Project detail

Synchronizace řízení běhu více DC motorů

Duration: 01.01.2011 — 31.12.2011

On the project

Současný trend v konstrukci strojů je zvyšování produktivity práce při snižování stávajících výrobních nákladů. Možným postupem je použití redundantní aktuace. Základním prvkem redundantního aktuátoru je dvojice pohonů. Podstatou tohoto projektu je navrhnout, simulačně ověřit a následně realizovat synchronní řízení dvou stejnosměrných motorů s ohledem na ekodesign v konstrukci výrobních strojů.

Mark

FSI-J-11-39

Default language

Czech

People responsible

Vetiška Jan, Ing., Ph.D.
- principal person responsible (2012-01-01 - 2012-12-31)
Andrš Ondřej, Ing., Ph.D.
- fellow researcher (2012-01-01 - 2012-12-31)
Březina Tomáš, prof. RNDr. Ing., CSc.
- fellow researcher (2012-01-01 - 2012-12-31)
Holub Michal, Ing., Dipl.-Ing, Ph.D.
- fellow researcher (2012-01-01 - 2012-12-31)
Marek Jiří, prof. Dr. Ing., Ph.D., DBA
- fellow researcher (2012-01-01 - 2012-12-31)

Units

Dept. of Automation
- (2012-01-01 - 2012-12-31)
Faculty of Mechanical Engineering
- (2012-01-01 - 2012-12-31)

Funding resources

Brno University of Technology - Vnitřní projekty VUT
- whole funder (2012-01-01 - 2012-12-31)

Results

KOVÁŘ, J.; ANDRŠ, O. Particle Swarm Optimization Technique Applied To Image Recognition Using Delta Robot. In Proceedings of 17th International Conference on Soft Computing. Mendel Journal series. 1. Brno, ČR: Brno University of Technology VUT Press, 2011. p. 67-72. ISBN: 978-80-214-4302-0. ISSN: 1803-3814.
Detail