographic microscopy with extended-sources illumination. OPTICS EXPRESS, 2013, vol. 21, no. 23, p. 28258-28271. ISSN: 1094-4087.
Detail

ZIKMUND, T.; PETRILAK, M.; KAISER, J. RENTGENOVÁ POČÍTAČOVÁ TOMOGRAFIE PRO ANALÝZU ODLITKŮ, DEFEKTOSKOPII A KONTROLU ROZMĚRŮ. In Sborník recenzovaných příspěvků 2013 konference Zkoušení a jakost ve stavebnictví. 2013. s. 429-438. ISBN: 978-80-214-4777-6.
Detail

ZIKMUND, T.; KVASNICA, L.; TÝČ, M.; KŘÍŽOVÁ, A.; ČOLLÁKOVÁ, J.; CHMELÍK, R. Sequential processing of quantitative phase images for the study of cell behaviour in real-time digital holographic microscopy. Journal of Microscopy, 2014, vol. 256, no. 2, p. 117-125. ISSN: 0022-2720.
Detail

BRILLOVÁ, K.; OHLÍDAL, M.; VALÍČEK, J.; KOZAK, D.; HLOCH, S.; ZELEŇÁK, M.; HARNIČÁROVÁ, M.; HLAVÁČEK, P. SPECTRAL ANALYSIS OF METALLIC SURFACES TOPOGRAPHY GENERATED BY ABRASIVE WATERJET. TEHNIČKI VJESNIK - TECHNICAL GAZETTE, 2012, vol. 2012 (19), no. 1, p. 1-9. ISSN: 1330-3651.
Detail

VÍTKOVÁ, G.; NOVOTNÝ, K.; PROKEŠ, L.; HRDLIČKA, A.; KAISER, J.; NOVOTNÝ, J.; MALINA, R.; PROCHÁZKA, D. Fast identification of biominerals by means of stand-off laser induced breakdown spectroscopy using linear discriminant analysis and artificial neural networks. Spectrochimica Acta Part B, 2012, vol. 73, no. 7, p. 1-6. ISSN: 0584-8547.
Detail

ŠTĚPÁNKOVÁ, K.; NOVOTNÝ, K.; GALIOVÁ, M.; KANICKÝ, V.; KAISER, J.; HAHN, D. Laser ablation methods for analysis of urinary calculi: comparison study based on calibration pellets. Spectrochimica Acta Part B, 2013, vol. 81, no. 3, p. 43-49. ISSN: 0584-8547.
Detail

KRAJCAROVÁ, L.; NOVOTNÝ, K.; BABULA, P.; PROVAZNÍK, I.; PROCHAZKOVÁ, P.; ADAM, V.; MARTIN, M.; KIZEK, R.; KAISER, J. Copper Transport and Accumulation in Spruce Stems (Picea abies (L.) Karsten) Revealed by Laser-Induced Breakdown Spectroscopy. INTERNATIONAL JOURNAL OF ELECTROCHEMICAL SCIENCE, 2013, vol. 8, no. 4, p. 4485-4504. ISSN: 1452-3981.
Detail

KOUŘIL, J.; NOVOTNÝ, J.; BRADA, M.: Sběrná optika; Optomechanická soustava pro sběr záření laserem buzeného plazmatu. Laboratoř laserové spektroskopie, budova A2/519, Technická 2, Brno.. (funkční vzorek)
Detail

ČOLLÁKOVÁ, J.; ANTOŠ, M.: Peristaltická pumpa; Peristaltická pumpa řízená počítačem. Laboratoř experimentální biofotoniky, A2/129, ÚFI, FSI, Vysoké učení technické v Brně, Technická 2896/2, 616 00 Brno. URL: http://holomek.fme.vutbr.cz/drupal/about_results. (funkční vzorek)
Detail

NOVOTNÝ, J.; BRADA, M.; PETRILAK, M.; PROCHAZKA, D.; KAISER, J.: Reflexní laserový fokusér; Sestava pro dálkovou fokusaci laserového svazku. Laboratoř laserové spektroskopie, budova A2/519, Technická 2, Brno. URL: http://libs.fme.vutbr.cz/index.php/cs/laborato/prototypy-a-funkni-vzorky. (funkční vzorek)
Detail

PROCHAZKA, D.; BRADA, M.; NOVOTNÝ, J.; KAISER, J.: lqLIBS; Sestava pro měření kapalných vzorků pomocí metody jednopulzní a dvoupulzní metody LIBS a LIBS+LIFS. Laboratoř laserové spektroskopie, budova A2/519, Technická 2, Brno. URL: http://libs.fme.vutbr.cz/index.php/cs/laborato/prototypy-a-funkni-vzorky. (funkční vzorek)
Detail

NOVOTNÝ, J.; BRADA, M.; PETRILAK, M.; KAISER, J.; PROCHAZKA, D.: Interakční komora LIBS; Interakční komora pro aplikace LIBS. Laboratoř laserové spektroskopie, budova A2/519, Technická 2, Brno.. (funkční vzorek)
Detail

BRADA, M.; NOVOTNÝ, J.; KAISER, J.: Mobilní modul; Mobilní modul pro interakční komoru. VUT v Brně, Fakulta strojního inženýrství, Ústav fyzikálního inženýrství, Technická 2, 616 69 Laboratoř laserové spektroskopie, budova A2/519, Technická 2, Brno.. URL: http://libs.fme.vutbr.cz/index.php/cs/laborato/prototypy-a-funkni-vzorky. (funkční vzorek)
Detail

POŘÍZKA, P.; PROCHAZKA, D.; NOVOTNÝ, J.: LIBS sestava; Opto-mechanický systém pro měření intenzity laserového záření. Laboratoř laserové spektroskopie, budova A2/519, Technická 2, Brno. (funkční vzorek)
Detail

PETRILAK, M.; ANTOŠ, M.; MALINA, R.: HMCU; Modulový napájecí síťový zdroj holografického mikroskopu. Laboratoř optické mikroskopie ÚFI FSI VUT v Brně, budova A2, místnost 129. URL: http://holomek.fme.vutbr.cz/drupal/about/results. (funkční vzorek)
Detail