Project detail

Chemie, technologie a vlastnosti materiálů

Duration: 01.01.2011 — 31.12.2011

On the project

Projekt se bude zabývat přípravou nových materiálů podloženou teoretickým zhodnocením teplotních a tlakových podmínek při definovaných složeních, charakterizací vstupních materiálů a připravených produktů, vysvětlením vztahu struktury a vlastnosti s cílem zevšeobecnit získané poznatky pro následné badatelský výzkum a aplikace v technologiích přípravy materiálů. V projektu bude část finančních prostředků věnována na stipendia studentů, kteří dosáhnou nebo dosáhli kvalitní výsledky v oblasti studia a zejména v publikační aktivitě

Mark

FCH-S-11-5/1342

Default language

Czech

People responsible

Bábík Adam, Ing., Ph.D. - fellow researcher
Barták Tomáš, Ing., Ph.D. - fellow researcher
Čech Vladimír, prof. RNDr., Ph.D. - fellow researcher
Flimelová Miroslava, Ing., Ph.D. - fellow researcher
Hoferek Lukáš, Ing. - fellow researcher
Jaskowiecová Lenka, Ing. - fellow researcher
Kalina Lukáš, Ing., Ph.D. - fellow researcher
Kontárová Soňa, Ing. Bc., Ph.D. - fellow researcher
Koplík Jan, Ing., Ph.D. - fellow researcher
Křečková Magdaléna, Ing., Ph.D. - fellow researcher
Kuběnová Monika, Ing., Ph.D. - fellow researcher
Másilko Jiří, Ing., Ph.D. - fellow researcher
Opravil Tomáš, doc. Ing., Ph.D. - fellow researcher
Pálesch Erik, Ing., Ph.D. - fellow researcher
Ptáček Petr, prof. Ing., Ph.D. - fellow researcher
Repka Martin, Ing., Ph.D. - fellow researcher
Straka Radek, Ing. - fellow researcher
Šoukal František, doc. Ing., Ph.D. - fellow researcher
Tkacz Jakub, Ing., Ph.D. - fellow researcher
Wasserbauer Jaromír, Ing., Ph.D. - fellow researcher
Weiter Martin, prof. Ing., Ph.D. - fellow researcher
Wirthová Michaela, Ing., Ph.D. - fellow researcher
Zmrzlý Martin, Ing., Ph.D. - fellow researcher
Havlica Jaromír, prof. Ing., DrSc. - principal person responsible

Units

Institute of Physical and Applied Chemistry
- (2012-01-01 - 2012-12-31)
Institute of Materials Science
- (2012-01-01 - 2012-12-31)
Faculty of Chemistry
- (2012-01-01 - 2012-12-31)

Funding resources

Brno University of Technology - Vnitřní projekty VUT

- whole funder (2012-01-01 - 2012-12-31)

Results

TKACZ, J.; ZMRZLÝ, M.; WASSERBAUER, J. Effect of corrosion on the mechanical properties of magnesium alloy AZ91. Chemické listy, 2011, vol. 105, no. 17, p. 854-855. ISSN: 0009-2770.
Detail

TKACZ, J.; ZMRZLÝ, M.; WASSERBAUER, J. Corrosion effect on the mechanical properties of magnesium alloy AZ91. 2011. p. 40-40.
Detail

KOPLÍK, J.; KALINA, L.; ŠOUKAL, F.; JASKOWIECOVÁ, L.; MÁSILKO, J. Immobilization of heavy metals in aluminosilicate matrixes. Chemické listy. 2011. p. 930-931. ISSN: 0009-2770.
Detail

WIRTHOVÁ, M.; ZMRZLÝ, M.; WASSERBAUER, J. Thixotropy, aging and rheological properties of cement pastes. Chemické listy. 2011. p. 941-941. ISSN: 0009-2770.
Detail

REPKA, M.; ŠOUKAL, F.; MÁSILKO, J.; JASKOWIECOVÁ, L.; STRAKA, R.; WIRTHOVÁ, M. Effect of organotitanate crosslinking agent on gelation of polyvinyl alcohol. Chemické listy. Brno: 2011. p. 871-1072. ISSN: 0009-2770.
Detail

MÁSILKO, J.; ŠOUKAL, F.; KALINA, L.; KOPLÍK, J.; REPKA, M. Increases in water resistance of macro-defect-free composites. Chemické listy. 2011. p. 930-930. ISSN: 0009-2770.
Detail

ŠPÉROVÁ, M.; KUČERÍK, J.; NASADIL, P.; PRŮŠOVÁ, A. A hint on the correlation between cellulose fibers polymerization degree and their thermal and thermo-oxidative degradation. Journal of Thermal Analysis and Calorimetry, 2012, vol. 110, no. 1, p. 71-76. ISSN: 1388-6150.
Detail

TKACZ, J.; ZMRZLÝ, M. Conversion coatings on magnesium alloys' surface. Chemické listy. 2011. p. s946 (s947 p.)ISSN: 0009-2770.
Detail

KŘEČKOVÁ, M.; PTÁČEK, P.; ŠOUKAL, F.; HAVLICA, J.; OPRAVIL, T.; BRANDŠTETR, J. Thermodilatometric analysis of kaolin. Chemické listy. 2011. p. 933-933. ISSN: 0009-2770.
Detail

JASKOWIECOVÁ, L.; KALINA, L.; OPRAVIL, T.; KOPLÍK, J.; REPKA, M. LEACHABLE POLLUTANTS OF SECONDARY RAW MATERIALS. Chemické listy. 2011. s. s929 (s929 s.)ISSN: 0009-2770.
Detail

STRAKA, R.; OPRAVIL, T.; KOPLÍK, J. STUDY OF USABILITY OF SANDS FOR PREPARATION OF AEROCONCRETE IN HYDROTERMAL CONDITIONS. Chemické listy. 2011. p. 934-935. ISSN: 0009-2770.
Detail

TKACZ, J.; DRÁBIKOVÁ, J.; ZMRZLÝ, M. Peripetie s korozí hořčíkových slitin. Konference AKI 2011: 2011.
Detail

KALINA, L.; ŠOUKAL, F.; KOPLÍK, J.; MÁSILKO, J.; JASKOWIECOVÁ, L. Geopolymers - earth friendly building material based on alkali activation of industrial by-products. Chemické listy. 2011. p. 925-925. ISSN: 0009-2770.
Detail